Mobilappkonverteringer: rapportene for mål og netthandel

Finn ut hva mobilappene dine faktisk er verdt.

Bruk Konvertering-rapportene for å spore resultat- og inntektsmål.

Mål er en fleksibel metode for å måle i hvilken grad appen din når de tilpassede, målrettede målene du har satt for den. Du kan konfigurere individuelle mål for å spore enkelthandlinger, som for eksempel minste øktvarighet eller fullføring av et bestemt nivå i et spill, og bruke rapportene til å måle konverteringer eller fullføringsfrekvenser for disse handlingene.

Med Netthandel-rapportene kan du spore data om kjøp i appene, inkludert produkt- eller tjenestesalg, totale inntekter og inntekt per transaksjon. Du kan også spore det gjennomsnittlige antallet økter som må til før en transaksjon gjennomføres.

Du må foreta ytterligere konfigurering i Analytics-kontoen din for både mål og rapportering av netthandel. Netthandel krever dessuten endringer i appkildekoden. Det vises ikke data i disse rapportene før du har fullført den nødvendige ekstrakonfigureringen.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Mål

Følg instruksjonene for konfigurering av mål. Prosessen er den samme for rapporteringsvisninger for nettsteder og apper.

Når du er ferdig med å konfigurere mål, blir det vist data i rapportene beskrevet her. Disse rapportene inneholder som standard data for alle målene dine. Hvis du ønsker å vise data for et bestemt mål i en rapport, velger du dette på Målalternativ-rullegardinmenyen ovenfor Oversikt-fanen.

Oversikt

Få et sammendrag av målenes resultater. Her kan du se antall målfullføringer, konverteringsfrekvens og avbruddsfrekvens, og eventuelle verdier du har knyttet til målene dine. Du kan også se en liste over de viktigste plasseringene for målfullføring, eller skjermbildene med høyest konverteringsfrekvens.

Målbilder

Gjennom plasseringen for en målfullføring kan du se hvor bra hvert enkelt skjermbilde med mål gjør det, innbefattet det totale antallet målfullføringer og den totale målverdien tilknyttet hvert skjermbilde.

Målflyt

Målflyt-rapporten inneholder en grafisk fremstilling av banen brukerne dine tok mot et mål. Denne rapporten er nyttig når du skal se i hvilken grad brukerne fullfører et mål i appen din. Målflyt-rapporten er lik for både nett- og appområdene. Les Målflyt-artiklene.

Målflyt-rapporten er en del av utvalget av Flytvisualisering-rapporter. Les Om flytrapporter og Bruk av flytrapporter.

Netthandel

Når du har konfigurert sporing av netthandel, vises disse rapportene i kontoen din:

Oversikt

Bruk Oversikt-rapporten for å få et sammendrag av netthandelsdata, blant annet inntekt, totalt antall transaksjoner, prosentandelen av økter som omfattet en transaksjon (konverteringsfrekvens for netthandel) og gjennomsnittlig verdi på transaksjoner som skjer i appen din. Produktene som selger best, vises også, i tillegg til hvor stor prosentandel hvert enkelt produkt utgjør av de totale salgsvolumene.

Produktresultater

Analyser produktberegningene, inkludert total mengde solgt, antall unike kjøp og produktinntekter. Avhengig av hvilke transaksjons- og elementfelter du tar med i konfigureringen av netthandelen, kan du også se produktkategorier og SKU-er.

Husk at du kan definere hva et produkt er, når du konfigurerer sporing av netthandel, og at du kan inkludere immaterielle, digitale kjøp, som for eksempel tilgang til et høyere nivå i et spill eller en informasjonspakke.

Salgsresultater

Få tilgang til dato for og inntekt fra alle salgene. Disse rapportene viser som standard data for totalinntektene. Du får se andre data ved å klikke på linkene Konverteringsfrekvens og Gjennomsnittlig bestillingsverdi under Utforsker-fanen.

Transaksjoner

Få tilgang til mer detaljerte transaksjonsdata, blant annet avgifter, frakt og andre tilleggsgebyrer på enkelttransaksjoner.

Tid før kjøp

Finn ut hvor mange dager hver enkelt transaksjon tar.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?