Raporty Czas rzeczywisty

Tematy w tym artykule:

Jakie dane są wyświetlane

Raportów jest sześć: Ogółem, Lokalizacje, Źródła wizyt, Zawartość (lub Ekrany dla usług aplikacji mobilnych), Zdarzenia i Konwersje. Wszystkie przedstawiają (od lewej do prawej):

  • liczbę aktywnych użytkowników,
  • liczbę działań w każdej z ostatnich 30 minut,
  • liczbę działań w każdej z ostatnich 60 sekund.

Kliknij dowolny wymiar w raportach, by zastosować segment w czasie rzeczywistym dla tego wymiaru. Możesz też wpisać wartość w polu wyszukiwania, by dodać dla tej wartości segment w czasie rzeczywistym. Segmenty nie znikają podczas klikania w raportach na żywo. Pamiętaj, że w raportach na żywo nie stosuje się standardowego menu Segmenty.

Raport Ogółem

Raport Ogółem wyświetla listę 10 stron, na których użytkownicy są najbardziej aktywni, źródło użytkowników na poszczególnych stronach oraz liczbę aktywnych użytkowników na każdej stronie. Aktywni użytkownicy to ci, którzy w ciągu ostatnich pięciu minut spowodowali wysłanie działania do Analytics. Aktywni użytkownicy na stronie to liczba użytkowników, którzy spowodowali wysłanie z tej strony swojego najnowszego działania.

Raport ten wskazuje również witryny odsyłające aktywnych użytkowników, strony, przez które dotarli oni do Twojej witryny, oraz ich położenie geograficzne. Jeśli np. prowadzisz jednodniową kampanię, możesz sprawdzić, ilu aktywnych użytkowników zostało odesłanych przez tę kampanię, czy trafiają oni do witryny przez właściwe strony docelowe oraz z jakich lokalizacji geograficznych pochodzą.

Sekcja Największy ruch z sieci społecznościowych korzysta z tych samych zgrupowań odesłań z sieci społecznościowych, jakie są stosowane w raportach społecznościowych. Umożliwia to obserwowanie wszystkich sieci społecznościowych, z których następują odesłania.

Lokalizacje

W raporcie na żywo Lokalizacje możesz sprawdzić lokalizacje geograficzne aktywnych użytkowników. Możesz też zobaczyć, ile było wyświetleń stron/ekranów w ciągu ostatnich 30 minut przez osoby z poszczególnych miast.

Źródła wizyt

Ten raport jest dostępny tylko dla usług internetowych.

Dzięki raportowi na żywo Źródła wizyt możesz przekonać się, które media i źródła odesłały użytkowników znajdujących się obecnie w witrynie. Pozwala to na monitorowanie odsetka aktywnych użytkowników, którzy zostali odesłani przez daną witrynę lub kampanię.

Zawartość/Ekrany

Raport Zawartość/Ekrany umożliwia sprawdzenie, które strony/ekrany były wyświetlane w ciągu ostatnich 30 minut. Możesz na przykład dowiedzieć się, czy zamieszczone dzisiaj treści są obecnie popularne.

Kliknij Wyświetlenia strony/ekranu (ostatnie 30 min) nad tabelą, by zobaczyć łączną liczbę wyświetleń poszczególnych stron w ciągu ostatnich 30 minut.

Zdarzenia

Raport na żywo Zdarzenia pozwala zobaczyć uruchamianie zdarzeń w czasie rzeczywistym. Tabela przedstawia 20 najważniejszych kategorii zdarzeń w ciągu ostatnich 30 minut, posortowanych według liczby użytkowników, którzy weszli w interakcję z danym zdarzeniem. W każdym wierszu jest też podany odsetek wszystkich użytkowników. Kliknij kategorię zdarzenia w tabeli, by zobaczyć wyłącznie aktywność w tej kategorii.

Kliknij Zdarzenia (ostatnie 30 min) nad tabelą, by zobaczyć łączną liczbę zdarzeń (według kategorii zdarzenia) w ciągu ostatnich 30 minut.

Konwersje

Ten raport wyświetla tylko konwersje z celów docelowych adresów URL i zdarzeń.
Za pomocą raportu na żywo Konwersje wyświetlisz realizacje celu w czasie rzeczywistym. Tabela przedstawia 20 najważniejszych celów, które zrealizowali aktywni użytkownicy podczas sesji, liczbę użytkowników oraz odsetek wszystkich użytkowników. Kliknij cel w tabeli, by zobaczyć konwersje tylko dla tego celu.

Kliknij Realizacja celów (ostatnie 30 min) nad tabelą, by zobaczyć liczbę konwersji (według celu) w ciągu ostatnich 30 minut.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?