Всичко за „В реално време“

Наблюдавайте активността в сайта или приложението си, докато се случва.

„В реално време“ Ви позволява да наблюдавате активността в сайта или приложението си, докато се случва. Отчетите се актуализират непрекъснато и всяко посещение се отчита секунди след като се осъществи. Например можете да виждате колко хора са в сайта Ви в момента, с кои страници или събития взаимодействат и какви целеви реализации са осъществени.

В тази статия:

Преглед на данните от „В реално време“

„В реално време“ е налице във всички профили в Google Анализ. Не са необходими промени в проследяващия код.

За да видите данните от „В реално време“:

  1. Влезте в профила си в Google Анализ..
  2. Отворете изгледа си на собственост.
  3. Отворете Отчети.
  4. Кликнете върху В реално време.

Начини на използване на отчетите „В реално време“

С „В реално време“ можете незабавно и постоянно да наблюдавате ефектите върху трафика от страна на новите кампании и промените в сайта. Следват няколко начина, по които бихте могли да използвате функцията:

  • за наблюдение дали новото и промененото съдържание на сайта Ви се преглежда;
  • за опознаване на употребата на мобилното Ви приложение посредством проследяването на събития;
  • за проверка дали еднодневна популяризация стимулира трафик съм сайта или приложението Ви и за установяване кои страници се преглеждат от посетителите;
  • за наблюдение на незабавния ефект върху трафика от публикация в блог или социална мрежа или от съобщение в Twitter;
  • за потвърждение, че проследяващият код в сайта или приложението Ви работи;
  • за наблюдение на изпълненията на целта, докато тествате промени в сайта си.

Ограничения и предупреждения

Изгледи на собственост с User ID

Отчетите в реално време не са съвместими с изгледи на собственост с User ID.

Филтрирани изгледи на собственост

Ако данните Ви в отчета „В реално време“ изглеждат неверни, проверете какви филтри се прилагат към изгледа. Най-добре е да използвате изглед без филтри, когато отстранявате грешки във внедрявания на проследяващия код. След извършването на промени в изгледите на собствености отразяването им в отчетите „В реално време“ може да отнеме до два часа.

Проследяване на мобилни приложения

Мобилните посещения се събират в пакети, за да се запази батерията, ето защо може да забележите забавяне. Групирането в пакети обикновено се извършва в рамките на минути.

Липсват данни в отчетите „В реално време“

Ако в отчетите си „В реално време“ не виждате никакви данни, възможно е да няма активни потребители.

Отчитането „В реално време“ може да е временно спряно в изгледи на собственост, които не сте посещавали наскоро, но се активира отново, след като посетите такъв тип отчет в съответния изглед. Когато отчитането „В реално време“ е спряно, това не оказва влияние върху събирането на данни и всички останали услуги за отчитане.

Приписване на кампаниите

Поради промяна в начина, по който Universal Analytics изпраща и съхранява информация за кампаниите за отчитане „В реално време“, е възможно по време на дадена сесия потребител да спре да бъде разпознаван като идващ от конкретна кампания и вместо това да бъде отчитан като директна препратка. В резултат на това ще видите трафик и реализации, които са неправилно приписани на източник на (директна препратка). Ще видите това приписване само в отчетите „В реално време“, докато в стандартните отчети, трафик и реализации, то ще бъде правилно.

Този проблем ще бъде отстранен в предстояща версия на отчитането „В реално време“. Междувременно обаче трябва да знаете и да интерпретирате правилно броя на препратките в отчетите „В реално време“. За да намалите този проблем, можете да наложите принудително изпращането на информация за кампанията при всяко посещение в рамките на сесия или да използвате стандартни отчети (вместо „В реално време“) при анализирането или отчитането на броя на препратките.

Следващи стъпки

За да научите повече за отчетите и как да ги тълкувате, прочетете Използване на отчетите „В реално време“.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?