Συμπεριφορά εφαρμογών για κινητά

Παρακολουθήστε τους αναλυτικούς τρόπους με τους οποίους οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή σας.

Οι αναφορές "Συμπεριφορά" σάς βοηθούν να ανακαλύψετε πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με την εφαρμογή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύνολο αναφορών, για να παρακολουθείτε μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

  • ο συνολικός αριθμός οθονών που προβλήθηκαν ανά επίσκεψη
  • η σειρά με την οποία προβάλλονται οι οθόνες
  • ο αριθμός τεχνικών σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων εφαρμογών
  • πόσος χρόνος απαιτείται για τη φόρτωση μεμονωμένων στοιχείων της εφαρμογής
Σε αυτό το άρθρο:

Επισκόπηση

Λάβετε μια σύνοψη υψηλού επιπέδου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο της εφαρμογής σας. Η αναφορά "Επισκόπηση" περιλαμβάνει μετρήσεις χρήσης, όπως Προβολές οθόνης, Σφάλματα και τον Συνολικό αριθμό συμβάντων που προκύπτουν σε οθόνη. Κάντε κλικ στο στοιχείο προβολή πλήρους αναφοράς, για να μεταβείτε σε αυτήν τη συγκεκριμένη αναφορά, για μια πιο επισταμένη ανάλυση.

Οθόνες

Αξιολογήστε την απόδοση κάθε οθόνης στην εφαρμογή σας. Στην αναφορά αναλύονται μετρήσεις χρήσης οθόνης, όπως ο αριθμός Προβολών οθόνης, Μοναδικών προβολών οθόνης και το % εξόδου από μια οθόνη.

Διάγραμμα συμπεριφοράς

Οπτικοποιήστε τη διαδρομή που ακολούθησαν οι χρήστες μεταξύ Οθονών ή Συμβάντων. Αυτή η αναφορά μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε ποιο περιεχόμενο της εφαρμογής σας διατηρεί την αφοσίωση των χρηστών. Δείτε την κίνηση των χρηστών μεταξύ Οθονών, Συμβάντων ή προτιμήστε μια συνδυαστική αναλυτική προβολή των δύο στοιχείων Οθόνες και Συμβάντα. Πρέπει να ρυθμίσετε Συμβάντα στον κώδικα παρακολούθησης της εφαρμογής σας, προκειμένου να εμφανίζονται στην αναφορά "Διάγραμμα συμπεριφοράς". Ανατρέξτε στην ενότητα Συμβάντα, παρακάτω.

Η αναφορά "Διάγραμμα συμπεριφοράς" αποτελεί μέρος της ομάδας των αναφορών "Οπτικοποίηση ροής". Ανατρέξτε στα άρθρα Σχετικά με τις αναφορές ροής και Χρήση των αναφορών ροής.

Σφάλματα και εξαιρέσεις

Αυτή η αναφορά περιλαμβάνει το όνομα και μια σύντομη περιγραφή των κορυφαίων εξαιρέσεων ή τεχνικών σφαλμάτων που εντοπίζονται στην εφαρμογή σας. Τα σφάλματα αναλύονται αυτόματα έναντι άλλων εξαιρέσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με άλλες εξαιρέσεις, μπορείτε να προσδιορίσετε επιπλέον τύπους εξαιρέσεων στον κώδικα παρακολούθησης της εφαρμογής σας. Οι αστοχίες δικτύου και τα κενά αποτελέσματα αναζήτησης είναι δύο παραδείγματα κοινών εξαιρέσεων που ίσως είναι καλό να προσδιορίσετε.

Ο προσδιορισμός των εξαιρέσεων στον κώδικα παρακολούθησης της εφαρμογής απαιτεί ορισμένες τεχνικές γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή σας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον προγραμματιστή. Ανατρέξτε στα άρθρα Σφάλματα και εξαιρέσεις - SDK για Android ή Σφάλματα και εξαιρέσεις - SDK για iOS.

Ταχύτητα εφαρμογής

Χρησιμοποιήστε τις αναφορές ταχύτητας εφαρμογής, για να δείτε πόσος χρόνος απαιτείται για τη φόρτωση των διάφορων αιτημάτων στην εφαρμογή σας. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να εντοπίσετε πόσο γρήγορα φορτώνει ένα επίπεδο παιχνιδιού ή επιστρέφει αποτελέσματα μια αναζήτηση.

