מידע על הדוח 'זרימת משתמשים'

הצגה חזותית של הנתיבים שהמשתמשים עברו באתר שלך.

הדוח 'זרימת משתמשים' הוא ייצוג גרפי של הנתיבים שהמשתמשים עברו באתר שלך: מהמקור, דרך הדפים השונים ועד לשלב בנתיב שבו הם יצאו מהאתר. תוכל להשתמש בדוח 'זרימת משתמשים' כדי להשוות נפחי תנועה ממקורות שונים, לבחון דפוסי תנועה באתר שלך ולפתור בעיות של יעילות האתר.

במאמר הזה:

דרישות מוקדמות להפקת הדוח 'זרימת משתמשים'

אין.

גישה לדוח 'זרימת משתמשים'

כדי לגשת לדוח 'זרימת משתמשים':

  1. נכנסים אל Google Analytics.
  2. עבור אל התצוגה המפורטת הרצויה.
  3. פתח את התפריט דוחות.
  4. בחר קהל > זרימת משתמשים.

פעולות שניתן לבצע עם הדוח 'זרימת משתמשים'

התצוגה החזותית של זרימת המשתמשים מאפשרת לך לראות:

  • את נפח התנועה היחסי לאתר שלך לפי המאפיין שבחרת (למשל מקורות תנועה, מסע פרסום, דפדפן)
  • את הנפח היחסי של צפיות בדף לכל דף או אוסף דפים
  • מדדים ספציפיים המתייחסים לחיבורים, צמתים ויציאות מצמתים בעת העברת העכבר מעל הערכים

הדוח 'זרימת משתמשים' דומה מאוד לדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים'. עם זאת, הדוח 'זרימת משתמשים' מתמקד בדפים שבהם המשתמשים שלך מבקרים, בעוד שהדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים' כולל גם 'אירועים' ו'קיבוצי תוכן'.

השלבים הבאים

היכנס לדוח 'זרימת משתמשים' עכשיו וחקור את האתר שלך. כדי ללמוד כיצד להגדיר את הדוח וכיצד להשתמש באפשרויות התצוגה השונות, ראה שימוש בדוחות זרימה

לאחר שתבין כיצד פועל הדוח 'זרימת משתמשים', קרא את המאמר ניתוח הנתונים לפי זרימת המשתמשים כדי לראות דרכים ספציפיות לקבלת תובנות נוספות מהדוח.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?