Comportament de les aplicacions per a mòbils

Feu el seguiment de com els usuaris interaccionen amb la vostra aplicació.

Els informes Comportament permeten saber de quina manera els usuaris interaccionen amb la vostra aplicació. Podeu utilitzar aquest conjunt d'informes per fer el seguiment d'una gran varietat d'informació sobre els vostres usuaris, com ara:

  • el nombre total de pantalles vistes per sessió
  • l'ordre en què s'han vist les pantalles
  • el nombre d'errors tècnics, inclosos els bloquejos de l'aplicació
  • el temps que tarden a carregar-se els elements individuals de l'aplicació
Contingut d'aquest article:

Visió general

Obteniu un resum d'alt nivell de la manera com els usuaris interaccionen amb el contingut de l'aplicació. L'informe Visió general inclou mètriques d'ús, com ara Visualitzacions de la pantalla, Bloquejos i el Nombre total d'esdeveniments que es produeixen en una pantalla. Feu clic a Mostra l'informe complet per passar a l'informe concret i veure'n una anàlisi més detallada.

Pantalles

Avalueu el rendiment de cada pantalla de l'aplicació. Aquest informe desglossa les mètriques d'ús de la pantalla, com ara el nombre de Visualitzacions de la pantalla, les Visualitzacions de la pantalla úniques i el Percentatge de sortida d'una pantalla.

Flux de comportament

Vegeu el camí que han fet servir els usuaris des d'una pantalla o des d'un esdeveniment al següent. Aquest informe us permet saber quin contingut de l'aplicació fa que els usuaris continuïn interaccionant amb l'aplicació. Vegeu el desplaçament dels usuaris entre Pantalles, Esdeveniments o una visualització combinada de Pantalles i esdeveniments. Cal que configureu els Esdeveniments al codi de seguiment de l'aplicació per tal que apareguin a l'informe Flux de comportament. Consulteu Esdeveniments a continuació.

L'informe Flux de comportament forma part del conjunt d'informes Visualització del flux. Llegiu els articles Sobre els informes de flux i Ús dels informes de flux.

Bloquejos i excepcions

Aquest informe mostra el nom i una breu descripció de les excepcions o errors tècnics principals que es produeixen a l'aplicació. Els bloquejos s'analitzen separadament de la resta d'excepcions de manera automàtica. Podeu definir més tipus d'excepcions al codi de seguiment de l'aplicació per obtenir més informació sobre les altres excepcions. Els errors de xarxa i els resultats de la cerca buits són dos exemples d'excepcions habituals que us aconsellem que definiu.

La definició d'excepcions al codi de seguiment de l'aplicació requereix coneixements tècnics de l'aplicació i l'hauria de dur a terme el desenvolupador. Consulteu Bloquejos i excepcions: SDK d'Android o Bloquejos i excepcions: SDK d'iOS.

Velocitat de l'aplicació

Utilitzeu els informes Velocitat de l'aplicació per veure quant tarden a carregar-se les diferents sol·licituds a l'aplicació. Us recomanem, per exemple, que feu el seguiment de la velocitat amb què es carrega un nivell de joc o amb què una cerca ofereix resultats.

Els informes Velocitat de l'aplicació requereixen una configuració addicional al codi de seguiment de l'aplicació, que ha de realitzar el desenvolupador. Consulteu Temps d'usuari: SDK d'Android o Temps d'usuari: SDK d'iOS. En aquests informes no es mostren dades fins que no definiu al codi de seguiment de l'aplicació de quines accions i de quins temps de càrrega concrets voleu fer el seguiment.

Després de finalitzar la configuració addicional, alterneu entre aquestes tres pestanyes per veure les dades següents:

Explorador: la mètrica Categoria de temps mostra el nom que heu associat a un temps de càrrega concret del qual feu el seguiment. La mètrica Temps mitjà d'usuari mostra el temps mitjà que tarda a carregar-se l'acció.

Distribució: la mètrica Segments de temps d'usuari mostra la suma total de la duració de temps (en segons) que tarden a carregar-se totes les accions de què es fa el seguiment. També proporciona un percentatge de la suma total de sessions que representen la mida de mostra.

Gràfic de visites per ubicació: la distribució global del Temps mitjà d'usuari. Les zones més fosques indiquen un temps de càrrega més lent.

Tots aquests informes utilitzen la Mostra de temps d'usuari per mostrar el nombre d'usuaris utilitzat per calcular la durada mitjana d'una acció concreta. De manera predeterminada, l'informe Velocitat de l'aplicació estableix aquesta mostra en un 1% del total d'usuaris.

Esdeveniments

Els esdeveniments són accions úniques de contingut de l'aplicació que no requereixen que es carregui una pantalla nova, com ara una baixada, una recomanació social o bé un clic d'anunci. Els informes Esdeveniments es poden personalitzar molt i no mostren cap dada fins que no se'n completa la configuració addicional.

La configuració de Seguiment d'esdeveniments requereix coneixements tècnics i accés a l'aplicació, per la qual cosa és convenient que la dugui a terme el desenvolupador. Consulteu Seguiment d'esdeveniments: SDK d'Android o Seguiment d'esdeveniments: SDK d'iOS.

En configurar Esdeveniments, podeu definir fins a cinc components o categories per a cada esdeveniment i fer-ne el seguiment. Els valors que assigneu a aquestes categories són les dades que apareixen als informes Esdeveniments. Com més organitzada tingueu la configuració de Seguiment d'esdeveniments, més fàcilment podreu llegir i interpretar els vostres informes. Per obtenir més informació i exemples sobre aquestes categories, llegiu l'article Sobre els esdeveniments.

Després de configurar el seguiment d'esdeveniments, utilitzeu l'informe Visió general dels esdeveniments per veure el resum del rendiment de tots els vostres esdeveniments. L'informe Esdeveniments principals mostra les dades dels esdeveniments que tenen més bon rendiment. Utilitzeu l'informe Pantalles per veure quines pantalles allotgen els esdeveniments més populars.

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?