การดาวน์โหลดแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูว่ามีการติดตั้งและเปิดแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณบ่อยเพียงใด

รายงานการดาวน์โหลดจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปของคุณจากผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงจำนวนผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด ตลอดจนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คุณสามารถใช้รายงานผู้ใช้ใหม่เพื่อระบุลักษณะของกลุ่มผู้ใช้ที่นำแอปของคุณไปใช้ ให้ใช้รายงาน แหล่งที่มาของ Google Play เพื่อดูแชแนลที่ควรปรับให้เหมาะสมในการดึงดูดให้มีการดาวน์โหลดและเปิดใช้แอปของคุณมากขึ้น

ผู้ใช้ใหม่

รายงานนี้จะให้ภาพรวมของการเปิดใช้ครั้งแรก หรือจำนวนการเข้าชมซึ่งมีการเปิดแอปบนอุปกรณ์เป็นครั้งแรก รวมถึงจำนวนผู้ใช้ใหม่ ระบบปฏิบัติการ รุ่นแอป และประเทศ/เขตแดน โปรดทราบว่า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จะรวมถึงผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่กลับมาซึ่งได้เปิดแอปอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่เลือก

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงการโต้ตอบกับแอปของคุณได้ในรายงานผู้ชมและพฤติกรรม

ตลาดกลางแอป

ดูว่าตลาดกลางใดที่ผู้ใช้เข้าชมเพื่อดาวน์โหลดแอปของคุณ รายงานนี้แสดงทั้งแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการภายใน เช่น Google Play และแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

คุณสามารถใช้รายงานตลาดกลางแอปพลิเคชันในการดูว่าผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปของคุณจากที่ใดมากที่สุดเพื่อให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของตลาดกลางแต่ละแห่งได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าตลาดกลางหลายแห่งมีการดาวน์โหลดแอปของคุณเป็นจำนวนเท่าๆ กันและการลงทุนในแคมเปญในตลาดกลางแต่ละแห่งเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ หรือในทางกลับกัน คุณอาจพบว่าตลาดกลางแห่งหนึ่งสามารถทำงานได้ดี ในขณะที่ตลาดกลางอื่นๆ ไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นคุณอาจต้องพิจารณากลยุทธ์ของคุณใหม่ และยกเลิกการลงทุนทั้งหมดแล้วคงเหลือไว้เพียงแคมเปญที่ประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งหรือสองรายการเท่านั้น

ตลาดกลางบางแห่งไม่สนับสนุนรหัสเครื่องมือติดตั้งแอป ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Google Analytics ต้องใช้ในการตรวจสอบตลาดกลาง โดยข้อมูลนี้จะปรากฏในรายงานเป็น (ไม่ได้ตั้งค่า) นอกจากนี้ ตลาดกลางบางแห่งไม่มีการส่งข้อมูลแคมเปญไปยัง Google Analytics ในกรณีดังกล่าว มิติข้อมูลแหล่งที่มา/สื่อจะไม่มีการแสดงข้อมูล

รายงาน Google Play

คุณสามารถใช้รายงาน Google Play เพื่อดูข้อมูลว่าแอปของคุณทำงานได้ดีเพียงใดในตลาดกลาง ดูว่าผู้ใช้พบแอปของคุณได้อย่างไร ซึ่งรวมถึงสิ่งที่นำการเข้าชมมายังหน้าเว็บของคุณในตลาดกลาง และสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดการดาวน์โหลดและติดตั้ง

รายงานแหล่งที่มา Google Play จะแสดงแหล่งที่มาของการเข้าชมแอปของคุณซึ่งมาจาก Google Play สโตร์ และขั้นตอนการอ้างอิงของ Google Play จะแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ผ่านขั้นตอนการกระทำตั้งแต่การค้นหาไปจนถึงการเปิดใช้แอปของคุณในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย คุณต้องเชื่อมโยง Google Analytics กับคอนโซลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google Play จึงจะสามารถใช้ขั้นตอนการอ้างอิงของ Google Play