Om Hendelsesflyt-rapporten

Se hva brukerne gjør på nettstedet ditt, via Hendelsesflyt-rapporten.

Bruk Hendelsesflyt-rapporten for å visualisere rekkefølgen brukerne utløser disse hendelsene i på nettstedet ditt. Med hendelser kan du spore spesialinnhold som videoer, nedlastbare elementer og innebygde innholdsmoduler. I Hendelsesflyt-rapporten kan du finne ut hva slags innhold som holder brukerne engasjert på nettstedet ditt, og du kan se hvordan brukerne navigerer fra én populær hendelse til en annen.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Forutsetninger for bruk av Hendelsesflyt-rapporten

Du må ha konfigurert hendelser for å kunne bruke Hendelsesflyt-rapporten.

Åpning av Hendelsesflyt-rapporten

Slik åpner du Hendelsesflyt-rapporten:

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
  3. Åpne Rapporter.
  4. Velg Atferd > Hendelser > Hendelsesflyt.

Hva kan jeg gjøre med Hendelsesflyt-rapporten?

Bruk Hendelsesflyt-rapporten for å få svar på spørsmål som:

  • Er det en aktivitet som alltid utløses først? Fører den brukere til flere hendelser?
  • Er det en hendelse som utløses flere ganger i løpet av en økt?
  • Er det en hendelseskategori som er mer populær enn andre typer hendelser? Utløses videoer oftere og fører de til høyere deltakelse enn innholdsmoduler?
  • Er det en type bruker som utløser hendelser på en annen måte enn andre segmenter når du bruker standardsegmenter eller segmenter?

Hvordan bruker jeg Hendelsesflyt-rapporten?

Hver node i Hendelsesflyt-rapporten representerer en hendelse som er utløst av en bruker. Noder er organisert i kolonner som gjenspeiler rekkefølgen brukerne utløste hendelser i på nettstedet ditt, men det er ikke en fast rekkefølge for hvordan nodene vises i rapporten. Eksempel: Alle hendelsene i den første kolonnen i flyten representerer en hendelse som brukere utløste før andre hendelser. Hendelsene i den andre kolonnen ble utløst som nummer to, og så videre gjennom hele rapporten. Hendelsene som utløses oftest, blir vist nærmere toppen av hver kolonne, og de som utløses sjeldnere, blir vist nærmere bunnen.

Endring av detaljnivået

Bruk Detaljnivå-rullegardinmenyen for å endre rapportvisningen.

Du kan bruke glidebryteren Juster antall tilkoblinger som vises i diagrammet for å øke eller redusere tilkoblingene mellom noder. På denne måten får du en mer eller mindre detaljert visning av hendelsesflyten.

Du kan organisere rapporten ved å gruppere hendelser i noder ut fra kategori, kategori/handling eller kategori/handling/etikett ved å bruke alternativet Velg detaljnivå for hendelsesnoder. Hvilke klassifiseringer og hvilken informasjon du ser i rapporten, kommer an på hvordan du har konfigurert hendelsene dine. Hvis du konfigurerer kategoriene, handlingene og etikettene i hendelsene dine på en organisert måte, blir det enklere å lese og tolke denne flytrapporten. Det kan for eksempel være lurt å legge alle videoene og de nedlastbare elementene dine inn i ulike kategorier og bruke handlinger og etiketter for å skille enda mer mellom de enkelte hendelsene.

Detaljnivå-dialogboksen
Detaljnivå-dialogboksen

Undersøk noder og tilkoblinger

Klikk på en node for å se en kontekstuell meny, slik at du kan undersøke trafikken som flyter til og fra en bestemt hendelse. Klikk på en tilkobling for å fremheve bare den hendelsen som er tilknyttet den aktuelle tilkoblingen.

 

Fremhev trafikk via en node
En node blir undersøkt

 

Rull i rapporten og legg til eller fjern trinn

Klikk og dra rapporten mot venstre og høyre for å rulle sidelengs. Rull helt mot høyre, og klikk deretter på +Trinn for å legge til hendelser i sekvensen. Fjern hendelser med x-en øverst i hver kolonne.

Undersøk hendelsesutganger

Klikk på en rød linje for nodeutgang for å se utgangsdetaljer for den aktuelle noden. Merk at utganger i denne rapporten ikke nødvendigvis refererer til utganger fra nettstedet ditt. Utganger viser bare at et trafikksegment ikke utløste en annen hendelse.

 

Undersøk nodeutganger
Hendelsesutganger blir undersøkt

Fremgangsmåten videre

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du konfigurerer rapporten og bruker de ulike visualiseringsalternativene, kan du se Bruk av flytrapporter.

Når du har sett på rapporten, kan du ta en titt på hendelsene på nettstedet ditt for å se dem fra brukernes ståsted. Hvis du finner hendelser som er særlig populære, eller som fører til engasjement med flere hendelser, kan det være lurt å opprette mer innhold som dette. Hvis du finner en hendelse som utløses flere ganger på rad, kan det hende du oppdager at det aktuelle innholdet ikke fungerer som det skal, og at de mange visningene kan samsvare med at siden lastes inn på nytt ofte. Det kan også hende du finner ut at visse trafikksegmenter responderer bedre på noen hendelser enn andre.

Når du finner ut mer om brukernes interaksjon med det bestemte innholdet du sporer som hendelser, kan du bruke denne informasjonen for å forbedre brukerdeltakelsen på nettstedet ditt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?