Επισκόπηση μοντελοποίησης απόδοσης

Απόδοση πωλήσεων και μετατροπών στα σημεία επαφής που βρίσκονται στις διαδρομές μετατροπών.

Το μοντέλο απόδοσης είναι ο κανόνας ή το σύνολο κανόνων που προσδιορίζει πώς αποδίδονται οι πωλήσεις και οι μετατροπές στα σημεία επαφής των διαδρομών μετατροπών. Για παράδειγμα, το μοντέλο Τελευταία αλληλεπίδραση στο Analytics αποδίδει κατά 100% τις πωλήσεις και τις μετατροπές στα τελικά σημεία επαφής (δηλ. στα κλικ) που βρίσκονται αμέσως πριν από αυτές. Αντίθετα, το μοντέλο Πρώτη αλληλεπίδραση τις αποδίδει κατά 100% στα σημεία επαφής από όπου ξεκινούν οι διαδρομές μετατροπών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο σύγκρισης μοντέλων, για να συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά μοντέλα απόδοσης επηρεάζουν την αποτίμηση των καναλιών μάρκετινγκ που χρησιμοποιείτε. Στο εργαλείο, η υπολογισμένη Αξία μετατροπής (και ο αριθμός των μετατροπών) για καθένα από τα κανάλια μάρκετινγκ διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο απόδοσης που χρησιμοποιείται. Ένα κανάλι από το οποίο ξεκινούν κυρίως διαδρομές μετατροπών έχει υψηλότερη Αξία μετατροπής σύμφωνα με το μοντέλο απόδοσης Πρώτη αλληλεπίδραση σε σχέση με το μοντέλο απόδοσης Τελευταία αλληλεπίδραση.

Παράδειγμα μοντελοποίησης απόδοσης

Μια πελάτισσα βρίσκει τον ιστότοπό σας κάνοντας κλικ σε μία από τις διαφημίσεις σας στο Google Ads. Επιστρέφει μία εβδομάδα αργότερα, κάνοντας κλικ από ένα κοινωνικό δίκτυο. Την ίδια ημέρα, επιστρέφει για τρίτη φορά μέσω μιας από τις καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε και, λίγες ώρες αργότερα, επιστρέφει ξανά με άμεση επίσκεψη και κάνει μια αγορά.

Εικονίδιο μοντέλου τελευταίας αλληλεπίδρασης Στο μοντέλο απόδοσης Τελευταία αλληλεπίδραση, το 100% της πώλησης θα αποδοθεί στο τελευταίο σημείο επαφής (σε αυτήν την περίπτωση, το κανάλι άμεσης επίσκεψης).
 
Εικονίδιο για το τελευταίο μη άμεσο κλικ και το τελευταίο κλικ στο AdWords Στο μοντέλο απόδοσης Τελευταίο μη άμεσο κλικ, όλη η επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές παραβλέπεται και το 100% της πώλησης αποδίδεται στο τελευταίο κανάλι στο οποίο έκανε κλικ ο πελάτης. προτού πραγματοποιήσει μετατροπή (σε αυτήν την περίπτωση, το κανάλι Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 
Εικονίδιο για το τελευταίο μη άμεσο κλικ και το τελευταίο κλικ στο AdWords Στο μοντέλο απόδοσης Τελευταίο κλικ Google Ads, το 100% της πώλησης θα αποδοθεί στο τελευταίο κλικ στο Google Ads (σε αυτήν την περίπτωση, το πρώτο και μοναδικό κλικ στο κανάλι Πληρωμένη αναζήτηση).
 
Εικονίδιο μοντέλου πρώτης αλληλεπίδρασης Στο μοντέλο απόδοσης Πρώτη αλληλεπίδραση, η πώληση θα αποδοθεί κατά 100% στο πρώτο σημείο επαφής (σε αυτήν την περίπτωση, το κανάλι Πληρωμένη αναζήτηση)
 
Εικονίδιο γραμμικού μοντέλου Στο Γραμμικό μοντέλο απόδοσης, η πώληση θα αποδοθεί ομοιόμορφα (σε ποσοστό 25%) σε κάθε σημείο επαφής στη διαδρομή μετατροπής (σε αυτήν την περίπτωση, στα κανάλια Πληρωμένη αναζήτηση, Κοινωνικό δίκτυο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και Άμεση επίσκεψη).
 
Εικονίδιο μοντέλου εξασθένησης στο χρόνο Στο μοντέλο απόδοσης Εξασθένηση στο χρόνο, η πώληση ή η μετατροπή αποδίδεται κυρίως στα σημεία επαφής που βρίσκονται πιο κοντά στο χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε. Στη συγκεκριμένη πώληση, πρόκειται για τα κανάλια Άμεση επίσκεψη και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επειδή ο πελάτης αλληλεπίδρασε μαζί τους μέσα σε λίγες ώρες από τη μετατροπή. Το κανάλι Κοινωνικό δίκτυο θα λάβει μικρότερο ποσοστό της μετατροπής, τόσο σε σύγκριση με το κανάλι Άμεση επίσκεψη όσο και με το κανάλι Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εφόσον η αλληλεπίδραση από την Πληρωμένη αναζήτηση σημειώθηκε μία εβδομάδα νωρίτερα, η μετατροπή θα αποδοθεί σε μικρότερο ποσοστό στο συγκεκριμένο κανάλι.
 
Εικονίδιο μοντέλου βάσει θέσης Στο μοντέλο απόδοσης Βάσει θέσης, η μετατροπή ή η πώληση αποδίδεται κατά 40% στην πρώτη και στην τελευταία αλληλεπίδραση και το υπόλοιπο 20% αποδίδεται ομοιόμορφα στις ενδιάμεσες αλληλεπιδράσεις. Σε αυτό το παράδειγμα, το 40% αποδίδεται στα κανάλια Πληρωμένη αναζήτηση και Άμεση επίσκεψη, ενώ από 10% αποδίδεται στα κανάλια Κοινωνικό δίκτυο και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Επιλέξτε τη δική σας διαδρομή εκμάθησης

Ανατρέξτε στον ιστότοπο google.com/analytics/learn, όπου θα βρείτε μια νέα πηγή πόρων που θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Google Analytics 4. Ο νέος ιστότοπος περιλαμβάνει βίντεο, άρθρα και ροές καθοδήγησης, ενώ παρέχει και συνδέσμους προς το Discord, το ιστολόγιο, το κανάλι YouTube και τον χώρο φύλαξης GitHub του Google Analytics.

Ξεκινήστε να μαθαίνετε σήμερα!

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
10882496580721421617