Om Målflyt-rapporten

I Målflyt-rapporten kan du se banen trafikken din tok gjennom en trakt mot en målkonvertering. Ved hjelp av denne rapporten kan du se om folk bruker innholdet ditt og når et gitt mål, slik du forventer.

I Målflyt-rapporten kan du blant annet finne svar på følgende spørsmål:

  • Hvilken inngang tar brukerne til trakten – ved det første trinnet, eller kommer de inn rundt midtveis i trakten?
  • Er det mange uventede utganger fra et trinn midt i trakten?
  • Er det et sted der trafikken går tilbake til et tidligere trinn?
  • Er det et trafikksegment som har en annen atferd enn andre segmenter? Fører det oftere eller sjeldnere til konverteringer?

Hvis atferden til et trafikksegment ikke er slik du hadde ønsket på et bestemt trinn, må du se nærmere på innholdet. Det kan hende at du da oppdager et element som ikke gjengis slik det skal, eller at navigeringen, slik brukeren faktisk opplever den, ikke er slik du hadde sett den for deg da du konfigurerte trakten. Når du har tatt en vurdering av innholdet og endret eventuelle feil, kan du åpne Målflyt-rapporten igjen om et par uker for å se om endringene har forbedret konverteringsfrekvensen for det aktuelle målet.

Tilgang til Målflyt-rapporten

Du må ha konfigurert mål for å kunne bruke Målflyt-rapporten, og du kan hente ut mer verdifull informasjon om du kombinerer mål og trakter.

Slik åpner du Målflyt-rapporten:

Fremgangsmåten videre

Hvis du vil finne ut mer om konfigurering av rapporten og bruk av de ulike visualiseringsalternativene, kan du lese gjennom Bruk av flytrapporter.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig