Više o izvješću u stvarnom vremenu

Pratite aktivnost u stvarnom vremenu na web-lokaciji ili u aplikaciji.

Izvješća u stvarnom vremenu omogućuju praćenje aktivnosti na web-lokaciji ili u aplikaciji u bilo kojem trenutku. Izvješća se neprekidno ažuriraju i svako se učitavanje bilježi neposredno nakon što se dogodi. Na primjer, možete vidjeti koliko je korisnika trenutačno na vašoj web-lokaciji, s kojim stranicama ili događajima stupaju u interakciju i koje su se konverzije cilja ostvarile.

U ovom članku:

Pregled podataka u stvarnom vremenu

Izvješće u stvarnom vremenu dostupno je na svim Analytics računima. Izmjene koda za praćenje nisu potrebne.

Da biste pregledali izvješće u stvarnom vremenu:

  1. Prijavite se u Google Analytics..
  2. Otvorite vlasnički pregled.
  3. Otvorite Izvješća.
  4. Kliknite U stvarnom vremenu.

Načini korištenja izvješća u stvarnom vremenu

Uz izvješće u stvarnom vremenu možete odmah i kontinuirano nadzirati učinke izmjena kampanje i web-lokacije na promet. Evo nekoliko načina na koje možete koristiti izvješće u stvarnom vremenu:

  • za nadzor pregledavanja novog i izmijenjenog sadržaja na web-lokaciji
  • da saznate više o korištenju mobilne aplikacije putem praćenja događaja
  • za provjeru privlači li jednodnevna promocija promet na web-lokaciju ili aplikaciju te koje stranice ti korisnicipregledavaju
  • za nadzor neposrednih učinaka na promet s bloga/posta na društvenoj mreži ili tweeta
  • za provjeru funkcionira li kôd za praćenje na web-lokaciji ili u aplikaciji
  • za praćenje postignutih ciljeva prilikom testiranja izmjena na web-lokaciji.

Ograničenja i upozorenja

Vlasnički pregledi u kojima je omogućen User ID

Izvješća u stvarnom vremenu nisu kompatibilna s vlasničkim pregledima u kojima je omogućen User ID.

Filtrirani vlasnički pregledi

Ako podaci izgledaju netočni u izvješću u stvarnom vremenu, provjerite koji se filtri primjenjuju na vlasnički pregled. Najbolje bi bilo koristiti nefiltrirani vlasnički pregled prilikom ispravljanja pogreške u implementaciji koda za praćenje. Obično je potrebno do dva sata da se izmjene izvršene u vlasničkim pregledima odraze u izvješću u stvarnom vremenu.

Praćenje mobilne aplikacije

Učitavanja na mobilnom uređaju skupljena su zajedno da bi se uštedjela baterija, pa ćete možda primijetiti kašnjenja. Skupljanje se obično događa svakih nekoliko minuta.

Nema podataka u izvješću u stvarnom vremenu

Ako ne vidite podatke u izvješćima u stvarnom vremenu, moguće je da nema aktivnih korisnika.

Izvješćivanje u stvarnom vremenu ponekad je privremeno obustavljeno u vlasničkim pregledima kojima niste pristupili u zadnje vrijeme, no izvješćivanje u stvarnom vremenu ponovo se aktivira nakon što posjetite izvješće u stvarnom vremenu u tom vlasničkom pregledu. Kada je izvješćivanje u stvarnom vremenu obustavljeno, to ne utječe na prikupljanje podataka i sve druge usluge izvješćivanja.

Atribucija kampanje

Zbog izmjene načina na koji Universal Analytics šalje i pohranjuje podatke o kampanji za izvješćivanje u stvarnom vremenu, moguće je da se tijekom jedne sesije korisnik prestane prepoznavati kao da dolazi s određene kampanje i umjesto toga zabilježi kao izravna preporuka. Kao rezultat toga, vidjet ćete da se promet i konverzije neispravno atribuiraju u Izvor (izravno). To ćete primijetiti samo u izvješćima u stvarnom vremenu; u standardnim izvješćima promet i konverzije atribuirat će se ispravno.

Nadolazeća verzija izvješća u stvarnom vremenu neće imati ovu pogrešku. U međuvremenu biste trebali biti svjesni da taj problem postoji i ispravno interpretirati broj preporuka u izvješću u stvarnom vremenu. Kako biste ublažili taj problem, možete prisiliti slanje podataka o kampanji nakon svakog učitavanja unutar sesije ili upotrijebiti standardna izvješća (umjesto izvješća u stvarnom vremenu) prilikom analize broja preporuka ili izvješćivanja o njemu.

Sljedeći koraci

Da biste saznali više o izvješćima i kako ih tumačiti, pročitajte članak Korištenje izvješća u stvarnom vremenu.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?