Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Help us improve Analytics Education. Tell us how you like to learn!

Всичко за „В реално време“

Наблюдавайте активността в сайта или приложението си, докато се случва.

„В реално време“ Ви позволява да наблюдавате активността в сайта или приложението си, докато се случва. Отчетите се актуализират непрекъснато и всяко посещение се отчита секунди след като се осъществи. Например можете да виждате колко хора са в сайта Ви в момента, с кои страници или събития взаимодействат и какви целеви реализации са осъществени.

В тази статия:

Преглед на данните от „В реално време“

„В реално време“ е налице във всички профили в Google Анализ. Не са необходими промени в проследяващия код.

За да видите данните от „В реално време“:

  1. Влезте в Google Анализ..
  2. Отворете изгледа си на собственост.
  3. Отворете Отчети.
  4. Кликнете върху В реално време.

Начини на използване на отчетите „В реално време“

С „В реално време“ можете незабавно и постоянно да наблюдавате ефектите върху трафика от страна на новите кампании и промените в сайта. Следват няколко начина, по които бихте могли да използвате функцията:

  • за наблюдение дали новото и промененото съдържание на сайта Ви се преглежда;
  • за опознаване на употребата на мобилното Ви приложение посредством проследяването на събития;
  • за проверка дали еднодневна популяризация стимулира трафик съм сайта или приложението Ви и за установяване кои страници се преглеждат от посетителите;
  • за наблюдение на незабавния ефект върху трафика от публикация в блог или социална мрежа или от съобщение в Twitter;
  • за потвърждение, че проследяващият код в сайта или приложението Ви работи;
  • за наблюдение на изпълненията на целта, докато тествате промени в сайта си.

Ограничения и предупреждения

Филтрирани изгледи на собственост

Ако данните Ви в отчета „В реално време“ изглеждат неверни, проверете какви филтри се прилагат към изгледа. Най-добре е да използвате изглед без филтри, когато отстранявате грешки във внедрявания на проследяващия код. След извършването на промени в изгледите на собствености отразяването им в отчетите „В реално време“ може да отнеме до два часа.

Проследяване на мобилни приложения

Мобилните посещения се събират в пакети, за да се запази батерията, ето защо може да забележите забавяне. Групирането в пакети обикновено се извършва в рамките на минути.

Липсват данни в отчетите „В реално време“

Ако в отчетите си „В реално време“ не виждате никакви данни, възможно е да няма активни потребители.

Отчитането „В реално време“ може да е временно спряно в изгледи на собственост, които не сте посещавали наскоро, но се активира отново, след като посетите такъв тип отчет в съответния изглед. Когато отчитането „В реално време“ е спряно, това не оказва влияние върху събирането на данни и всички останали услуги за отчитане.

Приписване на кампании

Поради промяна в начина, по който Universal Analytics изпраща и съхранява информация за кампаниите за отчитане „В реално време“, е възможно по време на дадена сесия потребител да спре да бъде разпознаван като идващ от конкретна кампания и вместо това да бъде отчитан като директна препратка. В резултат на това ще видите трафик и реализации, които са неправилно приписани на източник на (директна препратка). Ще видите това приписване само в отчетите „В реално време“, докато в стандартните отчети, трафик и реализации, то ще бъде правилно.

Този проблем ще бъде отстранен в предстояща версия на отчитането „В реално време“. Междувременно обаче трябва да сте наясно и да интерпретирате подходящо броя на препратките в отчитането „В реално време“. За да смекчите този проблем, можете или да принудите изпращане на информация за кампанията при всяко посещение в рамките на една сесия, или да използвате стандартни отчети (вместо „В реално време“), когато анализирате или отчитате броя на препратките.

Следващи стъпки

За да научите повече за отчетите и как да ги тълкувате, прочетете Използване на отчетите „В реално време“.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?