Over het rapport 'Doelprocesstroom'

Geef uw doelconversies weer.

In het rapport 'Doelprocesstroom' wordt het pad weergegeven dat uw verkeer door een trechter naar een doelconversie heeft afgelegd. In dit rapport kunt u zien of gebruikers uw webcontent bezoeken zoals verwacht, of dat er problemen zijn, zoals hoge verlatingspercentages of onverwachte lussen.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Vereisten voor het rapport 'Doelprocesstroom'

U moet doelen hebben ingesteld als u het rapport 'Doelprocesstroom' wilt gebruiken. Voor betere gegevens moet u doelen en trechters combineren.

Het rapport 'Doelprocesstroom' weergeven

U kunt het rapport 'Doelprocesstroom' als volgt weergeven:

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Ga naar uw weergave.
  3. Open Rapporten.
  4. Selecteer Conversies > Doelen > Doelprocesstroom.

Wat kan ik doen met het rapport 'Doelprocesstroom'?

Gebruik het rapport 'Doelprocesstroom' om antwoord te vinden op vragen zoals:

  • Waar komen gebruikers mijn trechter binnen: bij de eerste stap, of springen ze er ergens in het midden in?
  • Zijn er veel onverwachte uitstappunten bij een stap in het midden van de trechter?
  • Is er een plek waar het verkeer terug gaat naar een vorige stap?
  • Is er een verkeerssegment dat anders werkt dan de andere segmenten? Genereert het segment vaker of minder vaak conversies?

Als een verkeerssegment zich in een bepaalde stap anders gedraagt dan u zou willen, bekijkt u die inhoud. Misschien vindt u een element dat niet correct wordt weergegeven, of ontdekt u dat de navigatie vanuit het perspectief van de gebruiker anders is dan u had verwacht toen u uw trechter instelde. Na het evalueren en het aanbrengen van eventuele noodzakelijke verbeteringen, bekijkt u het rapport 'Doelprocesstroom' een paar weken later opnieuw om te zien of de door u aangebrachte veranderingen het conversiepercentage voor dat specifieke doel hebben verbeterd.

Beperkingen van het rapport 'Doelprocesstroom'

Doelgegevens worden anders verwerkt dan de reguliere Google Analytics-gegevens. Meer informatie over functies waarbij gegevens niet op de standaardmanier worden verwerkt.

Volgende stappen

Ervan uitgaande dat u ten minste al één doel heeft gemaakt en er gegevens voor heeft verzameld, kunt u nu het rapport 'Doelprocesstroom' openen en onderzoeken. Lees Procesweergaverapporten gebruiken voor informatie over hoe u het rapport kunt configureren en de verschillende visualisatieopties kunt gebruiken. 

Nadat u een algemeen idee heeft gekregen van de werking van het rapport 'Doelprocesstroom', leest u de 'Voorbeeld'-artikelen in dit onderwerp waarin specifieke aanbevelingen worden gegeven over hoe u het rapport kunt gebruiken om uw content te optimaliseren en problemen op te lossen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen