[GA4] Veri azaltma

Web veri akışlarını, istemci tarafında e-posta adreslerinden ve kullanıcı tanımlı URL sorgu parametrelerinden metin çıkartma işlemi gerçekleştirecek şekilde yapılandırın.

Veri azaltma özelliği, e-posta adresleri ve URL sorgu parametreleri biçimindeki kimliği tanımlayabilecek bilgilerin (PII) yanlışlıkla toplanmasını önlemeye yardımcı olur. Veri azaltma işleminde metin kalıpları kullanılarak tüm etkinlik parametrelerindeki olası e-posta adresleri ve page_location, page_referrer, page_path, link_url, video_url ile form_destination etkinlik parametrelerinin bir parçası olarak dahil edilen URL sorgu parametreleri tanımlanır.

URL sorgu parametresi: URL'nin sonundaki soru işaretinin (?) ardından gelen bir anahtar/değer çifti (ör. language=english). Örneğin, page_location etkinlik parametresinin değeri URL ve https://www.example.com/us?language=english&catalog=summer23 sorgu parametreleri olabilir.

Veri azaltma, e-posta adresi veya sorgu parametresi anahtar/değer çifti olarak anladığı metinleri bulup kaldırmak için etkinlikleri toplanmadan önce değerlendirir. Rahatsız edici metin kaldırıldıktan sonra veri toplama işlemi beklendiği gibi devam eder.

Veri azaltmayı web veri akışı ayarlarından biri olarak yapılandırırsınız.

Yeni bir mülk oluşturduğunuzda e-posta verilerini azaltma özelliği varsayılan olarak etkindir. Bu özellik kullanıma sunulmadan önce oluşturduğunuz mülklerde aşağıdaki talimatları uygulayarak veri azaltmayı etkinleştirmeniz gerekir.

Veri azaltma, kimliği tanımlayabilecek bilgilerin (PII) yanlışlıkla toplanmasına karşı güçlü bir araç sunsa da yasal şartlara uyma konusunda nihai sorumluluğun hâlâ verileri toplayan gerçek veya tüzel kişiye ait olduğunu unutmayın. Bu sorumluluğu yerine getirmenize daha fazla yardımcı olmak için bu özellik, tanımladığınız metin kalıplarının beklendiği gibi çıkartılıp çıkartılmadığını anlamak amacıyla yapılandırmanızı test etmenize olanak tanır (daha fazla bilgi). Analytics'in sitenizdeki etkinlikleri nasıl topladığını anlık olarak izlemek için DebugView'ı da kullanabilirsiniz.

Göz önünde bulundurulması gereken noktalar

Veri azaltma özelliği şu anda yalnızca web veri akışları için kullanılabilir.

Veri azaltma, e-posta adreslerinin tespiti için etkinlik verilerini en iyi çaba ilkesine göre değerlendirir.

Veri azaltma işlemi istemci tarafında, Analytics etkinlikleri değiştirdikten veya oluşturduktan (istemci tarafında da gerçekleşir) sonra ve veriler Analytics'e gönderilmeden önce gerçekleşir.

Veri azaltma işlemi, tarayıcılar tarafından kabul edilen Unicode karakterleri de dahil olmak üzere yüzde kodlu URL sorgu parametrelerini kabul eder. Örneğin, sorgu parametresi olarak 名, test URL'si olarak da https://www.example.com?名=john adresini girerseniz veri azaltma işlemi bunu şu şekilde yorumlar:

Girmenizin ardından test URL'si Verilerin çıkartıldığı sürüm
http://www.example.com/?%E5%90%8D=john http://www.example.com/?%E5%90%8D=(redacted)

 

Veri azaltma işlemi, metni yanlış bir şekilde e-posta adresi olarak yorumlayıp çıkartılmasına neden olabilir. Örneğin, metinde "@" ve ardından üst düzey bir alan adı (ör. example.com) yer alıyorsa metin yanlışlıkla kaldırılabilir.

Veri azaltma, HTTP üst bilgisi değerlerini değerlendirmez (örneğin, eski tarayıcılarda sorgu parametreleri içerebilen yönlendiren).

Veri azaltma işlemi, Measurement Protocol veya Verileri İçe Aktarma aracılığıyla kimliği tanımlayabilecek bilgi (PII) toplanmasını engellemez.

Veri azaltmayı yapılandırma

  1. Yönetici bölümündeki Veri toplama ve değiştirme altında Veri akışları'nı tıklayın.
  2. İlgili web veri akışını tıklayın.
  3. Etkinlikler bölümünde, Verileri çıkart'ı tıklayın.
  4. E-posta adreslerini ve/veya URL sorgu parametrelerini çıkartmak istiyorsanız her seçenek için anahtarı etkinleştirin.
  5. URL sorgu parametrelerini çıkartmayı tercih ederseniz çıkartmak istediğiniz sorgu parametrelerinin listesini girin (ör. firstname, lastname, email_address). Her parametreden sonra Return/Enter tuşuna basın.

Analytics'in verileri nasıl kaldırdığını görmek için Test verilerinin azaltılması bölümünü kullanın. Analytics yukarıdaki 5. adımda belirlediğiniz seçenekleri test eder.

  1. E-posta adresi içeren örnek metin veya örnek değerlerle birlikte yukarıdaki 6. adımda girdiğiniz sorgu parametrelerini içeren bir URL girin (ör. https://www.example.com/settings?firstname=John&lastname=Doe&email_address=johndoe@example.com).
  2. Çıkartılan verilerin önizlemesine göz atın'ı tıklayın.

 

Verilerin çıkartıldığı sürüm bölümünde, Analytics'in ayarlarınız doğrultusunda toplayacağı verilerin bir örneğini görürsünüz. Örneğin, örnek metniniz:

https://www.example.com/?firstname=John&lastname=Doe&email_address=johandoe@example.com

ise verilerin çıkartıldığı sürüm şöyle olur:

https://www.example.com/?firstname=(redacted)&lastname=(redacted)&email_address=(redacted)

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
10389660616354307234
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true