Всичко за стандартните модели на приписване за многоканалните фунии

Научете как всеки от моделите за многоканалните фунии приписва заслугата за реализациите.

Google Анализ предоставя следните стандартни модели на приписване в инструмента за сравняване на модели за многоканалните фунии. В него можете да създадете и собствени персонализирани модели.

Стандартни модели на приписване

Икона на модела „Последно взаимодействия“ Моделът Последно взаимодействие приписва 100% от стойността на реализацията на последния канал, с който е взаимодействал клиентът, преди да осъществи покупка или реализация.
Кога е полезен: Ако рекламите и кампаниите Ви са предназначени да привличат хора в момента на покупката или бизнесът Ви разчита основно на транзакции с цикъл на продажба, който не включва фаза на обмисляне, моделът „Последно взаимодействие“ може да е подходящ.

 

Икона за „Последно недиректно кликване“ и „Последно кликване от AdWords“ Моделът Последно недиректно кликване не взема под внимание директния трафик и приписва 100% от стойността на реализацията на последния канал, от който клиентът е кликнал, преди да извърши покупка или реализация. Google Анализ използва този модел по подразбиране, когато приписва стойността на реализацията в други отчети, а не в тези за многоканалните фунии.
Кога е полезен:

Тъй като моделът „Последно недиректно кликване“ се използва по подразбиране за отчетите, различни от тези за многоканалните фунии, той осигурява полезна база за сравнение с резултатите от други модели.

Освен това, ако смятате, че директният трафик е от клиенти, които вече са били спечелени чрез друг канал, тогава е препоръчително да го изключите чрез филтър и да се съсредоточите върху последната маркетингова активност преди реализацията.

 

Икона за „Последно недиректно кликване“ и „Последно кликване от AdWords“ Моделът Последно кликване от Google Ads приписва 100% от стойността на реализацията на най-скорошната реклама от Google Ads, върху която клиентът е кликнал, преди да извърши покупка или реализация.
Кога е полезен: Ако искате да определите и припишете заслугата на рекламите в Google Ads, които са приключили с най-много реализации, използвайте модела „Последно кликване в Google Ads“.

 

Икона на модела „Първо взаимодействие“ Моделът Първо взаимодействие приписва 100% от стойността на реализацията на първия канал, с който клиентът е взаимодействал.
Кога е полезен: Този модел е подходящ, ако показвате реклами или провеждате кампании за създаване на първоначална информираност. Например, ако марката Ви не е добре позната, може да придадете първостепенна важност на ключовите думи или каналите, които за първи път са показали марката Ви пред клиентите.

 

Linear Model icon Линейният модел приписва заслугата поравно на всеки канал, с който е взаимодействано, по пътя до реализацията.
Кога е полезен: Този модел е полезен, ако кампаниите Ви са предназначени да поддържат връзка с клиентите и да ги държат осведомени през целия цикъл на продажба. В този случай всяка точка на съприкосновение е еднакво важна в процеса на обмисляне.

 

Икона на модела „Затихване с времето“ Ако фазата на обмисляне в цикъла на продажба е кратка, моделът Затихване с времето може да е подходящ. Той се основава на понятието експоненциално затихване и приписва най-голяма заслуга на точките на съприкосновение, които са най-близо до момента на реализацията. Моделът „Затихване с времето“ има стандартно време на полуживот от 7 дни, което означава, че точка на съприкосновение, възникнала 7 дни преди реализацията, ще получи 1/2 от заслугата на точка на съприкосновение, възникнала в деня на реализацията. По подобен начин точка на съприкосновение, възникнала 14 дни по-рано, ще получи 1/4 от заслугата на точка на съприкосновение в деня на реализацията. Експоненциалното затихване продължава в рамките на прозореца Ви за ретроспективен преглед (по подразбиране 30 дни).
Кога е полезен: Ако провеждате еднодневни или двудневни промоционални кампании, може да искате да припишете по-голяма заслуга на взаимодействията в дните на промоцията. В този случай взаимодействията, които са осъществени една седмица по-рано, имат малка стойност в сравнение с точките на съприкосновение близо до реализацията.

 

Икона за модел „Въз основа на позиции“ Моделът Въз основа на позиции Ви позволява да създадете комбинация от моделите на последното и първото взаимодействие. Вместо да приписвате цялата заслуга на едно от тях, можете да я разделите помежду им. Често срещан вариант е да се припишат по 40% на първото и последното взаимодействие и 20% на взаимодействията по средата.
Кога е полезен: Ако за Вас най-ценни са точките на съприкосновение, които са представили марката Ви пред клиента, и крайните точки на съприкосновение, които са довели до продажби, използвайте модела „Въз основа на позиции“. 

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?