Conversies via mobiele apps: de rapporten 'Doelen' en 'E-commerce'

Vind de werkelijke waarde van uw mobiele apps.

Gebruik de conversierapporten om de doelen voor prestaties en opbrengst bij te houden.

Doelen zijn een veelzijdige manier om te meten hoe goed uw app aan uw aangepaste, gerichte doelstellingen voldoet. U kunt afzonderlijke doelen instellen om aparte acties bij te houden, zoals de minimale tijdsduur van een sessie, of het voltooien van een bepaald niveau in een spel. De rapporten kunt u gebruiken om conversies of de voltooiingspercentages van deze acties te meten.

Met de rapporten onder E-commerce kunt u aankoopgegevens in een app bijhouden, waaronder de verkoop van producten en services, de totale opbrengsten en de opbrengsten per transactie. U kunt ook het gemiddelde aantal sessies bijhouden voordat een transactie wordt voltooid.

Voor het rapporteren van gegevens voor zowel 'Doelen' als 'E-commerce' zijn extra instellingen vereist in uw Analytics-account. Voor 'E-commerce' zijn ook aanpassingen in de broncode van de app vereist. Gegevens worden pas in deze rapporten weergegeven nadat u de vereiste instellingen heeft uitgevoerd.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Doelen

Volg de instructies in Doelen instellen. Het proces voor dataweergaven voor app- en webrapportage is hetzelfde.

Zodra de Doelen zijn ingesteld, worden de gegevens weergegeven in de beschreven rapporten. Deze rapporten tonen standaard de gegevens van al uw doelen. Om gegevens van een specifiek doel in een rapport te bekijken, selecteert u in het dropdown-menu Doeloptie boven het tabblad Overzicht.

Overzicht

Hier krijgt u een prestatieoverzicht van al uw doelen. U kunt het aantal Behaalde doelen, de Conversieratio en het Verlatingspercentage bekijken, en iedere waarde die u mogelijk heeft gekoppeld aan uw doelen. U kunt ook een lijst bekijken met de beste Locaties behaalde doelen of de schermen met de hoogste conversieratio's.

Doelschermen

De Locatie van behaalde doelen laat zien hoe goed elk scherm met doelen presteert, waaronder het totale aantal Behaalde doelen en de totale Doelwaarde die aan elk scherm is gekoppeld.

Doelprocesstroom

Het rapport 'Doelprocesstroom' maakt zichtbaar langs welk pad uw bezoekers naar een doel zijn gereisd. Met behulp van dit rapport kunt u zien hoe goed gebruikers een gericht doel vervullen in uw app. Het rapport 'Doelprocesstroom' voor web- en app-property's is hetzelfde. Lees onze artikelen over doelprocessen.

Het rapport 'Doelprocesstroom' maakt deel uit van de reeks rapporten voor Procesweergave. Lees de artikelen Over procesrapporten en Procesrapporten gebruiken.

E-commerce

Nadat u E-commerce bijhouden heeft ingesteld, worden de volgende rapporten weergegeven in uw account:

Overzicht

Gebruik het rapport 'Overzicht' om een overzicht te krijgen van e-commercegegevens, waaronder de Opbrengst, het totale aantal Transacties, het percentage sessies waarbij een transactie plaatsvond (Conversieratio van e-commerce), en de Gemiddelde waarde van transacties die binnen uw app plaatsvinden. U kunt ook de best verkopende Producten bekijken en welk percentage ervan bijdraagt aan de totale verkoop.

Productprestaties

Analyseer productstatistieken, waaronder de totale verkochte Hoeveelheid, het aantal Unieke aankopen en de Productopbrengst. Afhankelijk van de transactie- en itemvelden die u meetelt bij het instellen van E-commerce, kunt u ook de Productcategorieën en SKU's zien.

Onthoud dat u zelf kunt definiëren wat een 'product' is wanneer u 'E-commerce bijhouden' instelt, en dat u niet-tastbare, digitale aankopen kunt meetellen, zoals toegang tot een hoger gamelevel of een informatiepakket.

Verkoopprestaties

Bekijk de Datums en de Inkomsten van alle verkopen. Deze rapporten geven standaard de gegevens voor de Totale inkomsten weer. Klik op de links Conversieratio en Gemiddelde bestelwaarde onder het tabblad Verkenner voor overige gegevens.

Transacties

Bekijk uitgebreidere transactiegegevens, waaronder de Belasting, Verzending en andere extra kosten voor individuele transacties.

Tijd tot aankoop

Ontdek hoe lang elke transactie heeft geduurd.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?