Prehľad Tok používateľov

Vizualizujte cesty používateľov po vašich webových stránkach.

Prehľad Tok používateľov je grafickým vyjadrením ciest, ktorými používatelia prechádzajú po vašich webových stránkach – od zdroja cez jednotlivé stránky až po miesto na ceste, z ktorého opustili webové stránky. Prehľad Tok používateľov umožňuje porovnávať objemy návštevnosti z rôznych zdrojov, skúmať vzory návštevnosti prostredníctvom vašich webových stránok a riešiť problémy s efektivitou webových stránok.

Obsah tohto článku:

Podmienky prehľadu Tok používateľov

Neexistujú žiadne.

Prístup k prehľadu Tok používateľov

Prehľad Tok používateľov zobrazíte takto:

  1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
  2. Prejdite na požadované zobrazenie.
  3. Otvorte sekciu Prehľady.
  4. Vyberte položku Publikum > Tok používateľov.

Čo ponúka prehľad Tok používateľov

Vizualizácia toku používateľov umožňuje zobraziť:

  • relatívny objem návštevnosti vašich webových stránok podľa vybratej dimenzie (napr. zdroje návštevnosti, kampaň, prehliadač);
  • relatívny počet zobrazení stránky na stránku alebo skupinu stránok;
  • špecifické metriky pre spojenia, uzly a ukončenia uzlov, keď na ne umiestnite kurzor myši.

Prehľad Tok používateľov sa veľmi podobá prehľadu Tok správania, no tok používateľov je zameraný na stránky navštívené používateľmi, pričom prehľad Správanie zahŕňa aj udalosti a zoskupovanie podľa obsahu.

Ďalší postup

Otvorte prehľad Tok používateľov a preskúmajte svoje webové stránky. Informácie o konfigurovaní prehľadu a používaní rôznych možností vizualizácie nájdete v článku Používanie prehľadov toku

Keď získate všeobecnú predstavu o funkciách prehľadu Tok používateľov, prečítajte si článok Analýza údajov pomocou toku používateľov, ktorý opisuje konkrétne spôsoby, ako získať z prehľadu ešte viac štatistík.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?