Přehled atribučních modelů

Styčným bodům na konverzní trase můžete přiřadit kredit za prodej a konverze.

Atribuční model je pravidlo nebo soubor pravidel, která určují, jak bude mezi kontaktní body na konverzních trasách rozdělen kredit za prodej a konverze. Model Poslední interakce v Analytics například přiřazuje 100 % zásluh konečným styčným bodům (tj. kliknutím), které bezprostředně předcházejí prodejům nebo konverzím. Model První interakce oproti tomu přiřazuje 100 % zásluh styčným bodům, které zahájily konverzní trasu.

Pomocí Nástroje porovnávání modelů můžete porovnat, jak různé atribuční modely ovlivňují hodnocení vašich marketingových kanálů. Hodnota konverzí (a počet konverzí) vypočítaná v nástroji u každého kanálu se bude lišit v závislosti na použitém atribučním modelu. Kanál, který převážně zahajuje konverzní trasy, bude mít vyšší hodnotu konverzí podle atribučního modelu První interakce, než by měl podle atribučního modelu Poslední interakce.

Příklad použití atribučního modelu

Zákazník najde váš web kliknutím na jednu z vašich reklam Google Ads. O týden později se vrátí kliknutím v sociální síti. Tentýž den se vrátí potřetí prostřednictvím jedné z vašich e-mailových kampaní. O pár hodin později se vrátí přímo a provede nákup.

Ikona modelu Poslední interakce V atribučním modelu Poslední interakce by poslední kontaktní bod (v tomto případě kanál Přímý) obdržel 100 % kreditu za prodej.
 
Ikona modelu Poslední nepřímý proklik a Poslední proklik v Google Ads V atribučním modelu Poslední nepřímý proklik se přímá návštěvnost nebere v úvahu a 100 % kreditu za prodej obdrží poslední kanál, ze kterého zákazník proklikl před uskutečněním konverze (v tomto případě jde o kanál E-mail).
 
Ikona modelu Poslední nepřímý proklik a Poslední proklik v Google Ads V atribučním modelu Poslední proklik v Google Ads by 100 % kreditu za prodej obdržel poslední proklik v Google Ads (v tomto případě první a jediný proklik kanálu Placené vyhledávání).
 
Ikona modelu První interakce V atribučním modelu První interakce by 100 % za prodej obdržel první kontaktní bod, v tomto případě kanál Placené vyhledávání.
 
Ikona modelu Lineární V atribučním modelu Lineární by každý kontaktní bod v konverzní trase (v tomto případě kanály Placené vyhledávání, Sociální síť, E-mail a Přímý) obdržel za prodej stejný kredit (25 % každý).
 
Ikona modelu S poklesem v čase V atribučním modelu Nárůst v čase by největší kredit získaly kontaktní body, které jsou časově nejbližší prodeji nebo konverzi. V případě tohoto konkrétního prodeje získají největší kredit kanály Přímý a E-mail, protože zákazník s nimi provedl interakci několik hodin před konverzí. Kanál Sociální síť by obdržel menší kredit než kanály Přímý či E-mail. Vzhledem k tomu, že k interakci s kanálem Placené vyhledávání došlo o týden dříve, získal by tento kanál podstatně menší kredit.
 
Ikona modelu Na základě pozice V atribučním modelu Na základě pozice je po 40 % kreditu přiděleno první a poslední interakci, zbývajících 20 % kreditu si rovnoměrně rozdělí interakce mezi první a poslední interakcí. V tomto příkladu by kanály Placené vyhledávání a Přímý obdržely po 40 % kreditu, zatímco kanály Sociální síť a E-mail by obdržely po 10 % kreditu.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Zvolte si vlastní výukový program

Vyzkoušejte google.com/analytics/learn, nový zdroj informací, který vám pomůže využít službu Google Analytics 4 na maximum. Na novém webu najdete videa, články a postupy. Jsou zde také odkazy na Google Analytics Discord, blog, kanál YouTube a úložiště GitHub.

Pusťte se do učení!

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka