Dit artikel gaat over Universal Analytics. Als u de vernieuwde versie van Google Analytics gebruikt, gaat u naar het gedeelte over Google Analytics 4-property's in dit Helpcentrum.

Over de standaard attributiemodellen in multi-channel trechters

Meer informatie over hoe elk model conversiecredit toewijst.

Analytics biedt de volgende standaard attributiemodellen in de Tool voor modelvergelijking in multi-channel trechters. U kunt ook uw eigen aangepaste modellen maken in de tool.

Standaard attributiemodellen

Pictogram voor model 'Laatste interactie' Het model Laatste interactie schrijft 100% van de conversiewaarde toe aan het laatste kanaal waarmee de klant interactie heeft gehad voorafgaand aan de verkoop of conversie.
Wanneer het nuttig is: het model 'Laatste interactie' kan geschikt zijn als uw advertenties en campagnes zijn bedoeld om mensen aan te trekken op het moment van aankoop, of als uw bedrijf in de eerste plaats transactiegericht is met een verkoopcyclus zonder een overwegingsfase.

 

Pictogram voor laatste indirecte klik en laatste AdWords-klik Het model Laatste indirecte klik laat direct verkeer buiten beschouwing en schrijft 100% van de conversiewaarde toe aan het laatste kanaal waarvandaan de klant heeft doorgeklikt voorafgaand aan de verkoop of conversie. Google Analytics gebruikt dit model standaard bij het toeschrijven van conversiewaarde aan rapporten voor niet-multi-channel trechters.
Wanneer het nuttig is:

Aangezien het model 'Laatste indirecte klik' het standaardmodel is dat wordt gebruikt voor niet-multi-channel trechters, biedt dit model een nuttig referentiepunt om een vergelijking te maken met resultaten van andere modellen.

Als u ervan uitgaat dat direct verkeer afkomstig is van klanten die u al heeft binnengehaald via een ander kanaal, kunt u overwegen direct verkeer uit te filteren en u te richten op de laatste marketingactiviteit voorafgaand aan de conversie.

 

Pictogram voor laatste indirecte klik en laatste AdWords-klik Het model Laatste Google Ads-klik schrijft 100% van de conversiewaarde toe aan de meest recente Google Ads-advertentie waarop de klant heeft geklikt voorafgaand aan de verkoop of conversie.
Wanneer het nuttig is: gebruik het model 'Laatste Google Ads-klik' als u wilt weten welke Google Ads-advertenties de meeste conversies hebben opgeleverd en aan deze advertenties credit wilt toewijzen.

 

Pictogram voor model 'Eerste interactie' Het model Eerste interactie schrijft 100% van de conversiewaarde toe aan het eerste kanaal dat de klant gebruikte.
Wanneer het nuttig is: Dit model is geschikt als u advertenties of campagnes uitvoert om naamsbekendheid op te bouwen. Als uw merk bijvoorbeeld niet erg bekend is, kunt u een bonus plaatsen op de zoekwoorden of kanalen die de klanten als eerste met het merk in aanraking brachten.

 

Pictogram voor model 'Lineair' Het model Lineair schrijft aan alle kanalen die tot de conversie hebben geleid, een even groot deel van het credit toe.
Wanneer het nuttig is: Dit model is geschikt als uw campagnes bedoeld zijn om contact met de klant te onderhouden en bekendheid op te bouwen gedurende de hele verkoopcyclus. In dit geval is elk contactpunt even belangrijk tijdens het overwegingsproces.

 

Pictogram voor model 'Tijdsverval' Als de verkoopcyclus slechts een korte overwegingsfase omvat, kan het model Tijdsverval geschikt zijn. Dit model is gebaseerd op het concept van exponentieel verval en geeft het meeste credit aan de contactpunten die het dichtst bij het moment van conversie zaten. Het model 'Tijdsverval' heeft een standaard halveringstijd van zeven dagen, wat betekent dat een contactpunt dat zeven dagen vóór een conversie plaatsvond, de helft van het credit krijgt van een contactpunt dat op de dag van de conversie plaatsvindt. Een contactpunt dat veertien dagen vóór de conversie plaatsvindt, krijgt een kwart van het credit van een contactpunt op de dag van de conversie. Het exponentiële verval blijft doorgaan binnen uw overzichtsperiode (standaard dertig dagen).
Wanneer het nuttig is: Als u promotiecampagnes voert voor een of twee dagen, kunt u meer credit geven aan interacties op de dagen van de promotie. In dit geval hebben interacties die een week eerder plaatsvonden een lagere waarde in vergelijking met de contactpunten dicht bij de conversie.

 

Pictogram voor model Met het model Positiegebaseerd kunt u een hybride maken van de modellen 'Laatste interactie' en 'Eerste interactie'. In plaats van het credit aan de eerste of laatste interactie te geven, kunt u het over beide verdelen. Een veelvoorkomend scenario is om 40% van het credit toe te wijzen aan de eerste en de laatste interactie, en 20% aan de middelste interacties.
Wanneer het nuttig is: als u de meeste waarde geeft aan contactpunten die klanten lieten kennismaken met uw merk en aan laatste contactpunten die tot een verkoop leidden, gebruikt u het model 'Positiegebaseerd'. 

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false