Mobilapp – Konverteringar: rapporterna Mål och E-handel

Ta reda på dina mobilappars verkliga värde.

Du kan spåra resultatmål och intäktsmål i konverteringsrapporterna.

Mål är ett flexibelt sätt att mäta hur väl din app uppnår särskilda anpassade och inriktade målsättningar. Du kan ange olika mål om du vill spåra separata åtgärder, till exempel minsta sessionslängd eller slutförandet av en viss nivå i ett spel. I rapporterna kan du sedan mäta konverterings- eller slutförandefrekvensen för de åtgärderna.

I e-handelsrapporterna kan du spåra information om köp i appen, till exempel köp av produkter eller tjänster, totala intäkter och intäkter per transaktion. Dessutom kan du se hur många sessioner som krävs i genomsnitt innan kunden gör en transaktion.

Både mål- och e-handelsrapporterna kräver särskilda inställningar i ditt Analytics-konto. E-handelsrapporten kräver dessutom att du ändrar appkällkoden. Informationen visas inte rapporterna förrän du har gjort de extra inställningar som behövs.

Innehåll i artikeln:

Mål

Skapa mål enligt anvisningarna. Tillvägagångssättet är detsamma för rapportvyn för både webbplatser och appar.

När du har skapat dina mål, kan du se informationen i rapporterna som beskrivs här. Som standard visar rapporterna information om alla mål. Om du vill se information om ett visst mål i en rapport, markerar du det på rullgardinsmenyn Måloptimering ovanför fliken Översikt.

Översikt

Du kan se en sammanfattning av resultatet av dina mål. Se statistik om Slutförda mål, Konverteringsfrekvens, Avhoppsfrekvens och andra värden som du har kopplat till dina mål. Du kan också se Plats för slutfört mål och vilka skärmar som gav högst konverteringsfrekvens.

Målskärmar

I Plats för slutfört mål kan du se resultatet av varje skärm med slutförda mål, bland annat totalt antal Slutförda mål och totalt Målvärde för varje skärm.

Målflöde

Rapporten Målflöde visar vilken väg användarna tog mot ett mål. I den här rapporten kan du se hur långt mot ett visst mål användarna nådde i din app. Rapporten Målflöde är samma för både webbplatser och appar. Läs artiklarna om målflöde.

Rapporten Målflöde ingår i gruppen flödesvisualiseringsrapporter. Läs Om flödesrapporter och Använda flödesrapporter.

E-handel

När du har ställt in spårning av e-handel, kan du se följande rapporter i ditt konto:

Översikt

Använd rapporten Översikt när du vill se en sammanfattning av din e-handelsdata, till exempel Intäkter, totalt antal Transaktioner, andel sessioner som innehöll en transaktion (Konverteringsfrekvens för e-handel) och Genomsnittligt värde för transaktioner i appen. Du kan också se vilka Produkter som säljer bäst och hur stor andel av den totala försäljningen varje produkt utgör.

Produktresultat

Analysera produktstatistik, bland annat total Kvantitet som har sålts, antalet Unika köp och Produktintäkter. Beroende på vilka transaktions- och artikelfält du tar med i e-handelskonfigurationen, kan du också se Produktkategorier och SKU:er.

Tänk på att du kan definiera vad en ”produkt” är i samband med att du ställer in spårning av e-handel, och att du kan ta med digitala köp, till exempel åtkomst till en högre spelnivå eller köp av ett informationspaket.

Försäljningsresultat

Se Datum och Intäkter för all försäljning. Som standard visar de här rapporterna information om Total intäkt. Klicka på länkarna Konverteringsfrekvens och Genomsnittligt ordervärde på fliken Utforskaren om du vill se annan information.

Transaktioner

Se mer detaljerad information om transaktionerna, som Skatt, Leveranskostnader och andra extra avgifter på enskilda transaktioner.

Tid till köp

Ta reda på hur många dagar varje transaktion tar.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?