Adfærd i mobilapps

Spor de detaljerede måder, som brugerne interagerer med din app på.

Rapporterne Adfærd hjælper dig med at finde ud af, hvordan brugerne interagerer med din app. Du kan bruge denne gruppe af rapporter til at spore en lang række oplysninger om dine brugere, herunder:

  • Det samlede antal viste skærmbilleder pr. session
  • Rækkefølgen af de viste skærmbilleder
  • Antallet af tekniske fejl, herunder appnedbrud
  • Hvor lang tid det tager at indlæse de enkelte appelementer
I denne artikel:

Oversigt

Få et overordnet billede af, hvordan brugerne interagerer med dit appindhold. Rapporten Oversigt indeholder brugsdata som f.eks. antal viste skærmbilleder, nedbrud og det samlede antal hændelser, der foretages på et skærmbillede. Klik på Vis fuld rapport, hvis du vil analysere en specifik rapport nærmere.

Skærmbilleder

Evaluer effektiviteten af hvert enkelt skærmbillede i din app. I denne rapport vises der brugs-metrics for skærmbilleder, f.eks. antal skærmvisninger, unikke skærmvisninger og antal brugere, der forlader et skærmbillede, i procent.

Adfærdsflow

Visualiser den sti, som brugerne har taget fra én skærm eller hændelse til den næste. Denne rapport kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken type appindhold der fastholder brugerne i appen. Se, hvordan brugerne bevæger sig mellem skærmbilleder og hændelser eller en fælles visning af skærmbilleder og hændelser. Du skal opsætte hændelser i din appsporingskode for at få dem vist i adfærdsflowet. Se Hændelser nedenfor.

Rapporten Adfærdsflow er en del af flowvisualiseringsrapporterne. Læs mere om flowrapporter og om brug af flowrapporter.

Nedbrud og undtagelser

Denne rapport viser navnet på og en kort beskrivelse af de hyppigste undtagelser eller tekniske fejl, der sker i din app. Nedbrud vises automatisk for sig. Du kan definere flere undtagelsestyper i din appsporingskode for at få flere oplysninger om yderligere undtagelser. Netværksfejl og tomme søgeresultater er to eksempler på typiske undtagelser, du måske bør definere.

Definering af undtagelser i appsporingskoden kræver en vis teknisk indsigt i din app og bør udføres af udvikleren. Se Nedbrud og undtagelser – Android SDK eller Nedbrud og undtagelser – iOS SDK.

Apphastighed

Apphastighedsrapporterne giver dig mulighed for at se, hvor lang tid det tager at indlæse de forskellige anmodninger i din app. Det kan f.eks. være en god idé at spore, hvor hurtigt en ny bane i et spil indlæses, eller hvor hurtigt søgeresultater vises.

Apphastighedsrapporterne forudsætter yderligere opsætning i appsporingskoden, og arbejdet skal udføres af udvikleren. Se Brugstider – Android SDK eller Brugstider – iOS SDK. Der vises ingen data i disse rapporter, før du i din appsporingskode definerer, hvilke konkrete handlinger og indlæsningstider der skal spores.

Når du er færdig med den yderligere opsætning, kan du se data ved at skifte mellem følgende tre faner:

Explorer: Tidskategori viser det navn, du har knyttet til den specifikke indlæsningstid, du sporer. Variablen Gennemsnitlig tid for bruger viser, hvor lang tid det i gennemsnit tager at indlæse den pågældende handling.

Fordeling: Samlet tid for bruger viser den samlede tid (i sekunder), det tager at indlæse alle de sporede handlinger. Her angives også den procentdel af det samlede antal sessioner, som stikprøven udgør.

Kortoverlejring: Den samlede fordeling af gennemsnitlig brugstid. Jo mørkere farven er, desto længere er indlæsningstiden.

Alle disse rapporter bruger Eksempel på brugstid til at vise det antal brugere, der anvendes til at beregne den gennemsnitlige tid for en bestemt handling. Apphastighed bruger som standard en eksempelstørrelse på 1 % af det samlede antal brugere.

Hændelser

Hændelser er unikke indholdshandlinger i din app, der ikke kræver, at der indlæses et nyt skærmbillede, f.eks. et download, en social anbefaling eller et klik på en annonce. Hændelsesrapporterne kan skræddersys efter behov, og der vises først data i dem, når du har udført yderligere opsætning.

Opsætning af hændelsessporing kræver teknisk viden og adgang til din app og bør udføres af udvikleren. Se Hændelsessporing – Android SDK eller Hændelsessporing – iOS SDK.

Når du opsætter hændelser, kan du vælge, definere og spore op til fem komponenter, eller kategorier, for hver hændelse. De værdier, du tildeler til de enkelte kategorier, er de data, der vises i hændelsesrapporterne. Jo mere organiseret du er mht. opsætning af hændelsessporing, desto nemmere vil det være at læse og tolke rapporterne. Læs Om hændelser for at få flere oplysninger om og eksempler på disse kategorier.

Når du har opsat hændelsessporing, kan du bruge rapporten Hændelsesoversigt til at få vist en oversigt over, hvor effektive alle dine hændelser er. Topplacerede hændelser viser data om de mest effektive hændelser. Brug rapporten Skærmbilleder til at se, hvilke skærmbilleder de mest populære hændelser finder sted på.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?