Om målflödesrapporten

Visualisera dina målkonverteringar.

I målflödesrapporten visas den väg som trafiken följde genom en tratt mot en målkonvertering. Den här rapporten hjälper dig att se om din uppfattning om hur användarna navigerar genom ditt innehåll stämmer eller om det finns några problem, som hög avhoppsfrekvens eller oväntade slingor.

Innehåll i artikeln:

Krav för målflödesrapporten

Du måste ställa in mål för att använda målflödesrapporten och för bättre information bör du kombinera mål och trattar.

Öppna målflödesrapporten

Så här visar du målflödesrapporten:

  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Navigera till vyn.
  3. Öppna Rapporter.
  4. Välj Konverteringar > Mål > Målflöde.

Vad kan jag göra med målflödesrapporten?

Använd målflödesrapporten för att undersöka frågor som:

  • I vilken del av tratten börjar användarna? Är det vid första steget eller tar de sig in någonstans i mitten?
  • Finns det många oväntade utgångar från ett steg i mitten av tratten?
  • Finns det en plats där trafiken löper tillbaka till ett tidigare steg?
  • Finns det något trafiksegment som beter sig annorlunda än övriga segment? Leder det till fler eller färre konverteringar?

Om ett segment av trafiken beter sig annorlunda än du vill att det ska göra i ett visst steg, ta då en titt på det innehållet. Du kanske upptäcker att ett element inte renderar korrekt eller att navigeringen ur ett användarperspektiv inte ser ut som du tänkte dig när du skapade tratten. När du har utvärderat webbplatsen och eventuellt gjort de ändringar som behövs kan du gå tillbaka till målflödesrapporten efter ett par veckor och se om ändringarna har förbättrat konverteringsfrekvensen för det specifika målet.

Målflödesrapportens begränsningar

Måluppgifterna bearbetas på ett annat sätt än vanlig Google Analytics-data. Läs mer om funktioner med särskild databearbetning.

Nästa steg

Förutsatt att du redan har skapat minst ett mål och samlat in data för det kan du öppna målflödesrapporten nu och utforska den. Information om hur du konfigurerar rapporten och använder olika visualiseringsalternativ finns i Använda flödesrapporterna

När du har en uppfattning om hur målflödesrapporten fungerar kan du läsa exempelartiklarna om ämnet för att få några specifika rekommendationer för hur du använder rapporten för att optimera ditt innehåll och felsöka problem.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?