[GA4] Pomijanie danych

Konfigurowanie strumieni danych z sieci w celu pomijania po stronie klienta adresów e-mail i zdefiniowanych przez użytkownika parametrów zapytania w adresie URL

Funkcja pomijania danych zapobiega przypadkowemu zbieraniu informacji umożliwiających identyfikację w postaci adresów e-mail i parametrów zapytań w adresach URL. Pomijanie danych korzysta z wzorców tekstowych do wykrywania prawdopodobnych adresów e-mail we wszystkich parametrach zdarzeń oraz parametrów zapytania w adresach URL, które występują w parametrach zdarzeń page_location, page_referrer, page_path, link_url, video_url i form_destination.

Parametr zapytania w adresie URL: para klucz-wartość (np. language=polish), która następuje po znaku zapytania (?) na końcu adresu URL. Na przykład wartością parametru zdarzenia page_location mogą być parametry adresu URL i zapytania https://www.example.com/pl?language=polish&catalog=lato23.

Pomijanie danych sprawdza zdarzenia przed ich zarejestrowaniem w celu znalezienia i usunięcia tekstu interpretowanego jako adres e-mail lub para klucz-wartość parametru zapytania. Po usunięciu niewłaściwego tekstu dane będą zbierane w zwykły sposób.

Pomijanie danych konfigurujesz jako jedno z ustawień strumienia danych z sieci.

Po utworzeniu nowej usługi pomijanie danych w postaci adresów e-maili jest domyślnie włączone. W przypadku usług utworzonych przed udostępnieniem funkcji pomijania danych musisz ją włączyć zgodnie z tymi instrukcjami.

Pamiętaj, że chociaż pomijanie danych to zaawansowane narzędzie zapobiegające nieumyślnemu zbieraniu informacji umożliwiających identyfikację, ostateczną odpowiedzialność za spełnianie wymagań prawnych ponosi nadal podmiot zbierający dane. Aby Ci pomagać w spełnianiu tych wymagań, funkcja ta umożliwia testowanie konfiguracji w celu sprawdzania, czy wykrywane przez Ciebie wzorce tekstu są pomijane zgodnie z oczekiwaniami (więcej informacji). Możesz też w raporcie DebugView obserwować w czasie rzeczywistym, w jaki sposób Analytics rejestruje zdarzenia w Twojej witrynie.

Kwestie, o których warto pamiętać

Pomijanie danych jest obecnie dostępne tylko w przypadku strumieni danych z sieci.

Funkcja ta sprawdza występowanie adresów e-mail w danych zdarzeń w miarę swoich możliwości.

Pomijanie danych ma miejsce po stronie klienta po zmodyfikowaniu lub utworzeniu zdarzeń przez Analytics (co także następuje po stronie klienta), a przed wysłaniem danych do Analytics.

Funkcja ta akceptuje parametry zapytania w adresach URL zakodowane za pomocą znaku procenta, w tym znaków Unicode akceptowanych przez przeglądarki. Jeśli np. jako parametr zapytania wpiszesz 名, a jako testowy adres URL – https://www.example.com?名=jan, funkcja pomijania danych zinterpretuje je w ten sposób:

Wpisany przez Ciebie testowy adres URL Wersja objęta pomijaniem
http://www.example.com/?%E5%90%8D=jan http://www.example.com/?%E5%90%8D=(redacted)

 

Funkcja pomijania danych może nieprawidłowo zinterpretować tekst jako adres e-mail i go pominąć. Przykład: jeśli tekst zawiera znak „@”, a po nim nazwę domeny najwyższego poziomu (np. example.com), może zostać niepotrzebnie pominięty.

Funkcja pomijania danych nie sprawdza wartości w nagłówku HTTP (np. referer, która w starszych przeglądarkach może zawierać parametry zapytania).

Pomijanie danych nie zapobiegnie zbieraniu informacji umożliwiających identyfikację za pomocą platformy Measurement Protocol ani funkcji Import danych.

Konfigurowanie pomijania danych

  1. W sekcji AdministracjaZbieranie i modyfikowanie danych kliknij Strumienie danych.
  2. Kliknij odpowiedni strumień danych z sieci.
  3. W sekcji Zdarzenia kliknij Usuwanie danych.
  4. Jeśli chcesz pomijać adresy e-mail lub parametry zapytania w adresach URL, włącz przełącznik przy odpowiedniej opcji.
  5. Jeśli włączysz pomijanie parametrów zapytania w adresach URL, wpisz listę parametrów zapytania, które chcesz pomijać (np. firstname, lastname i email_address). Po każdym parametrze naciśnij Return lub Enter.

W sekcji Testowanie pomijania danych dowiesz się, jak Analytics usuwa dane. Analytics przetestuje opcje wybrane przez Ciebie powyżej w kroku 5.

  1. Wpisz przykładowy tekst zawierający adres e-mail albo też adres URL zawierający parametry zapytania wprowadzone przez Ciebie powyżej w kroku 6 razem z przykładowymi wartościami (np. https://www.example.com/settings?firstname=Jan&lastname=Kowalski&adres_e-mail=jankowalski@example.com).
  2. Kliknij Podgląd pominiętych danych.

 

W sekcji Wersja objęta pomijaniem zobaczysz przykładowe dane, które Analytics może zarejestrować przy wybranych przez Ciebie ustawieniach. Jeśli przykładowy tekst to:

https://www.example.com/?firstname=Jan&lastname=Kowalski&email_address=jankowalski@example.com

Wersja objęta pomijaniem będzie wyglądać tak:

https://www.example.com/?firstname=(redacted)&lastname=(redacted)&email_address=(redacted)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne