Konverteringer fra mobilapps: rapporterne Mål og E-handel

Få svar på, hvad den reelle værdi af dine mobilapps er.

Brug rapporterne Konvertering til at spore effektivitetsmål og omsætningsmål.

Mål er en alsidig metode til at måle, hvor godt din app opfylder lige netop dine tilpassede mål. Du kan opstille individuelle mål for at spore separate handlinger, som f.eks. minimumsvarigheden af en session eller fuldførelse af en bestemt bane i et spil, og bruge rapporterne til at måle konverteringerne eller fuldførelsesprocenten for disse handlinger.

Rapporterne E-handel giver dig mulighed for at spore købsdata i appen, herunder salget af produkter eller tjenester, den samlede omsætning og omsætning pr. transaktion. Du kan også spore det gennemsnitlige antal sessioner, der skal bruges for at fuldføre en transaktion.

Både rapporterne Mål og rapporterne E-handel stiller krav om yderligere opsætning på din Analytics-konto. E-handel kræver desuden ændringer af appkildekoden. Dataene vises først i disse rapporter, når du har udført den yderligere opsætning.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Mål

Følg vejledningen for at opstille mål. Processen er ens for web- og apprapporteringsvisninger.

Når du er færdig med at opstille mål, får du vist data i de rapporter, der er beskrevet her. Som standard viser disse rapporter data for alle dine mål. For at se data for et bestemt mål i en rapport skal du vælge det i rullemenuen Valgmulighed til mål oven over fanen Oversigt.

Oversigt

Hent en effektivitetsoversigt for dine mål. Se antallet af opnåelser af mål, konverteringsfrekvens og afbrydelsesfrekvens samt enhver værdi, du eventuelt har tilknyttet dine mål. Du kan også se en liste med de bedste placeringer for opnåelse af mål eller skærmbillederne med den højeste konverteringsfrekvens.

Skærmvisning for mål

Placering for opnåelse af mål viser dig, hvor effektivt hvert enkelt skærmbillede med mål er, herunder det samlede antal opnåelser af mål og den samlede målværdi, der er knyttet til hvert enkelt skærmbillede.

Målflow

Rapporten Målflow visualiserer den sti, dine brugere fulgte frem mod et mål. Denne rapport kan være en hjælp til at se, hvor godt brugerne opfyldte et målrettet objekt i din app. Rapporten Målflow er ens for web- og appejendomme. Læs artiklerne om Målflow.

Rapporten Målflow er en del af flowvisualiseringsrapporterne. Læs mere om flowrapporter og om brug af flowrapporter.

E-handel

Når du har opsat Sporing af e-handel, kan du se følgende rapporter på din konto:

Oversigt

Du kan bruge rapporten Oversigt til at få et overblik over dine e-handelsdata, herunder omsætning, det samlede antal transaktioner, procentdelen af sessioner med en transaktion (konverteringsfrekvens for e-handel) og den gennemsnitlige værdi af transaktioner i din app. Du kan også se, hvilke produkter der bliver solgt flest af, og hvor stor en procentdel af det samlede salg hvert af disse produkter tegner sig for.

Produkteffektivitet

Du kan analysere produkt-metrics, heriblandt det samlede antal, der er blevet solgt, antallet af unikke køb og produktomsætningen. Alt efter hvilke transaktions- og varefelter du medtager i din e-handelsopsætning, kan du også se produktkategorier og lagerføringskoder.

Husk! Du kan definere, hvad et "produkt" er for en størrelse, når du opsætter Sporing af e-handel, og du kan medtage immaterielle, digitale køb, som f.eks. adgang til en ny bane i et spil eller en informationspakke.

Salgseffektivitet

Se datoer og omsætning fra alle salg. Som standard vises der data for den samlede omsætning i disse rapporter. Klik på linkene Konverteringsfrekvens og Gennemsnitlig ordreværdi under fanen Explorer for at få vist andre data.

Transaktioner

Få vist mere detaljerede transaktionsdata, herunder skat, forsendelse og øvrige yderligere gebyrer for individuelle transaktioner.

Tid til køb

Få svar på, hvor mange dage hver transaktion varer.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?