Om Målflyt-rapporten

Visualiser målkonverteringene dine.

I Målflyt-rapporten kan du se banen trafikken din tok gjennom en trakt mot en målkonvertering. I denne rapporten kan du se om brukere navigerer gjennom innholdet ditt slik du forventer, eller om det har oppstått problemer, for eksempel en høy frafallsfrekvens eller at brukerne hopper frem og tilbake mellom trakttrinn.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Forutsetninger for bruk av Målflyt-rapporten

Du må ha konfigurert mål for å kunne bruke Målflyt-rapporten, og du kan hente ut mer verdifull informasjon om du kombinerer mål og trakter.

Les Målflyt-rapporten

Slik åpner du Målflyt-rapporten:

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Naviger til ønsket datautvalg.
  3. Åpne Rapporter.
  4. Velg Konverteringer > Mål > Målflyt.

Hva kan jeg gjøre med Målflyt-rapporten?

I Målflyt-rapporten kan du blant annet finne svar på følgende spørsmål:

  • Hvilken inngang tar brukerne til trakten min – ved det første trinnet, eller kommer de inn rundt midtveis i trakten?
  • Er det mange uventede utganger fra et trinn midt i trakten?
  • Er det et sted der trafikken går tilbake til et tidligere trinn?
  • Er det et trafikksegment som har en annen atferd enn andre segmenter? Fører det oftere eller sjeldnere til konverteringer?

Hvis atferden til et trafikksegment ikke er slik du hadde ønsket på et bestemt trinn, må du se nærmere på innholdet. Det kan hende du da oppdager et element som ikke gjengis slik det skal, eller at navigeringen, slik brukeren faktisk opplever den, ikke er slik du hadde sett den for deg da du konfigurerte trakten. Når du har evaluert innholdet og endret eventuelle feil, kan du åpne Målflyt-rapporten igjen om et par uker for å se om konverteringsfrekvensen for det aktuelle målet er forbedret etter endringene.

Begrensninger ved Målflyt-rapporten

Måldata behandles på en annen måte enn vanlige Analytics-data. Finn ut mer om funksjoner med ikke-standard databehandling.

Fremgangsmåten videre

Forutsatt at du har opprettet minst ett mål og samlet inn data for målet, kan du åpne og utforske Målflyt-rapporten. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer rapporten og bruker de ulike visualiseringsalternativene, les gjennom artikkelen Bruk av flytrapporter

Når du har en viss formening om hvordan Målflyt-rapporten fungerer, kan du lese eksempelartiklene i dette emnet. Der finner du konkrete anbefalinger for hvordan du bruker rapporten for å optimalisere innholdet ditt og feilsøke problemer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?