Översikt över tillskrivningsmodeller

Tillskriv försäljningar och konverteringar ett viktat värde vid kontaktpunkter längs konverteringsvägen.

En tillskrivningsmodell består av en eller flera regler som anger hur kontaktpunkter längs konverteringsvägen ska tilldelas viktade värden för försäljningar och konverteringar. Modellen Sista interaktionen i Analytics tillskriver till exempel 100 procent av det viktade värdet till de sista kontaktpunkterna (klicken) som omedelbart föregår försäljningar och konverteringar. Modellen Första interaktionen tillskriver däremot 100 procent av det viktade värdet till kontaktpunkterna först i konverteringsvägen.

Med verktyget för modelljämförelse kan du jämföra hur olika tillskrivningsmodeller påverkar värderingen av dina marknadsföringskanaler. Det beräknade konverteringsvärdet (och antalet konverteringar) för var och en av marknadsföringskanalerna varierar beroende på vilken tillskrivningsmodell du väljer. En kanal som i huvudsak inleder konverteringsvägar får ett högre konverteringsvärde enligt tillskrivningsmodellen Första interaktionen än enligt Sista interaktionen.

Exempel på tillskrivningsmodeller

En kund hittar din webbplats genom att klicka på en av dina Google Ads-annonser. Hon återvänder en vecka senare genom att klicka från ett socialt nätverk. Samma dag återkommer hon en tredje gång via en av dina e-postkampanjer, och några timmar senare gör hon ett direktbesök och genomför ett köp.

Ikon för modellen Sista interaktionen Med tillskrivningsmodellen Sista interaktionen tillskrivs den sista kontaktpunkten, i det här fallet Direkt-kanalen, 100 procent av värdet för försäljningen.
 
Ikon för Senaste icke-direkta och Senaste AdWords-klicketMed tillskrivningsmodellen Sista icke-direkta klicket ignoreras all direkt trafik. I stället tillskrivs 100 procent av värdet för försäljningen den sista kanalen som kunden klickade på före konverteringen, i det här fallet kanalen E-post.
 
Ikon för Senaste icke-direkta och Senaste AdWords-klicket Med tillskrivningsmodellen Senaste Google Ads-klicket tillskrivs 100 procent av värdet för försäljningen det sista Google Ads-klicket, vilket i det här exemplet är det första och enda klicket på kanalen Betald sökning.
 
Ikon för modellen Första interaktionen Med tillskrivningsmodellen Första interaktionen tillskrivs den första kontaktpunkten, i det här fallet kanalen Betald sökning, 100 procent av värdet för försäljningen.
 
Ikon för modellen Linjär Med tillskrivningsmodellen Linjär tillskrivs lika stor andel av värdet för försäljningen (25 procent vardera) varje kontaktpunkt längs konverteringsvägen, i det här fallet kanalerna Betald sökning, Socialt nätverk, E-post och Direkt.
 
Ikon för modellen Theta Med tillskrivningsmodellen Theta tillskrivs kontaktpunkterna närmast tidpunkten för försäljningen eller konverteringen störst värde. I det här exemplet tillskrivs kanalerna Direkt och E-post störst värde, eftersom kunden samverkade med dem några timmar före konverteringen. Kanalen Socialt nätverk får lägre värde än kanalerna Direkt och E-post. Eftersom interaktionen Betald sökning inträffade en vecka tidigare, får den kanalen betydligt lägre värde.
 
Ikon för modellen Positionsbaserad Med tillskrivningsmodellen Positionsbaserad tillskrivs 40 procent av värdet den första respektive sista interaktionen. Resterande procent fördelas jämnt mellan interaktionerna däremellan. I det här exemplet tillskrivs kanalerna Betald sökning och Direkt 40 procent av värdet vardera, medan kanalerna Socialt nätverk och E-post får 20 procent vardera.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt