Pozyskiwanie w aplikacji mobilnej

Więcej informacji o częstotliwości instalowania i uruchamiania Twoich aplikacji mobilnych przez użytkowników

Raporty z kategorii Pozyskiwanie dostarczają dane o tym, jak aplikacja pozyskuje użytkowników, jaka jest łączna liczba nowych użytkowników oraz z jakich urządzeń i systemów operacyjnych użytkownicy korzystają najczęściej. Z tych raportów dowiesz się, jak często użytkownicy pobierają i instalują Twoją aplikację oraz jak skutecznie wybrane kampanie marketingowe przyciągają użytkowników.

Raport Nowi użytkownicy pozwala określić charakterystykę grup użytkowników, którzy korzystają z Twojej aplikacji. Raport Źródła pozwala sprawdzić, które kanały warto zoptymalizować, by uzyskać dodatkowe pobrania i uruchomienia. Raport Przepływ użytkowników w Google Play podaje w postaci intuicyjnej i interaktywnej wizualizacji informacje o pobraniach i zainstalowaniach aplikacji ze sklepu Google Play.

Tematy w tym artykule:

Nowi użytkownicy

Raport zawiera podsumowanie pierwszych uruchomień aplikacji lub liczbę sesji, podczas których została ona otworzona po raz pierwszy na danym urządzeniu, w tym łączną liczbę nowych użytkowników, informacje o ich systemie operacyjnym, wersji aplikacji i kraju/terytorium. Pamiętaj, że Użytkownicy obejmują wszystkich użytkowników – zarówno nowych, jak i powracających – którzy uruchomili aplikację co najmniej raz w wybranym okresie.

W raportach Odbiorcy i Zachowanie znajdziesz więcej szczegółowych danych o wszystkich użytkownikach i ich działaniach w aplikacji.

Portal sprzedawcy aplikacji

Sprawdź, z jakich portali sprzedawców użytkownicy pobierają Twoją aplikację. W raporcie pojawiają się zarówno macierzyste platformy systemu operacyjnego, np. Google Play, jak i platformy firm zewnętrznych.

Raport Portal sprzedawcy aplikacji zawiera informację, skąd użytkownicy najczęściej pobierają Twoją aplikację, dzięki czemu możesz ocenić swoją skuteczność na różnych portalach. Możesz np. zauważyć, że liczba pobrań aplikacji z różnych portali jest wyrównana, a Twoje inwestycje we wszystkie kampanie są udane. Możesz też zauważyć, że osiągasz dużą skuteczność na jednej platformie, natomiast na innych już nie. W takim wypadku można zmienić strategię i ograniczyć inwestycję w kampanie kierowane na większość portali poza jednym lub dwoma.

Nie wszystkie portale sprzedawców obsługują Identyfikator instalatora aplikacji, czyli dane wymagane przez Analytics do rozpoznania portalu sprzedawcy. Takie dane są podawane w raporcie w pozycji (nie ustawiono). Poza tym niektóre portale sprzedawców nie przesyłają danych kampanii do Additionally, some marketplaces don’t send campaign data to Analytics. Wówczas w wymiarze Źródło/medium nie wyświetlają się żadne dane.

Źródła

Raport Źródła udostępnia dane o skuteczności aplikacji w różnych portalach sprzedawców, w tym iTunes (aplikacje w systemie iOS) i Google Play (aplikacje na Androida). Z raportu dowiesz się, jak użytkownicy wyszukują aplikację, co przyciąga ich na Twoją stronę w portalu sprzedawców i co wpływa na pobrania aplikacji.

Więcej informacji o raporcie Źródła aplikacji mobilnych

Przepływ użytkowników w Google Play

Raport Przepływ użytkowników w Google Play podaje w intuicyjnej, wizualnej formie poszczególne kroki użytkowników w procesie pozyskania – od wyszukania aplikacji do jej uruchomienia.

Więcej informacji o raporcie Przepływ użytkowników w Google Play

Raporty AdWords

Raporty AdWords udostępniają dane o skuteczności po kliknięciu, dotyczące użytkowników, którzy kliknęli reklamę AdWords, a następnie zainstalowali Twoją aplikację mobilną i zaczęli z niej korzystać. W raportach tych widać dokładnie, jaka jest skuteczność kampanii w sieci wyszukiwania i reklamowej. Udostępniają one też zaawansowane informacje o użytkownikach, jakich kampanie te przyciągają do Google Play.

Aby korzystać z raportów AdWords, połącz swoje konta AdWords i Analytics, po czym włącz automatyczne tagowanie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?