המרות של אפליקציות לנייד: דוחות יעדים ומסחר אלקטרוני

גלה את ערכן האמתי של האפליקציות שלך לנייד.

השתמש בדוחות ההמרות כדי לעקוב אחר יעדי ביצועים ויעדי הכנסה.

יעדים משמשים כדרך מגוונת למדידת העמידה של האפליקציה שלך ביעדים ממוקדים ומותאמים אישית. תוכל להגדיר יעדים בודדים כדי לעקוב אחר פעולות נפרדות, כגון משך מינימלי של פעילות באתר או השלמת רמה מסוימת במשחק, ולהשתמש בדוחות כדי למדוד המרות או שיעורי השלמה של פעולות אלה.

דוחות מסחר אלקטרוני מאפשרים לך לעקוב אחר נתוני רכישה בתוך היישום, כולל מכירות של מוצרים או שירותים, הכנסות כוללות והכנסה לעסקה. תוכל גם לעקוב אחר המספר הממוצע של פעילויות באתר הנדרשות להשלמת עסקה.

הדיווח על יעדים ומסחר אלקטרוני מחייב הגדרה נוספת בחשבון Analytics. כדי לדווח על מסחר אלקטרוני, נדרשים גם שינויים בקוד המקור של האפליקציה. בדוחות אלו לא יופיעו נתונים עד שתשלים את ההגדרה הנוספת הנדרשת.

במאמר זה:

יעדים

פעל לפי ההוראות כדי להגדיר יעדים. התהליך של תצוגת דוחות לאתר או לאפליקציה הוא זהה.

לאחר שתשלים את הגדרת היעדים, תראה נתונים בדוחות המתוארים כאן. כברירת מחדל, דוחות אלה מציגים נתונים על כל היעדים שלך. כדי להציג בדוח כלשהו נתונים עבור יעד מסוים, בחר אותו מתוך התפריט הנפתח אפשרות יעד מעל לכרטיסייה סקירה כללית.

סקירה כללית

קבל סיכום ביצועים של היעדים שלך. ראה את מספר השלמות היעדים, את שיעור ההמרות ואת שיעור הנטישה במהלך רכישה וכן כל ערך אחר ששייכת ליעדים שלך. תוכל גם לראות את הרשימה של מיקומי יעדים שהושלמו המובילים או את המסכים עם שיעור ההמרות הגבוה ביותר.

ביצועי מסכים עם יעדים

מיקום יעדים שהושלמו מאפשר לך לראות את טיב הביצועים של כל מסך עם יעדים, לרבות המספר הכולל של יעדים שהושלמו וערך היעד הכולל המשויך לכל מסך.

זרימת יעדים

דוח 'זרימת יעדים' ממחיש את הנתיב שהמשתמשים שלך עברו לקראת יעד. דוח זה יכול לעזור לך לראות באיזו מידה משתמשים השלימו יעד ממוקד באפליקציה שלך. הדוח 'נתיב של יעד שהושלם' זהה לנכסי אפליקציות ואינטרנט. קרא את המאמרים בנושא נתיב של יעד שהושלם.

הדוח 'נתיב של יעד שהושלם' הוא חלק ממשפחת הדוחות של 'הצגת נתוני זרימה'. ראה מידע על דוחות זרימה ועל שימוש בדוחות זרימה.

מסחר אלקטרוני

לאחר שתגדיר מעקב אחר מסחר אלקטרוני, תראה את הדוחות הבאים בחשבונך:

סקירה כללית

השתמש בדוח 'סקירה כללית' כדי לקבל סיכום של נתוני מסחר אלקטרוני, כולל הכנסה, מספר כולל של עסקאות, אחוז הפעילויות באתר שכללו עסקה (שיעור המרות של מסחר אלקטרוני) וערך ממוצע של העסקאות המבוצעות באפליקציה שלך. תוכל גם לראות את המוצרים הנמכרים ביותר ואת האחוז שכל אחד מהם תורם לסך הכולל של המכירות.

ביצועי מוצרים

נתח ערכי מוצר, כולל הכמות הכוללת שנמכרה, מספר הרכישות הייחודיות והכנסה ממוצר. בהתאם לשדות הפריטים והעסקאות שתכלול בהגדרת המסחר האלקטרוני, תוכל גם לראות קטגוריות מוצרים ויחידות אחזקת מלאי.

זכור שתוכל להגדיר מהו "מוצר" כאשר תגדיר מעקב אחר מסחר אלקטרוני, ושתוכל לכלול רכישות דיגיטליות לא מוחשיות, כגון גישה לרמת משחק גבוהה יותר או חבילת מידע.

ביצועי מכירות

ראה את התאריכים וההכנסה מכל המכירות. כברירת מחדל, דוחות אלה מציגים נתונים עבור ההכנסה הכוללת. לקבלת נתונים אחרים, לחץ על הקישור שיעור המרות ועל הקישור ערך הזמנה ממוצע מתחת לכרטיסייה סייר.

עסקאות

הצג נתוני עסקאות מפורטים יותר, כולל מס, דמי משלוח ותעריפים אחרים עבור עסקאות בודדות.

זמן לביצוע רכישה

ראה כמה ימים נדרשים עד לביצוע עסקה.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?