Akvizícia mobilných aplikácií

Zistite, ako často používatelia inštalujú a otvárajú vaše mobilné aplikácie.

Prehľady Akvizícia poskytujú údaje o tom, ako používatelia hľadajú vašu aplikáciu vrátane celkového počtu nových používateľov, najobľúbenejších zariadení a operačných systémov. Pomocou týchto prehľadov zistíte, ako často používatelia sťahujú a inštalujú vašu aplikáciu a nakoľko úspešne používateľov priťahujú určité marketingové kampane.

Pomocou prehľadu Noví používatelia zistíte charakteristické znaky skupín používateľov, ktorí si stiahli vašu aplikáciu. Prehľad Zdroje vám môže pomôcť zistiť, ktoré kanály môžete optimalizovať tak, aby ste dosiahli viac stiahnutí a uvedení. Prehľad Tok sprostredkovaní v službe Google Play zobrazuje pomocou intuitívnej a interaktívnej vizualizácie stiahnutia a inštalácie aplikácie z Obchodu Google Play.

Obsah tohto článku:

Noví používatelia

Tento prehľad poskytuje súhrnné informácie o prvých spusteniach, teda počte relácií, počas ktorých používatelia otvorili aplikáciu v zariadení po prvýkrát, vrátane informácií o celkovom počte nových používateľov, ich operačnom systéme, verzii aplikácie a o krajine alebo území. Upozorňujeme, že zoznam používateľov zahŕňa všetkých používateľov, ako nových, tak aj vracajúcich sa, ktorí aspoň raz otvorili vašu aplikáciu počas zvoleného časového obdobia.

Ďalšie podrobné údaje o používateľoch a ich interakciách s vašou aplikáciou môžete získať v prehľadoch Publikum a Správanie.

Obchod s aplikáciami

Zistite, z ktorých obchodov používatelia vykonali návštevu, aby prevzali vašu aplikáciu. V tomto prehľade sa zobrazujú natívne platformy operačných systémov ako Google Play aj platformy tretej strany.

Prehľad Obchod s aplikáciami vám umožňuje zistiť, kde používatelia preberajú vašu aplikáciu najčastejšie, takže môžete posúdiť výkonnosť každého obchodu. Môžete napríklad zistiť, že počet prevzatí aplikácie je v rámci obchodov konzistentný a investícia do každého z nich v rámci kampane je úspešnou stratégiou. Môžete však zistiť aj to, že v jednom obchode dosahujete skvelé výsledky, kým v inom nie, takže možno bude potrebné prehodnotiť stratégiu a zbaviť sa všetkých kampaní okrem jednej alebo dvoch kampaní v obchodoch.

Nie všetky obchody podporujú identifikátor App Installer ID, čo sú údaje, ktoré služba Analytics potrebuje na rozpoznanie obchodu. To vysvetľuje, prečo sa niektoré údaje v tomto prehľade zobrazujú ako (nie je nastavené). Niektoré obchody okrem toho neposielajú údaje kampaní do služby Analytics. V takýchto prípadoch dimenzia Zdroj alebo médium nebude zobrazovať údaje.

Zdroje

S prehľadom Zdroje získate údaje o tom, aké výkonné sú vaše aplikácie v rôznych obchodoch vrátane obchodu iTunes Store pre aplikácie systému iOS a obchodu Google Play pre aplikácie systému Android. Tento prehľad vám umožní zistiť, ako používatelia objavia vašu aplikáciu, vrátane toho, čo ich privedie na stránku obchodu a čo prispieva k stiahnutiu aplikácie.

Získajte ďalšie informácie o prehľade Zdroje mobilných aplikácií.

Tok sprostredkovaní v službe Google Play

Tok sprostredkovaní v službe Google Play intuitívnym spôsobom zobrazuje, ako používatelia prechádzajú jednotlivými fázami procesu akvizície, od nájdenia aplikácie až po jej spustenie.

Získajte ďalšie informácie o Toku sprostredkovaní v službe Google Play.

Prehľady služby AdWords

Prehľady služby AdWords vám poskytujú metriky výkonnosti po kliknutí v súvislosti s používateľmi, ktorí klikli na vaše reklamy služby AdWords a potom si nainštalovali a začali používať vašu mobilnú aplikáciu. Tieto prehľady presne ukazujú, akú výkonnosť dosahujú vaše kampane vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti, a ponúkajú vám zdroje informácií o používateľoch, ktorých privádzajú do služby Google Play.

Ak chcete používať prehľady služby AdWords, musíte prepojiť svoje účty AdWords a Analytics a povoliť automatické označovanie.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?