Om Sanntid

Overvåk aktivitet på nettstedet ditt eller i appen din idet den finner sted.

Med Sanntid kan du overvåke aktivitet på nettstedet ditt eller i appen din idet den finner sted. Rapportene oppdateres kontinuerlig, og hvert treff rapporteres etter få sekunder. Du kan for eksempel se hvor mange personer som er på nettstedet ditt akkurat nå, hvilke sider eller aktiviteter de bruker, og hvilke målkonverteringer som har funnet sted.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Se data i Sanntid

Sanntid er tilgjengelig i alle Analytics-kontoer. Det er ikke nødvendig å gjøre endringer i sporingskoden.

Sånn åpner du Sanntid:

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
  3. Åpne Rapporter.
  4. Klikk på Sanntid.

Måter du kan bruke Sanntid på

Med Sanntid kan du umiddelbart og kontinuerlig overvåke hvilken innvirkning nye kampanjer og nettstedendringer har på trafikken din. Du kan for eksempel bruke Sanntid for å gjøre følgende:

  • overvåke om nytt og endret innhold på nettstedet ditt blir sett
  • få en bedre forståelse av hvordan mobilappen din blir brukt, med aktivitetssporing
  • se om et dagstilbud leder trafikk til nettstedet ditt eller appen din, og se hvilke sider de aktuelle brukerne ser på
  • overvåke den umiddelbare virkningen på trafikken etter et blogginnlegg, et innlegg i et sosialt nettverk eller en Twitter-melding
  • kontrollere at sporingskoden fungerer på nettstedet ditt eller i appen din
  • overvåke målfullføringer etter hvert som du tester endringer på nettstedet ditt

Grenser og forbehold

Rapporteringsvisninger med aktivert bruker-ID

Sanntid-rapportene er ikke kompatible med rapporteringsvisninger med aktivert bruker-ID.

Filtrerte rapporteringsvisninger

Hvis dataene dine ser feil ut i Sanntid, må du kontrollere hvilke filtre som blir brukt for datautvalget. Hvis du skal feilsøke implementeringer av sporingskode, er det best å bruke et datautvalg som ikke er filtrert. Det kan ta opptil to timer før endringer i datautvalgene gjenspeiles i Sanntid.

Sporing av mobilapper

Data fra treff på mobil kjøres satsvis for å spare på batteriet, så det kan hende at du opplever forsinkelser. Oppsamlede data overføres vanligvis med noen minutters mellomrom.

Ingen data i Sanntid

Hvis du ikke ser data i sanntidsrapportene dine, kan årsaken helt enkelt være at det for øyeblikket ikke finnes aktive brukere.

Sanntidsrapporteringen kan av og til stoppes midlertidig i datautvalg du ikke har åpnet på en stund. Sanntid aktiveres imidlertid på nytt når du går til en sanntidsrapport i det aktuelle datautvalget. Datainnsamling og andre rapporteringstjenester påvirkes ikke av at sanntidsrapporteringen stoppes midlertidig.

Kampanjeattribusjon

På grunn av en endring i måten kampanjeinformasjon for Sanntid-rapportering sendes og lagres i Universal Analytics på, kan det hende at en bruker i løpet av én og samme økt ikke lenger gjenkjennes som tilsendt fra en spesifikk kampanje, men telles som en direkte henvisning i stedet. Som et resultat av dette får du se trafikk og konverteringer som er feilaktig tilskrevet en kilde av typen (direkte). Du får bare se dette i Sanntid-rapporter – i standardrapporter blir trafikk og konverteringer tilskrevet de korrekte kildene.

I den neste versjonen av Sanntid er dette problemet løst. I mellomtiden bør du være oppmerksom på dette, og ta høyde for det når du fortolker statistikken for antall henvisninger i Sanntid. Du kan bøte på dette problemet ved enten å tvangssende kampanjeinformasjon for hvert treff i en økt, eller ved å bruke standardrapporter (ikke Sanntid-rapporter) når du skal analysere rapporteringen av antallet registrerte henvisninger.

Fremgangsmåten videre

Hvis du vil vite mer om rapportene og hvordan du tolker dem, kan du lese Bruk av sanntidsrapportene.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?