Всичко за отчета „Поток на потребителите“

Визуализирайте пътищата на потребителите през сайта Ви.

Отчетът „Поток на потребителите“ е графично представяне на пътищата, по които потребителите са стигнали до сайта Ви – от източника, през различните страници, както и къде са излезли от сайта Ви. Отчетът Ви дава възможност да сравнявате обемите на трафика от различни източници, да изследвате модели на трафик и да отстранявате неизправности във връзка с ефективността на сайта си.

В тази статия:

Необходими условия за отчета „Поток на потребителите“

Няма.

Достъп до отчета „Поток на потребителите“

За да видите отчета „Поток на потребителите“:

  1. Влезте в профила си в Google Анализ.
  2. Отворете изгледа си на собственост.
  3. Отворете Отчети.
  4. Изберете Аудитория > Поток на потребителите.

За какво мога да използвам отчета „Поток на потребителите“?

Визуализирането на „Поток на потребителите“ Ви дава възможност да видите:

  • относителния обем трафик към сайта Ви по избраната от Вас величина (напр. източници на трафик, кампания, браузър);
  • относителния обем показвания на всяка страница или група от страници;
  • конкретни показатели за връзки, възли и изходи от възли, когато задържите курсора на мишката върху тях.

Отчетът „Поток на потребителите“ е много подобен на „Поток на поведението“. Първият обаче е съсредоточен върху страниците, които потребителите Ви посещават, докато вторият включва също събития и групиране по съдържание.

Следващи стъпки

Сега отворете отчета „Поток на потребителите“ и изследвайте сайта си. За информация как да конфигурирате отчета и да използвате различни опции за визуализиране прочетете Използване на отчетите за потока

След като получите обща представа как работи отчетът „Поток на потребителите“, прочетете статията Анализирайте данните си с отчета „Поток на потребителите“, за да видите конкретни начини как да получите още повече статистика от отчета.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?