Μετατροπές εφαρμογών για κινητά: Αναφορές "Στόχοι" και "Ηλεκτρονικό εμπόριο"

Μάθετε την πραγματική αξία των εφαρμογών σας για κινητά.

Χρησιμοποιήστε τις αναφορές "Μετατροπές", για να παρακολουθήσετε στόχους απόδοσης και εσόδων.

Οι αναφορές "Στόχοι" αποτελούν έναν ευέλικτο τρόπο μέτρησης του βαθμού στον οποίο ανταποκρίνεται η εφαρμογή σας σε προσαρμοσμένους και συγκεκριμένους στόχους. Μπορείτε να ρυθμίσετε μεμονωμένους στόχους, για να παρακολουθείτε διακριτικές ενέργειες, όπως είναι η ελάχιστη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης ή η ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης πίστας ενός παιχνιδιού, καθώς και να χρησιμοποιείτε τις αναφορές, για να υπολογίζετε τις μετατροπές ή τα ποσοστά ολοκλήρωσης για αυτές τις ενέργειες.

Οι αναφορές "Ηλεκτρονικό εμπόριο" σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε δεδομένα αγοράς εντός της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, των συνολικών εσόδων και των εσόδων ανά συναλλαγή. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε το μέσο αριθμό περιόδων σύνδεσης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μια συναλλαγής.

Για τις αναφορές "Στόχοι" και "Ηλεκτρονικό εμπόριο" απαιτείται πρόσθετη ρύθμιση στο λογαριασμό σας Analytics. Για την αναφορά "Ηλεκτρονικό εμπόριο" απαιτούνται, επιπλέον, τροποποιήσεις του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής. Δεν θα εμφανίζονται δεδομένα σε αυτές τις αναφορές, έως ότου ολοκληρώσετε την απαιτούμενη πρόσθετη ρύθμιση.

Σε αυτό το άρθρο:

Στόχοι

Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ορίσετε στόχους. Η διαδικασία είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το αν η αναλυτική προβολή αναφορών αφορά ιστότοπο ή εφαρμογή.

Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των στόχων, θα δείτε δεδομένα στις αναφορές που περιγράφονται εδώ. Από προεπιλογή, αυτές οι αναφορές προβάλλουν δεδομένα για όλους τους στόχους σας. Για να δείτε δεδομένα για έναν συγκεκριμένο στόχο σε οποιαδήποτε αναφορά, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή στόχου πάνω από την καρτέλα Επισκόπηση.

Επισκόπηση

Πάρτε μια περίληψη των επιδόσεων των στόχων σας. Δείτε τον αριθμό Ολοκληρώσεων στόχων, Ποσοστού μετατροπών και Ποσοστού εγκατάλειψης και οποιαδήποτε τιμή ενδεχομένως έχετε συσχετίσει με τους Στόχους σας. Μπορείτε επίσης να δείτε μια λίστα των κορυφαίων Τοποθεσιών ολοκλήρωσης στόχων ή τις οθόνες με το μεγαλύτερο ποσοστό μετατροπών.

Οθόνες στόχων

Η Τοποθεσία ολοκλήρωσης στόχου σάς επιτρέπει να βλέπετε πόσο καλή απόδοση έχει κάθε οθόνη με στόχους, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αριθμού Ολοκληρώσεων στόχων και της συνολικής Τιμής στόχου που αντιστοιχεί σε κάθε οθόνη.

Διαδρομή προς στόχο

Η αναφορά "Διαδρομή προς στόχο" οπτικοποιεί τη διαδρομή που ακολούθησαν οι επισκέπτες σας προς ένα στόχο. Αυτή η αναφορά μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε με πόση επιτυχία ολοκλήρωσαν οι χρήστες έναν επιδιωκόμενο στόχο στην εφαρμογή σας. Η αναφορά "Διαδρομή προς στόχο" είναι η ίδια για ιδιότητες ιστού και εφαρμογής. Ανατρέξτε στα άρθρα σχετικά με τη "Διαδρομή προς στόχο".

Η αναφορά "Διαδρομή προς στόχο" αποτελεί μέρος της ομάδας των αναφορών "Οπτικοποίηση ροής". Ανατρέξτε στα άρθρα Σχετικά με τις αναφορές ροής και Χρήση των αναφορών ροής.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Αφού ρυθμίσετε την Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου, στο λογαριασμό σας θα εμφανιστούν οι εξής αναφορές:

Επισκόπηση

Χρησιμοποιήστε την αναφορά Επισκόπησης για να λάβετε μια σύνοψη των δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των Εσόδων, του συνολικού αριθμού Συναλλαγών, του ποσοστού περιόδων σύνδεσης που περιλάμβαναν συναλλαγή (Ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου) και της Μέσης τιμής των συναλλαγών που προκύπτουν εντός της εφαρμογής σας. Επίσης, μπορείτε να δείτε τα Προϊόντα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και το ποσοστό συμβολής τους στις συνολικές πωλήσεις.

Απόδοση προϊόντος

Αναλύστε μετρήσεις προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής Ποσότητας που πουλήθηκε, του αριθμού Μοναδικών αγορών και των Εσόδων από το προϊόν. Επίσης, ανάλογα με τα πεδία συναλλαγής και στοιχείου που θα επιλέξετε να συμπεριλάβετε στη ρύθμιση ηλεκτρονικού εμπορίου σας, μπορείτε να δείτε Κατηγορίες προϊόντων και Διαθέσιμες μονάδες αποθήκευσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να προσδιορίσετε τι ακριβώς είναι ένα "προϊόν", όταν ρυθμίζετε την Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου και ότι μπορείτε να συμπεριλάβετε άυλες, ψηφιακές αγορές, όπως πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη πίστα ενός παιχνιδιού ή σε ένα πακέτο πληροφοριών.

Απόδοση πωλήσεων

Δείτε τις Ημερομηνίες και τα Έσοδα από όλες τις πωλήσεις. Από προεπιλογή, αυτές οι αναφορές δείχνουν δεδομένα για τα Συνολικά έσοδα. Κάντε κλικ στους συνδέσμους Ποσοστό μετατροπών και Μέση αξία παραγγελίας κάτω από την καρτέλα Εξερεύνηση για άλλα δεδομένα.

Συναλλαγές

Δείτε πιο αναλυτικά δεδομένα συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων του Φόρου, της Αποστολής και άλλων επιπρόσθετων χρεώσεων για μεμονωμένες συναλλαγές.

Χρόνος έως την αγορά

Μάθετε πόσες ημέρες διαρκεί μια συναλλαγή μέχρι να ολοκληρωθεί.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;