Výchozí atribuční modely MCF

Informace, jak model MCF přiřazuje kredit za konverze.

Služba Google Analytics nabízí prostřednictvím nástroje porovnávání modelů níže uvedené výchozí atribuční modely. V tomto nástroji můžete také vytvářet modely vlastní.

Výchozí atribuční modely

Ikona modelu Poslední interakce Model Poslední interakce připíše 100 % hodnoty konverze poslednímu kanálu, se kterým zákazník provedl interakci před uskutečněním nákupu nebo konverze.
Kdy je užitečný: Model může být vhodný, pokud jsou reklamy a kampaně navrženy tak, aby přilákaly uživatele v okamžiku nákupu, nebo když má obchodní činnost převážně transakční povahu a její prodejní cyklus nezahrnuje fázi zvažování.

 

Ikona modelu Poslední nepřímý proklik a Poslední proklik v Google Ads Model Poslední nepřímý proklik nebere v úvahu přímé návštěvy a připíše 100 % hodnoty konverze poslednímu kanálu, ze kterého se zákazník proklikl před nákupem nebo konverzí. Služba Google Analytics využívá tento model jako výchozí možnost pro připisování hodnoty konverze v jiných přehledech než u vícekanálových cest.
Kdy je užitečný:

Vzhledem k tomu, že model Poslední nepřímý proklik je výchozí model používaný pro jiné přehledy, než jsou přehledy Vícekanálová cesta, je tento model užitečný pro porovnání s výsledky jiných modelů.

Pokud za přímou návštěvnost považujete návštěvnost zákazníků, které jste již získali prostřednictvím jiného kanálu, možná bude vhodné přímou návštěvnost odfiltrovat a zaměřit se na poslední marketingovou aktivitu před konverzí.

 

Ikona modelu Poslední nepřímý proklik a Poslední proklik v Google Ads Model Poslední proklik v Google Ads přiřadí 100 % hodnoty konverze poslední reklamě Google Ads, na kterou zákazník klikl před nákupem nebo konverzí.
Kdy je užitečný: Tento model použijte, pokud chcete zjistit, jaké reklamy Google Ads vedly k největšímu počtu konverzí, a připsat jim kredit.

 

Ikona modelu První interakce Model První interakce připíše 100 % hodnoty konverze prvnímu kanálu, kde zákazník provedl akci.
Kdy je užitečný: Je vhodný, když chcete pomocí reklam či kampaní vytvořit počáteční povědomí. Pokud například není vaše značka dobře známá, můžete stanovit bonus pro klíčová slova či kanály, které jako první představily značku zákazníkům.

 

Ikona lineárního modelu Lineární model připíše stejný kredit interakci s každým kanálem na cestě ke konverzi.
Kdy je užitečný: Tento model je užitečný, pokud jsou kampaně navrženy tak, aby se udržel kontakt se zákazníkem a jeho povědomí po celý nákupní cyklus. V tomto případě je každý kontaktní bod během procesu zvažování stejně důležitý.

 

Ikona modelu Se zastaráváním Pokud nákupní cyklus zahrnuje pouze krátkou fázi zvažování, může být vhodný model Úpadek v čase. Je založen na konceptu exponenciálního rozpadu a nejčastěji připisuje kredit kontaktním bodům, které mají nejblíže k okamžiku konverze. Model nárůstu v čase má výchozí poločas rozpadu v délce 7 dní. Kontaktní bod, který se objeví 7 dní před konverzí, tedy obdrží polovinu kreditu v porovnání s bodem zaznamenaným v den konverze. Podobně kontaktní bod z doby 14 dní před konverzí obdrží jen čtvrtinu kreditu kontaktního bodu ze dne konverze. Exponenciální rozpad pokračuje po dobu nastavené hloubky pohledu do historie (standardně 30 dní).
Kdy je užitečný: pokud provozujete jednodenní či dvoudenní propagační kampaně, budete možná chtít přidělit větší kredit interakcím, ke kterým dojde během dní příslušné propagace. V takovém případě mají interakce, k nimž došlo před týdnem, jen malou hodnotu v porovnání s kontaktními body blízko konverze.

 

Ikona modelu Na základě pozice Model Na základě pozice umožňuje vytvořit kombinaci modelů poslední interakce a první interakce. Místo toho, abyste připsali všechen kredit první, nebo naopak poslední interakci, můžete jej mezi obě interakce rozdělit. Jedním z obvyklých scénářů je přidělení 40 % kreditu první interakci a poslední interakci a 20 % kreditu interakcím mezi nimi.
Kdy je užitečný: Model založený na pozici použijte, pokud si nejvíce ceníte kontaktních bodů, které zákazníkům představily vaši značku, a posledních kontaktních bodů, jež vyústily v prodej. 

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?