Giới thiệu về Thời gian thực

Giám sát hoạt động khi nó xảy ra trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Thời gian thực cho phép bạn theo dõi hoạt động khi nó diễn ra trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Báo cáo được cập nhật liên tục và mỗi lượt truy cập được báo cáo ngay sau khi xảy ra. Ví dụ: bạn có thể xem có bao nhiêu người đang ở trên trang web của bạn ngay lúc này, họ đang tương tác với trang hoặc sự kiện nào và chuyển đổi mục tiêu nào đã xảy ra.

Trong bài viết này:

Xem dữ liệu Thời gian thực

Thời gian thực khả dụng trong tất cả tài khoản Analytics. Không cần thay đổi mã theo dõi.

Để xem Thời gian thực:

  1. Đăng nhập vào Google Analytics..
  2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
  3. Mở Báo cáo.
  4. Nhấp vào Thời gian thực.

Các cách sử dụng Thời gian thực

Với Thời gian thực, bạn có thể theo dõi ngay lập tức và liên tục các tác động của chiến dịch mới và thay đổi trang web lên lưu lượng truy cập của bạn. Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng Thời gian thực:

  • theo dõi xem nội dung mới và được thay đổi trên trang web của bạn có đang được xem hay không
  • hiểu mức sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của bạn thông qua tính năng theo dõi sự kiện
  • xem quảng bá một ngày có đang hướng lưu lượng truy cập đến trang web hoặc ứng dụng của bạn hay không và những người dùng này đang xem trang nào
  • theo dõi tác động ngay lập tức lên lưu lượng truy cập từ blog/bài đăng trên mạng xã hội hoặc tweet
  • xác minh rằng mã theo dõi đang hoạt động trên trang web hoặc ứng dụng của bạn
  • theo dõi hoàn thành mục tiêu khi bạn thử nghiệm thay đổi cho trang web của mình

Giới hạn và cảnh báo

Chế độ xem có bật User ID

Báo cáo Thời gian thực không tương thích với chế độ xem có bật User ID.

Chế độ xem đã được lọc

Nếu dữ liệu của bạn trông có vẻ không chính xác trong Thời gian thực, hãy kiểm tra bộ lọc nào đang được áp dụng vào chế độ xem. Tốt nhất nên sử dụng chế độ xem chưa được lọc khi gỡ lỗi triển khai mã theo dõi. Những thay đổi được thực hiện cho chế độ xem có thể mất tới hai giờ để phản ánh trong Thời gian thực.

Theo dõi ứng dụng dành cho thiết bị di động

Lượt truy cập trên thiết bị di động được phân thành lô để bảo quản tuổi thọ pin, do đó bạn có thể nhận thấy độ trễ. Việc phân lô thường xảy ra theo hàng phút.

Không có dữ liệu trong Thời gian thực

Nếu bạn không thấy bất kỳ dữ liệu nào trong báo cáo Thời gian thực, có thể không có người dùng nào đang hoạt động.

Báo cáo thời gian thực đôi khi bị gián đoạn tạm thời trong chế độ xem bạn không truy cập gần đây, tuy nhiên Thời gian thực được kích hoạt lại sau khi bạn truy cập báo cáo Thời gian thực trong chế độ xem đó. Khi báo cáo thời gian thực bị gián đoạn, việc thu thập dữ liệu và tất cả các dịch vụ tạo báo cáo khác không bị ảnh hưởng.

Để duy trì sự ổn định của hệ thống và mức độ sử dụng hiệu quả tài nguyên, Thời gian thực sẽ tạm thời ngừng xử lý các lần truy cập nếu số lần truy cập lớn bất thường trong bất kỳ khoảng thời gian 30 phút nào. Số lần truy cập được đánh giá lại 10 phút một lần dựa trên mức trung bình 10 phút và việc xử lý sẽ tiếp tục khi số lượng truy cập trở về mức bình thường.

Phân bổ chiến dịch

Do thay đổi trong cách Universal Analytics gửi và lưu trữ thông tin chiến dịch cho báo cáo Thời gian thực, trong một phiên đơn lẻ, một người dùng có thể bị ngừng nhận dạng là đến từ một chiến dịch cụ thể và thay vào đó được tính là một giới thiệu trực tiếp. Do đó, bạn sẽ thấy lưu lượng truy cập và chuyển đổi được phân bổ không chính xác cho Nguồn (trực tiếp). Bạn sẽ chỉ nhìn thấy điều này trong báo cáo Thời gian thực; trong báo cáo chuẩn; lưu lượng truy cập và chuyển đổi sẽ được phân bổ chính xác.

Phiên bản sắp tới của báo cáo Thời gian thực sẽ không có vấn đề này. Tuy nhiên, trong thời gian chờ, bạn nên hiểu và diễn giải số lần giới thiệu trong báo cáo Thời gian thực một cách hợp lý. Để giảm thiểu vấn đề này, bạn có thể chỉ định gửi thông tin chiến dịch cho mỗi lần truy cập trong một phiên hoặc sử dụng các báo cáo chuẩn (thay vì báo cáo Thời gian thực) khi phân tích hoặc báo cáo số lượng giới thiệu.

Các bước tiếp theo

Để tìm hiểu thêm về các báo cáo và cách diễn giải chúng, hãy đọc Sử dụng báo cáo Thời gian thực.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?