Om standardattributionsmodellerne

Find ud af, hvordan konverteringskredit tildeles med de forskellige modeller.

I Analytics er der adgang til nedenstående standardattributionsmodeller i værktøjet til modelsammenligning. I dette værktøj kan du også oprette dine egne tilpassede modeller.

Standardattributionsmodeller

Ikon for modellen Sidste interaktion Modellen Sidste interaktion tilskriver 100 % af konverteringsværdien til den sidste kanal, som kunden interagerede med, før vedkommende foretog et køb eller en konvertering.
Hvornår er denne model nyttig? Hvis dine annoncer og kampagner er udviklet med henblik på at tiltrække kunder i købsøjeblikket, eller hvis din virksomhed primært er transaktionsbaseret med en salgscyklus, der ikke involverer en overvejelsesfase, kan modellen Sidste interaktion være velegnet.

 

Icon for Last Non-Direct and last AdWords Click Modellen Sidste ikke-direkte klik ignorerer direkte trafik og tilskriver 100 % af konverteringsværdien til den sidste kanal, som kunden klikkede sig frem fra, før vedkommende foretog et køb eller en konvertering. Analytics bruger denne model som standard, når systemet tilskriver konverteringsværdi i rapporter, der ikke omhandler multikanaltragte.
Hvornår er den nyttig?

Fordi modellen Sidste ikke-direkte klik er den standardmodel, der bruges til rapporter, som ikke omhandler multikanaltragte, udgør den et nyttigt grundlag for sammenligning med resultater fra andre modeller.

Hvis du derudover mener, at den direkte trafik er fra kunder, der allerede er blevet til kunder via en anden kanal, kan det være en god idé at bortfiltrere direkte trafik og fokusere på den sidste markedsføringsaktivitet før konverteringen.

 

Icon for Last Non-Direct and last AdWords Click Modellen Sidste Google Ads-klik tilskriver 100 % af konverteringsværdien til den sidste Google Ads-annonce, som kunden klikkede på, før vedkommende foretog et køb eller en konvertering.
Hvornår er den nyttig? Hvis du gerne vil finde frem til og kreditere de Google Ads-annoncer, der førte til det største antal konverteringer, kan du bruge modellen Sidste Google Ads-klik.

 

Ikon for modellen Første interaktion Modellen Første interaktion tilskriver 100 % af konverteringsværdien til den første kanal, som kunden interagerede med.
Hvornår er den nyttig? Denne model er velegnet, hvis du viser annoncer eller kører kampagner med det formål at skabe indledende opmærksomhed. Hvis kendskabet til dit varemærke f.eks. ikke er så udbredt, kan du lægge større vægt på de søgeord eller kanaler, der første gang gjorde kunderne opmærksomme på varemærket.

 

Ikon for modellen Lineær Modellen Lineær fordeler kreditten ligeligt på hver enkelt kanalinteraktion på vejen frem mod en konvertering.
Hvornår er den nyttig? Denne model er nyttig, hvis dine kampagner er udviklet med det formål at opretholde kontakt med kunden og fastholde vedkommendes opmærksomhed gennem hele salgscyklussen. I så fald er alle berøringspunkter lige vigtige i overvejelsesprocessen.

 

Ikon for modellen Forældelse Hvis salgscyklussen kun involverer en kort overvejelsesfase, kan modellen Forældelse være velegnet. Denne model bygger på konceptet om eksponentiel forældelse og giver mest kredit til de berøringspunkter, der fandt sted tættest på konverteringstidspunktet. Tidsforældelsesmodellen har en halveringstid på syv dage, hvilket betyder, at et berøringspunkt, der sker syv dage før en konvertering, får den halve kredit af, hvad et berøringspunkt, der sker på dagen for konverteringen, får. Ud fra samme princip tildeles et berøringspunkt, der finder sted 14 dage før en konvertering, kun 25 % af kreditten i forhold til et berøringspunkt, der finder sted på dagen for konverteringen. Den eksponentielle forældelse fortsætter inden for dit oversigtsvindue (som standard 30 dage).
Hvornår er den nyttig? Hvis du kører promoveringskampagner af én eller to dages varighed, kan det være en god idé at give mere kredit til interaktioner på de dage, hvor promoveringen er aktiv. I dette tilfælde har interaktioner, der fandt sted en uge før, kun lille værdi sammenlignet med berøringspunkter, der ligger tæt på konverteringen.

 

Ikon for modellen Placeringsbaseret Modellen Placeringsbaseret giver dig mulighed for at oprette en hybrid af modellerne Sidste interaktion og Første interaktion. I stedet for at give al kreditten til enten den første eller den sidste interaktion, kan du fordele kreditten mellem dem. Et almindeligt scenarie er at kreditere den første og den sidste interaktion med 40 %, og derefter kreditere de mellemliggende interaktioner med 20 %.
Hvornår er den nyttig? Hvis du tillægger de berøringspunkter, der præsenterede dine kunder for dit varemærke, samt de sidste berøringspunkter, der førte til salg, størst værdi, skal du bruge modellen Placeringsbaseret.

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?