Απόκτηση εφαρμογής για κινητά

Μάθετε πόσο συχνά οι χρήστες ανοίγουν και εγκαθιστούν τις εφαρμογές σας για κινητά.

Οι αναφορές "Απόκτηση" παρέχουν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εντοπτην εφαρμογή σας, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αριθμού νέων χρηστών και των πιο δημοφιλών συσκευών και λειτουργικών συστημάτων. Χρησιμοποιήστε αυτές τις αναφορές, για να μάθετε πόσο συχνά οι χρήστες λαμβάνουν και εγκαθιστούν την εφαρμογή σας, καθώς και το πόσο επιτυχημένες είναι συγκεκριμένες καμπάνιες μάρκετινγκ, όσον αφορά την προσέγγιση χρηστών.

Χρησιμοποιήστε την αναφορά Νέοι χρήστες, για να προσδιορίσετε χαρακτηριστικά των ομάδων χρηστών που επιλέγουν την εφαρμογή σας. Η αναφορά Πηγές μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε ποια κανάλια μπορείτε να βελτιστοποιήσετε, για να προσελκύσετε περισσότερες λήψεις και εκκινήσεις. Η αναφορά Ροή παραπομπής του Google Play εμφανίζει τις λήψεις και εγκαταστάσεις εφαρμογών από το Google Play Store σε μια διαισθητική και διαδραστική οπτικοποίηση.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Νέοι χρήστες

Αυτή η αναφορά σάς προσφέρει μια επισκόπηση των πρώτων εκκινήσεων ή του αριθμού των περιόδων σύνδεσης κατά τις οποίες έγινε για πρώτη φορά άνοιγμα της εφαρμογής σε μια συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αριθμού Νέων χρηστών, του Λειτουργικού τους συστήματος, της Έκδοσης εφαρμογής τους και της Χώρας/Περιοχής τους. Έχετε υπόψη ότι στους Χρήστες περιλαμβάνονται όλοι οι χρήστες, τόσο οι νέοι όσο και οι επανερχόμενοι, οι οποίοι έχουν ανοίξει την εφαρμογή σας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα αναλυτικά δεδομένα για όλους τους χρήστες σας και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με τη εφαρμογή σας, χρησιμοποιώντας τις αναφορές Κοινό και Συμπεριφορά.

Αγορά εφαρμογών

Ανακαλύψτε οι χρήστες ποιων αγορών σάς επισκέπτονται, για να λάβουν την εφαρμογή σας. Σε αυτήν την αναφορά εμφανίζονται μητρικές πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων, όπως το Google Play και πλατφόρμες τρίτου μέρους.

Με την αναφορά Αγοράς εφαρμογών, μπορείτε να δείτε από πού λαμβάνουν συχνότερα οι χρήστες την εφαρμογή σας, συνεπώς μπορείτε να αξιολογήσετε την απόδοσή σας σε κάθε αγορά. Για παράδειγμα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι ο αριθμός των φορών που γίνεται λήψη της εφαρμογής σας είναι συνεπής σε πολλές αγορές και η επένδυση στην καμπάνια σας σε καθεμία είναι επιτυχής στρατηγική. Αντίστροφα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε πολύ καλή απόδοση σε μία αγορά και όχι σε μια άλλη, συνεπώς, ίσως να χρειάζεται να ξανασκεφτείτε την στρατηγική σας και να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε μία ή δύο καμπάνιες αγορώνivest from all but one or two marketplace campaigns.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι αγορές το Αναγνωριστικό προγράμματος εγκατάστασης εφαρμογής, δηλαδή τα δεδομένα που απαιτούνται για την αναγνώριση μιας αγοράς από το Analytics. Αυτό αφορά τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτήν την αναφορά ως (not set). Επιπλέον, μερικές αγορές δεν στέλνουν δεδομένα καμπάνιας στο Analytics. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ιδιότητα Πηγή / Μέσο δεν θα εμφανίζει δεδομένα.

Πηγές

Με την αναφορά "Πηγές", μπορείτε να λάβετε δεδομένα σχετικά με το ποια είναι η απόδοση των εφαρμογών σας σε διαφορετικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων του iTunes Store για εφαρμογές iOS και του Google Play για εφαρμογές Android. Χρησιμοποιήστε αυτήν την αναφορά, για να μάθετε πώς οι χρήστες ανακαλύπτουν την εφαρμογή σας, όπως τι τους οδηγεί στη σελίδα σας στην αγορά και ποιοι παράγοντες συντελούν στις λήψεις εφαρμογών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναφορά "Πηγές εφαρμογών για κινητά".

Ροή παραπομπής του Google Play

Η αναφορά Ροή παραπομπής του Google Play οπτικοποιεί διαισθητικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μεταβαίνουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας απόκτησης, από τον εντοπισμό ως την εκκίνηση της εφαρμογής.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Ροή παραπομπής του Google Play.

Αναφορές του AdWords

Οι αναφορές του AdWords παρέχουν μετρήσεις απόδοσης μετά το κλικ για χρήστες που έκαναν κλικ στη διαφήμισή σας στο AdWords και, στη συνέχεια, εγκατέστησαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή σας για κινητά. Οι εφαρμογές αυτές δείχνουν ακριβώς ποια είναι η απόδοση των καμπανιών σας στα δίκτυα αναζήτησης και εμφάνισης και προσφέρουν πολλές πληροφορίες για το είδος των χρηστών που κατευθύνουν στο Google Play.

Για να χρησιμοποιήσετε τις αναφορές του AdWords, πρέπει να συνδέσετε τους λογαριασμούς σας στο AdWords και το Analytics και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη προσθήκη ετικετών.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;