Konverzie mobilných aplikácií: prehľady Ciele a Elektronický obchod

Zistite skutočnú hodnotu svojich aplikácií pre mobilné zariadenia

Ak chcete sledovať ciele výkonnosti a výnosov, použite prehľady konverzií.

Ciele predstavujú všestranný spôsob, ako zistiť, nakoľko vaša aplikácia spĺňa prispôsobené a zacielené ciele. Môžete nastaviť individuálne ciele a sledovať tak samostatné akcie, napríklad minimálne trvanie relácie alebo dokončenie určitej úrovne v hre. Pomocou prehľadov potom môžete zistiť počet konverzií alebo miery dokončenia týchto akcií.

Prehľady Elektronický obchod umožňujú sledovať údaje o nákupoch vykonaných prostredníctvom aplikácie vrátane predajov produktov alebo služieb, celkových výnosov a výnosov za transakciu. Môžete tiež sledovať priemerný počet relácii potrebných na vykonanie určitej transakcie.

Vytváranie prehľadov Ciele aj Elektronický obchod si vyžaduje dodatočné nastavenie v účte Analytics. Prehľady elektronického obchodu si vyžadujú aj úpravy zdrojového kódu aplikácie. Kým nevykonáte požadované dodatočné nastavenie, v týchto prehľadoch sa nezobrazia údaje.

Obsah tohto článku:

Ciele

Ciele nastavte podľa pokynov. Postup na zobrazenie prehľadov internetu alebo aplikácií je rovnaký.

Po dokončení nastavenia cieľov sa v prehľadoch zobrazia údaje, ktoré sú tu popísané. V rámci predvoleného nastavenia sa v týchto prehľadoch zobrazujú údaje týkajúce sa všetkých cieľov. Ak chcete v ktoromkoľvek prehľade zobraziť údaje špecifického cieľa, vyberte danú položku z rozbaľovacej ponuky Voľba cieľa nad kartou Súhrnný prehľad.

Súhrnný prehľad

Získajte súhrnné informácie o výkonnosti svojich cieľov. Zistite počet dokončení cieľa, konverzný pomer, mieru opustenia a akúkoľvek hodnotu, ktorú ste mohli priradiť k svojim cieľom. Môžete zobraziť zoznam hlavných umiestnení dokončení cieľa alebo obrazovky s najvyšším konverzným pomerom.

Obrazovky s cieľmi

Prehľad Oblasť splnenia cieľov umožňuje zistiť, akú výkonnosť majú jednotlivé obrazovky s cieľmi, vrátane celkového počtu splnení cieľov a celkovej hodnoty cieľa priradenej ku každej obrazovke.

Tok k cieľu

Prehľad Tok k cieľu zobrazuje cestu, ktorú používatelia absolvovali smerom k cieľu. Tento prehľad vám pomôže zistiť, nakoľko používatelia dosiahli stanovený cieľ v rámci vašej aplikácie. Prehľad Tok k cieľu je rovnaký v prípade webových vlastníctiev aj vlastníctiev typu aplikácia. Prečítajte si články o Toku k cieľu.

Prehľad Tok k cieľu je súčasťou skupiny prehľadov Vizualizácia toku návštevníkov. Prečítajte si články Úvod do prehľadov toku a Používanie prehľadov toku.

Elektronický obchod

Po nastavení sledovania elektronického obchodu sa vo vašom účte zobrazia tieto prehľady:

Prehľad

V Súhrnnom prehľade nájdete súhrnné údaje o elektronickom obchode vrátane výnosov, celkového počtu transakcií, percenta relácií, ktoré zahŕňali transakciu (konverzný pomer elektronického obchodu) a priemernej hodnoty transakcií, ktoré nastali v rámci aplikácie. Môžete zobraziť aj najpredávanejšie produkty a percentuálny podiel, akým každý z nich prispieva k celkovému objemu predaja.

Výkonnosť produktu

Analyzujte metrické údaje produktu vrátane celkového predaného množstva, počtu jedinečných nákupov a výnosov z produktov. V závislosti od transakcií a polí položiek, ktoré zahrniete do nastavenia elektronického obchodu, môžete zobraziť aj kategórie produktov a kódy SKU.

Nezabudnite, že pri nastavovaní sledovania elektronického obchodu môžete stanoviť definíciu produktu a zahrnúť aj nehmotné, digitálne nákupy, napríklad prístup do vyššej úrovne hry alebo k informačnému balíčku.

Výkonnosť predaja

Zistite dátumy a výnosy všetkých predajov. V týchto prehľadoch sa predvolene zobrazujú údaje celkových výnosov. Ak chcete zobraziť iné údaje, kliknite na odkazy Konverzný pomer a Priemerná hodnota objednávky pod kartou Prieskumník.

Transakcie

Získajte podrobnejšie údaje o transakciách vrátane dane, prepravného a iných dodatočných poplatkov súvisiacich s jednotlivými transakciami.

Čas do nákupu

Zistite počet dní trvania jednotlivých transakcií.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?