Giới thiệu về báo cáo Luồng mục tiêu

Hình ảnh hóa chuyển đổi mục tiêu.

Báo cáo Luồng mục tiêu hiển thị đường dẫn mà lưu lượng truy cập của bạn đi qua kênh tới Chuyển đổi mục tiêu. Báo cáo này có thể giúp bạn biết liệu người dùng có đang điều hướng nội dung của bạn như dự kiến hay không hoặc liệu có sự cố, như tỷ lệ rớt mạng cao hay lặp lại ngoài dự kiến hay không.

Trong bài viết này:

Điều kiện tiên quyết đối với báo cáo Luồng mục tiêu

Bạn phải thiết lập mục tiêu để sử dụng báo cáo Luồng mục tiêu và bạn nên kết hợp mục tiêu và Kênh để có thông tin tốt hơn.

Truy cập báo cáo Luồng mục tiêu

Để xem báo cáo Luồng mục tiêu:

  1. Đăng nhập vào Google Analytics.
  2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
  3. Mở Báo cáo.
  4. Chọn Chuyển đổi > Mục tiêu > Luồng mục tiêu.

Tôi có thể làm gì với báo cáo Luồng mục tiêu?

Sử dụng Báo cáo luồng mục tiêu để điều tra các câu hỏi như:

  • Người dùng truy cập vào kênh của tôi ở đâu—ở bước đầu tiên hoặc họ nhảy vào vị trí nào đó ở giữa?
  • Có rất nhiều lần thoát không mong muốn từ một bước ở giữa kênh không?
  • Có vị trí mà lưu lượng truy cập lặp lại không?
  • Có một phân đoạn hoặc lưu lượng truy cập hoạt động khác với các phân đoạn khác không? Nó chuyển đổi nhiều hay ít hơn bình thường?

Nếu một phân đoạn lưu lượng truy cập hoạt động khác với bạn muốn tại bất kỳ bước cụ thể nào, hãy xem xét nội dung đó. Bạn có thể tìm một yếu tố không hiển thị đúng cách hoặc điều hướng từ góc nhìn của người dùng khác với bạn mong đợi khi thiết lập kênh. Sau khi đánh giá và thực hiện các sửa đổi cần thiết, hãy truy cập lại báo cáo Luồng mục tiêu trong một vài tuần để xem liệu những thay đổi bạn đã thực hiện có cải thiện tỷ lệ chuyển đổi cho mục tiêu cụ thể đó hay không.

Các giới hạn của báo cáo Luồng mục tiêu

Dữ liệu mục tiêu được xử lý khác với dữ liệu Analytics thông thường. Tìm hiểu thêm về các tính năng có quy trình xử lý dữ liệu không theo chuẩn.

Các bước tiếp theo

Giả sử bạn đã tạo ít nhất 1 mục tiêu và thu thập một số dữ liệu cho mục tiêu đó, hãy truy cập báo cáo Luồng mục tiêu ngay bây giờ và khám phá. Để biết thông tin về cách định cấu hình báo cáo và sử dụng các tùy chọn hình ảnh hóa khác nhau, hãy đọc Sử dụng báo cáo Luồng

Sau khi bạn hình dung được đại khái về cách báo cáo Luồng mục tiêu hoạt động, hãy đọc bài viết ''Ví dụ'' trong chủ đề này để xem một số đề xuất cụ thể cho việc sử dụng báo cáo để tối ưu hóa nội dung của bạn và khắc phục sự cố.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?