Тази статия се отнася за собственостите в Universal Analytics, които ще спрат да обработват данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360). Ако все още не сте го направили, започнете да използвате собственост в Google Анализ 4.

Общ преглед на моделите на приписване

Приписване на заслугата за продажби и реализации на точки на съприкосновение в пътищата до реализация

Моделът на приписване е правилото или наборът от правила, определящи начина, по който заслугата за продажби и реализации се приписва на точки на съприкосновение в пътищата до реализация. Например моделът Последно взаимодействие приписва 100% от заслугата на крайните точки на съприкосновение (т.е. кликванията), които непосредствено предшестват продажбите или реализациите. За разлика от него моделът Първо взаимодействие приписва 100% от заслугата на точките на съприкосновение, които стартират пътищата до реализация.

Можете да използвате инструмента за сравняване на модели, за да сравните как различните модели на приписване въздействат върху остойностяването на маркетинговите Ви канали. В инструмента изчислената стойност на реализациите (и броят на реализациите) за всеки от маркетинговите Ви канали ще варира в зависимост от използвания модел на приписване. Канал, който предимно стартира пътища до реализация, ще има по-висока стойност на реализация съгласно модела на приписване Първо взаимодействие, отколкото съгласно Последно взаимодействие.

Примери за модели на приписване

Клиент намира сайта Ви, като кликва върху една от рекламите Ви в Google Ads. Връща се след една седмица, като кликва към сайта Ви от социална мрежа. На същия ден идва за трети път през една от имейл кампаниите Ви и няколко часа по-късно се връща отново директно и прави покупка.

Last Interaction model icon В модела на приписване Последно взаимодействие последната точка на съприкосновение – в този случай директният канал – би получил 100% от заслугата за продажбата.
 
Икона за „Последно недиректно кликване“ и „Последно кликване от AdWords“ В модела на приписване Последно недиректно кликване се игнорира целият директен трафик и 100% от заслугата за продажбата принадлежат на последния канал, където клиентът е кликнал преди осъществяване на реализацията – в този случай Имейл.
 
Икона за „Последно недиректно кликване“ и „Последно кликване от AdWords“ В модела на приписване Последното кликване в Google Ads последното кликване в Google Ads – в този случай първото и единствено кликване в канала Платено търсене channel – би получило 100% от заслугата за продажбата.
 
First Interaction model icon В модела на приписване Първо взаимодействие първата точка на съприкосновение – в този случай каналът Платено търсене – би получила 100% от заслугата за продажбата.
 
Linear model icon В линейния модел на приписване всички точки на съприкосновение в пътя до реализация – в този случай каналите Платено търсене, Социална мрежа, Имейл и Директен – биха поделили равна заслуга (по 25%) за продажбата.
 
Time Decay model icon В модела на приписване Затихване с времето точките на съприкосновение, които са най-близо до момента на продажбата или реализацията, получават най-голяма част от заслугата. За тази конкретна продажба каналите Директен и Имейл биха получили най-голяма част от заслугата, тъй като клиентът е взаимодействал с тях няколко часа преди реализацията. Социална мрежа би имал по-малка заслуга от всеки от другите два – Директен или Имейл. Тъй като взаимодействието Платено търсене се е осъществило една седмица преди това, този канал ще получи значително по-малка заслуга.
 
Position Based model icon В модела на приписване Въз основа на позиции по 40% от заслугата се приписват на първото и последното взаимодействие, а останалите 20% се разпределят поравно сред междинните. В този пример каналите Платено търсене и Директен ще получат по 40%, а Социална мрежа и Имейл – по 10%.

Свързани ресурси

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false