Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Domyślne modele atrybucji ścieżek wielokanałowych

Dowiedz się, jak w poszczególnych modelach ścieżek wielokanałowych przydzielany jest udział w konwersjach.

Google Analytics oferuje poniższe domyślne modele atrybucji w narzędziu Porównanie modeli konwersji ścieżek wielokanałowych. Możesz też w nim tworzyć własne modele.

Domyślne modele atrybucji

Ikona modelu Ostatnia interakcja Model Ostatnia interakcja przydziela 100% udziału w wartości konwersji ostatniemu kanałowi, z którym klient wchodził w interakcję przed dokonaniem zakupu lub realizacją konwersji.
Kiedy stosować: model „Ostatnia interakcja” może się sprawdzić, gdy reklamy i kampanie mają na celu przyciąganie uwagi użytkowników w momencie zakupu lub gdy firma bazuje głównie na transakcjach w cyklu sprzedaży pomijającym fazę rozważania zakupu.

 

Ikona modeli „Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie” i „Ostatnie kliknięcie AdWords” Model Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie ignoruje wizyty bezpośrednie i przydziela 100% udziału w wartości konwersji ostatniemu kanałowi, w którym klient kliknął przed zakupem lub konwersją. Jest to domyślny model Google Analytics do przypisywania wartości udziału w konwersji w raportach innych niż dla ścieżek wielokanałowych.
Kiedy stosować:

Model Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie jest domyślnie używany w raportach innych niż dla ścieżek wielokanałowych, dlatego zapewnia użyteczne dane porównawcze do zestawienia z wynikami innych modeli.

Dodatkowo, jeśli uważasz, że wizyty bezpośrednie są realizowane przez klientów, których udało się już pozyskać innym kanałem, możesz je odfiltrować i skupić się na ostatniej aktywności marketingowej przed konwersją.

 

Ikona modeli „Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie” i „Ostatnie kliknięcie AdWords” Model Ostatnie kliknięcie Google Ads przypisuje 100% udziału w wartości konwersji ostatniej reklamie Google Ads, którą klient kliknął przed zakupem lub konwersją.
Kiedy stosować: użyj tego modelu, jeśli chcesz zidentyfikować i przypisać udział reklam Google Ads, które wygenerowały najwięcej konwersji.

 

Ikona modelu Pierwsza interakcja Model Pierwsza interakcja przydziela 100% udziału w wartości konwersji pierwszemu kanałowi, z którym klient wszedł w interakcję.
Kiedy stosować: Ten model jest odpowiedni dla reklamodawców, którym zależy na budowaniu początkowej świadomości. Jeśli na przykład Twoja marka nie jest jeszcze znana na rynku, możesz położyć nacisk na te słowa kluczowe lub kanały, które stanowią dla klientów pierwszy kontakt z marką.

 

Ikona modelu Linio Model Liniowy przypisuje taki sam udział wszystkim kanałom interakcji na drodze do konwersji.
Kiedy stosować: Ten model jest odpowiedni dla reklamodawców, którzy chcą zachowywać kontakt z klientem i utrzymywać świadomość marki w ramach całego cyklu sprzedaży. W takiej sytuacji każdy punkt styczności jest dla Ciebie równie ważny.

 

Ikona modelu Spadek udziału z upływem czasu Jeśli cykl sprzedaży obejmuje tylko krótką fazę rozważania, odpowiedni może być model Rozkład czasowy. Ten model opiera się na koncepcji rozkładu wykładniczego i przypisuje największy udział punktom kontaktu najbliżej czasu konwersji. Model Spadek udziału z upływem czasu ma domyślny okres półtrwania, który wynosi 7 dni, co oznacza, że punkt styczności, który wystąpił 7 dni przed konwersją, będzie mieć wartość równą połowie punktu styczności występującego w dniu konwersji. I odpowiednio – punkt styczności, który wystąpił 14 dni wcześniej, będzie liczony jako 1/4 punktu styczności z dnia konwersji. Spadek wykładniczy trwa przez cały okres ważności (który domyślnie liczy 30 dni).
Kiedy stosować: Jeśli prowadzisz jedno- lub dwudniowe kampanie promocyjne, ważniejsze mogą być dla Ciebie interakcje, do których dochodzi w dniach promocji. W takiej sytuacji interakcje sprzed tygodnia w porównaniu z punktami styczności blisko konwersji mają niewielką wartość.

 

Ikona modelu „Uwzględnienie pozycji” Model Uwzględnienie pozycji pozwala połączyć cechy modeli Ostatnia interakcja i Pierwsza interakcja. Zamiast przypisywać cały udział pierwszej lub ostatniej interakcji, możesz go podzielić między oba te rodzaje interakcji. Jednym z często występujących scenariuszy jest przypisanie po 40% udziału pierwszej i ostatniej interakcji oraz 20% interakcjom pośrednim.
Kiedy stosować: Użyj tego modelu, jeśli najważniejszymi punktami styczności są pierwszy kontakt klienta z marką i etap prowadzący do zakupu. 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false