Omówienie modelu atrybucji

Przypisz udział w sprzedaży i konwersjach do punktów styczności na ścieżkach konwersji.

Model atrybucji jest regułą albo zbiorem reguł, które określają sposób przypisywania sprzedaży i konwersji do punktów styczności na ścieżkach konwersji. Na przykład model Ostatnia interakcja przypisuje cały wynik do ostatnich punktów styczności (tj. kliknięć) bezpośrednio przed sprzedażą lub konwersją. Model Pierwsza interakcja przypisuje natomiast cały wynik do punktów styczności na początku ścieżki konwersji.

Narzędzie porównywania modeli pozwala porównywać wpływ różnych modeli odniesień na ocenę Twoich kanałów marketingowych. W narzędziu obliczona Wartość konwersji (oraz liczba konwersji) dla każdego z kanałów marketingowych będzie się różniła w zależności od zastosowanego modelu atrybucji. Kanał, który w największym stopniu inicjuje ścieżki konwersji, będzie miał wyższą wartość konwersji w modelu atrybucji Pierwsza interakcja niż w modelu Ostatnia interakcja.

Przykładowe modele atrybucji

Klient znajduje Twoją witrynę, klikając jedną z Twoich reklam Google Ads. Tydzień później wraca, klikając link w sieci społecznościowej. Tego samego dnia powraca po raz trzeci, klikając link w e-mailu z jednej z naszych kampanii, a kilka godzin później powraca bezpośrednio i kupuje produkt.

Ikona modelu Ostatnia interakcja W modelu atrybucji Ostatnia interakcja ostatni punkt styczności – w tym przypadku kanał bezpośredni – otrzyma 100% udziału w sprzedaży.
 
Ikona modeli „Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie” i „Ostatnie kliknięcie AdWords” W modelu atrybucji Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie wszystkie wizyty bezpośrednie są ignorowanie, a 100% udziału w sprzedaży otrzyma ostatni kanał, w którym klient kliknął przed konwersją – w tym przypadku kanał e-mail.
 
Ikona modeli „Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie” i „Ostatnie kliknięcie AdWords” W modelu atrybucji Ostatnie kliknięcie Google Ads ostatnie kliknięcie Google Ads – w tym przypadku pierwsze i jedyne kliknięcie w kanale płatnego wyszukiwania – otrzyma 100% udziału w sprzedaży.
 
Ikona modelu Pierwsza interakcja W modelu atrybucji Pierwsza interakcja cały udział w wyniku za sprzedaż otrzyma pierwszy punkt styczności (w tym przypadku kanał płatnego wyszukiwania).
 
Ikona modelu Liniowy W Liniowym modelu atrybucji każdy punkt styczności na ścieżce konwersji – w tym przypadku płatne wyszukiwanie, sieci społecznościowe, e-mail i kanały bezpośrednie – otrzyma taki sam udział w wyniku sprzedaży (25% każdy).
 
Ikona modelu Rozkład czasowy W modelu atrybucji Spadek udziału z upływem czasu największy udział w sprzedaży otrzymają punkty styczności najbliżej sprzedaży lub konwersji. W przypadku tej sprzedaży największy udział otrzymają kanały bezpośredni oraz e-mail, bo to właśnie z nich korzystał klient na dzień przed konwersją. Kanał sieci społecznościowych otrzyma mniejszy udział w sprzedaży niż kanał bezpośredni i kanał e-mail. Ze względu na to, że interakcja z kanałem płatnego wyszukiwania miała miejsce tydzień wcześniej, ten kanał otrzyma znacznie mniejszy udział.
Ikona modelu Uwzględnienie pozycji W modelu atrybucji Uwzględnienie pozycji 40% udziału w sprzedaży jest przypisywane pierwszej i ostatniej interakcji, a pozostałe 20% udziału jest przydzielane w równych częściach interakcjom pośrednim. W tym przykładzie kanały płatnego wyszukiwania i bezpośredni otrzymają po 40%, a kanały sieci społecznościowych i e-mail – po 10% udziałów.

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne