Отчети „Придобиване“ за мобилни приложения

Разберете колко често мобилните Ви приложения биват инсталирани и отваряни

Отчетите „Придобиване“ Ви предоставят данни за това, как потребителите намират приложението Ви, включително общия брой нови потребители и най-популярните устройства и операционни системи. Използвайте тези отчети, за да разберете колко често приложението Ви бива изтеглено и инсталирано и колко успешни са определени маркетингови кампании в привличането на потребители.

Използвайте отчета Нови потребители, за да идентифицирате характеристики на потребителските групи, работещи с приложението Ви. Отчетът Източници може да Ви помогне да откриете кои канали можете да оптимизирате, за да привличате повече изтегляния и стартирания. Под формата на интуитивна и интерактивна визуализация отчетът Поток на препратките от Google Play показва изтеглянията и инсталиранията на приложението от Google Play Магазин.

В тази статия:

Нови потребители

Този отчет Ви дава общ преглед на първите стартирания, на броя сесии, при които приложението е било отворено за първи път на дадено устройство, включително общия брой нови потребители, тяхната операционна система, версия на приложението и държава/територия. Обърнете внимание, че „Потребители“ включва всички потребители, както нови, така и завърнали се, които са отворили приложението Ви поне веднъж през избрания период от време.

Можете да намерите по-задълбочени данни за всичките си потребители и как те взаимодействат с приложението Ви посредством отчетите Аудитория и Поведение.

Пазар за приложения

Открийте кои пазари посещават потребителите, за да изтеглят приложението Ви. В този отчет се показват както собствените ни платформи на операционни системи, като Google Play, така и платформи на трети страни.

Чрез отчета „Пазар за приложения“ можете да видите къде потребителите изтеглят приложението Ви най-често, така че да можете да оцените ефективността си на всеки пазар. Може например да установите, че броят изтегляния на приложението Ви е сходен на няколко пазара и че инвестицията в кампанията Ви на всеки от тях е успешна стратегия. Може обаче да установите, че ефективността Ви е наистина висока на един пазар, но не и на друг, така че може да преосмислите стратегията си и да вложите средствата си в кампании за един или два пазара за сметка на останалите.

Не всички пазари поддържат App Installer ID – данните, от които Google Анализ се нуждае, за да разпознае пазар. В тези случаи данните, изобразени в този отчет, са със стойност (not set). Освен това някои пазари не изпращат на Google Анализ данни за кампаниите. В тези случаи за величината „Източник/Носител“ няма да се показват данни.

Източници

Чрез отчета „Източници“ можете да получите данни за ефективността на приложенията си на различни пазари, включително магазина на iTunes за приложения за iOS и Google Play за приложения за Android. Използвайте този отчет, за да научите как потребителите откриват приложението Ви, включително какво ги привлича на страницата Ви в пазара и какво допринася за изтеглянията на приложението.

Научете повече за отчета „Източници“ за мобилни приложения.

Поток на препратките от Google Play

Отчетът „Поток на препратките“ под Google Play визуализира по интуитивен начин как потребителите се движат през всеки етап от процеса на придобиване – от намирането до стартирането на приложението Ви.

Научете повече за отчета „Поток на препратките от Google Play“.

Отчети за AdWords

Отчетите за AdWords Ви дават показатели за ефективността след кликване за потребителите, които са кликнали върху рекламата Ви в AdWords и след това са инсталирали и започнали да използват мобилното Ви приложение. Тези отчети показват точно каква е ефективността на кампаниите Ви за мрежата за търсене и за дисплейната мрежа и предлагат богата информация за вида потребители, които те привличат в Google Play.

За да използвате отчетите за AdWords, трябва да свържете профилите си в тази програма и Google Анализ и да активирате автоматичното маркиране.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?