Σχετικά με την αναφορά "Ροή χρηστών"

Οπτικοποιήστε τη διαδρομή που ακολουθούν οι χρήστες μέσα στον ιστότοπό σας.

Η αναφορά "Ροή χρηστών" είναι μια γραφική αναπαράσταση των διαδρομών που ακολούθησαν οι χρήστες στον ιστότοπό σας, από την πηγή προέλευσης, κατόπιν μέσω των διάφορων σελίδων, έως και τα σημεία των διαδρομών όπου πραγματοποίησαν έξοδο από τον ιστότοπό σας. Με την αναφορά "Ροή χρηστών" μπορείτε να συγκρίνετε όγκους επισκεψιμότητας από διάφορες πηγές, να εξετάσετε μοτίβα επισκεψιμότητας στον ιστότοπό σας και να αντιμετωπίσετε προβλήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ιστότοπού σας.

Σε αυτό το άρθρο:

Προαπαιτούμενα για την αναφορά "Ροή χρηστών"

Κανένα.

Πρόσβαση στην αναφορά "Ροή χρηστών"

Για να προβάλετε την αναφορά "Ροή χρηστών":

  1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
  2. Μεταβείτε στην αναλυτική προβολή.
  3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
  4. Επιλέξτε Κοινό > Ροή χρηστών.

Δυνατότητες της αναφοράς "Ροή χρηστών"

Με την οπτικοποίηση "Ροή χρηστών" μπορείτε να δείτε:

  • Τον σχετικό όγκο επισκεψιμότητας στον ιστότοπό σας, βάσει της ιδιότητας που επιλέγετε (π.χ. πηγές επισκεψιμότητας, καμπάνια, πρόγραμμα περιήγησης)
  • Τον σχετικό όγκο των προβολών σελίδων ανά σελίδα ή ανά συλλογή σελίδων
  • Συγκεκριμένες μετρήσεις για συνδέσεις, κόμβους και εξόδους από κόμβους, όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω τους

Η αναφορά "Ροή χρηστών" είναι πολύ παρόμοια με την αναφορά "Διάγραμμα συμπεριφοράς". Ωστόσο, η αναφορά "ροή χρηστών" εστιάζει στις σελίδες τις οποίες επισκέπτονται οι χρήστες σας, ενώ η αναφορά "Διάγραμμα συμπεριφοράς" συμπεριλαμβάνει, επίσης, συμβάντα και ομαδοποιήσεις περιεχομένου.

Επόμενα βήματα

Προσπελάστε την αναφορά "Ροή χρηστών" τώρα και εξερευνήστε τον ιστότοπό σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της αναφοράς και τη χρήση των διαφορετικών επιλογών οπτικοποίησης, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση των αναφορών ροής

Αφού θα έχετε λάβει μια γενική ιδέα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της αναφοράς "Ροή χρηστών", ανατρέξτε στο άρθρο Ανάλυση των δεδομένων σας με τη Ροή χρηστών, όπου θα δείτε ορισμένους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να λάβετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες από την αναφορά.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;