Oversikt over attribusjonsmodellering

Tilordne kreditt for salg og konverteringer til kontaktpunkter i konverteringstrakter.

En attribusjonsmodell er regelen, eller regelsettet, som avgjør hvordan kreditt for salg og konverteringer blir tilordnet kontaktpunkter i konverteringstrakter. Med Siste interaksjon-modellen i Analytics tilordnes for eksempel 100 % kreditt til de avsluttende kontaktpunktene (mao. klikk) som inntreffer rett før selve salgene eller konverteringene. Med Første interaksjon-modellen tilordnes derimot 100 % kreditt til kontaktpunktene som starter konverteringstrakter.

Du kan bruke verktøyet for sammenligning av modeller for å sammenligne hvordan forskjellige attribusjonsmodeller påvirker vurderingen av markedsføringskanalene dine. Verktøyets beregnede konverteringsverdi (og antallet konverteringer) for de enkelte markedsføringskanalene dine varierer etter attribusjonsmodellen du bruker. En kanal som hovedsakelig starter konverteringstrakter, har en høyere konverteringsverdi i Første interaksjon-attribusjonsmodellen enn i Siste interaksjon-attribusjonsmodellen.

Eksempel på attribusjonsmodellering

En kunde finner nettstedet ditt ved å klikke på én av Google Ads-annonsene dine. Hun kommer tilbake en uke senere via et sosialt nettverk. Samme dag kommer hun tilbake for tredje gang, nå via en av e-postkampanjene dine. Noen timer senere returnerer hun direkte igjen og kjøper noe.

Ikon for modellen for siste interaksjon Med Siste interaksjon-attribusjonsmodellen gis det siste kontaktpunktet – i dette tilfellet – Direkte-kanalen – 100 % kreditt for salget.
 
Ikonet for siste ikke-direkte klikk og siste AdWords-klikk Med attribusjonsmodellen Siste ikke-direkte klikk ignoreres all direkte trafikk, og salget tilskrives 100 % til den siste kanalen som kunden klikket seg gjennom før konverteringen – i dette tilfellet kanalen E-post.
 
Ikonet for siste ikke-direkte klikk og siste AdWords-klikk Med attribusjonsmodellen Siste Google Ads-klikk får det siste Google Ads-klikket – i dette tilfellet det første og eneste klikket i kanalen Betalt søk – 100 % av kreditten for salget.
 
Ikon for modellen for første interaksjon Med Første interaksjon-attribusjonsmodellen får det første kontaktpunktet – i dette tilfellet kanalen Betalt søk – 100 % av kreditten for salget.
 
Ikon for Lineær-modellen Med Lineær-attribusjonsmodellen får hvert kontaktpunkt i konverteringstrakten – i dette tilfellet kanalene Betalt søk, Sosialt nettverk, E-post og Direkte – den samme kreditten (25 % hver) for salget.
 
Ikon for Tidsrelatert verdifall-modellen Med Tidsrelatert verdifall-attribusjonsmodellen får kontaktpunktene som ligger salget eller konverteringen nærmest i tid, mesteparten av kreditten. I dette salget får kanalene Direkte og E-post mest kreditt fordi kunden samhandlet med dem noen timer før konverteringen. Sosialt nettverk-kanalen får mindre kreditt enn kanalene Direkte og E-post. Ettersom interaksjonen med Betalt søk skjedde en uke tidligere, får denne kanalen betydelig mindre kreditt.
 
Ikon for den posisjonsbaserte modellen Med Plasseringsbasert-attribusjonsmodellen tilordnes 40 % kreditt til både den første og den siste interaksjonen, og den gjenstående kreditten på 20 % fordeles jevnt på de mellomliggende interaksjonene. I dette eksempelet får kanalene Betalt søk og Direkte 40 % kreditt hver, mens kanalene Sosialt nettverk og E-post får 10 % kreditt hver.

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?