Oversigt over tilskrivningsmodel

Tilskriv berøringspunkter på konverteringsstier anerkendelse for salg og konverteringer.

En tilskrivningsmodel er den eller de regler, der afgør, hvordan berøringspunkter på konverteringsstier tilskrives værdi for salg og konverteringer. Eksempelvis tilskriver modellen Sidste interaktion i Analytics 100 % værdi til de sidste berøringspunkter (dvs. klik), der finder sted umiddelbart før salg eller konverteringer. I modsætning hertil tilskriver modellen Første interaktion 100 % værdi til det berøringspunkt, der indleder konverteringsstien.

Du kan bruge værktøjet til modelsammenligning til at sammenligne, hvordan forskellige tilskrivningmodeller indvirker på værdisætningen af dine markedsføringskanaler. I dette værktøj varierer den beregnede konverteringsværdi (og antallet af konverteringer) for hver af dine markedsføringskanaler i henhold til den anvendte tilskrivningmodel. En kanal, der fortrinsvis indleder konverteringsstier, får en højere konverteringsværdi ved brug af tilskrivningsmodellen Første interaktion end ved brug af tilskrivningmodellen Sidste interaktion.

Eksempel på tilskrivningsmodel

En kunde ankommer til dit website ved at klikke på en af ​​dine Google Ads-annoncer. En uge senere vender kunden tilbage ved at klikke sig hen til dit website fra et socialt netværk. Samme dag vender kunden tilbage for tredje gang (denne gang via en af dine e-mailkampagner), og et par timer senere vender kunden direkte tilbage og foretager et køb.

Ikon for modellen Sidste interaktion I tilskrivningmodellen Sidste interaktion tilskrives det sidste berøringspunkt (i dette tilfælde kanalen Direkte) al værdi for salget.
Ikon for modellerne Sidste ikke-direkte klik og sidste Google Ads-klik I tilskrivningsmodellen Sidste ikke-direkte klik ignoreres al direkte trafik, og al værdi for salget tilskrives den sidste kanal, som kunden klikkede sig frem fra inden konverteringen – i dette tilfælde kanalen E-mail.
 
Ikon for modellerne Sidste ikke-direkte klik og sidste Google Ads-klik I tilskrivningsmodellen Sidste Google Ads-klik tilskrives det sidste Google Ads-klik (i dette tilfælde det første og eneste klik til kanalen Betalt søgning) al værdi for salget.
 
Ikon for modellen Første interaktion I tilskrivningsmodellen Første interaktion tilskrives det første berøringspunkt (i dette tilfælde kanalen Betalt søgning) al værdi for salget.
 
Ikon for modellen Lineær I tilskrivningsmodellen Lineær fordeles værdien for salget ligeligt mellem de enkelte berøringspunkter på konverteringsstien (i dette tilfælde kanalerne Betalt søgning, Socialt netværk, E-mail og Direkte, dvs. 25 % til hver).
 
Ikon for modellen Forældelse I tilskrivningsmodellen Forældelse tilskrives de berøringspunkter, der tidsmæssigt ligger tættest på salget eller konverteringen, hovedparten af værdien. I dette konkrete salg tilskrives kanalerne Direkte og E-mail størst værdi, fordi kunden interagerede med dem i løbet af de sidste par timer inden konverteringen. Kanalen Socialt netværk tilskrives mindre værdi end kanalerne Direkte og E-mail. Da interaktionen med Betalt søgning fandt sted en uge tidligere, tilskrives denne kanal betydeligt mindre værdi.
 
Ikon for modellen Placeringsbaseret I tilskrivningsmodellen Placeringsbaseret tilskrives den første og den sidste interaktion hver 40 % af værdien, og de resterende 20 % fordeles ligeligt på de mellemliggende interaktioner. I dette eksempel tilskrives kanalerne Betalt søgning og Direkte hver 40 % af værdien, mens kanalerne Socialt netværk og E-mail hver tilskrives 10 % af værdien.

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?