Για τις αναφορές ταχύτητας εφαρμογής απαιτείται επιπλέον ρύθμιση του κώδικα παρακολούθησης της εφαρμογής σας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί από τον προγραμματιστή. Ανατρέξτε στα άρθρα Χρόνοι χρήστη - SDK για Android ή Χρόνοι χρήστη - SDK για iOS. Δεν θα εμφανίζονται δεδομένα σε αυτές τις αναφορές, έως ότου προσδιορίσετε στον κώδικα παρακολούθησης εφαρμογής ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και χρόνοι φόρτωσης θα παρακολουθούνται.

Αφού ολοκληρώσετε την πρόσθετη ρύθμιση, κάντε εναλλαγή μεταξύ αυτών των τριών καρτελών, για να προβάλετε τα δεδομένα:

Εξερεύνηση: Στην Κατηγορία χρόνου εμφανίζεται το όνομα που έχετε αντιστοιχίσει με ένα συγκεκριμένο χρόνο φόρτωσης που παρακολουθείτε. Στη μέτρηση Μέσος χρόνος χρήστη εμφανίζεται ο μέσος χρόνος που απαιτείται για τη φόρτωση της συγκεκριμένης ενέργειας.

Διανομή: Στον Κάδο χρόνου χρήστη εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος που απαιτείται (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για τη φόρτωση όλων των ενεργειών που παρακολουθούνται. Επίσης, παρέχεται το συνολικό ποσοστό των περιόδων σύνδεσης που αντιπροσωπεύει το μέγεθος δείγματος.

Επικάλυψη χάρτη: Η συνολική κατανομή του Μέσου χρόνου χρήστη. Οι σκούρες αποχρώσεις υποδεικνύουν μεγαλύτερο χρόνο φόρτωσης.

Όλες αυτές οι αναφορές χρησιμοποιούν το Δείγμα χρόνου χρήστη για την προβολή του αριθμού των χρηστών που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου που απαιτείται για μια συγκεκριμένη ενέργεια. Από προεπιλογή, η ταχύτητα εφαρμογής ρυθμίζει αυτή την τιμή δείγματος στο 1% του συνόλου των χρηστών.

Συμβάντα

Τα συμβάντα είναι μοναδικές ενέργειες περιεχομένου στην εφαρμογή σας, οι οποίες δεν απαιτούν τη φόρτωση μιας νέας οθόνης, όπως είναι η λήψη, η κοινωνική σύσταση ή το κλικ σε διαφήμιση. Οι αναφορές Συμβάντων μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούν να παράσχουν δεδομένα έως ότου ολοκληρώσετε την απαιτούμενη πρόσθετη ρύθμιση.

Η ρύθμιση της Παρακολούθησης συμβάντων απαιτεί τεχνικές γνώσεις και πρόσβαση στην εφαρμογή σας και θα πρέπει να ολοκληρώνεται από τον προγραμματιστή. Ανατρέξτε στα άρθρα Παρακολούθηση συμβάντων - SDK για Android ή Παρακολούθηση συμβάντων - SDK για iOS.

Όταν ρυθμίζετε συμβάντα, επιλέγετε τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση πέντε στοιχείων ή κατηγοριών για κάθε συμβάν. Οι τιμές που εκχωρείτε σε αυτές τις κατηγορίες είναι τα δεδομένα που εμφανίζονται στις αναφορές συμβάντων. Όσο πιο οργανωμένοι είστε σχετικά με τη ρύθμιση της Παρακολούθησης συμβάντων, τόσο πιο εύκολο είναι να διαβάσετε και να ερμηνεύσετε τις αναφορές σας. Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα σχετικά με αυτές τις κατηγορίες, διαβάστε την ενότητα Σχετικά με τα συμβάντα.

Αφού ρυθμίσετε την Παρακολούθηση συμβάντων, χρησιμοποιήστε την αναφορά Επισκόπηση συμβάντων, για να δείτε τη σύνοψη της απόδοσης όλων των συμβάντων. Τα κορυφαία συμβάντα εμφανίζουν δεδομένα στα συμβάντα με την υψηλότερη απόδοση. Χρησιμοποιήστε την αναφορά "Οθόνες", για να δείτε ποιες οθόνες φιλοξενούν τα πιο δημοφιλή συμβάντα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;