Reports

[GA4] Rapport Engagementoverzicht

Het rapport Engagementoverzicht biedt een overzicht van uw engagementgegevens. Aan de hand van het rapport kunt u belangrijke engagementstatistieken in de loop van de tijd vergelijken, inzicht krijgen in welke pagina's en schermen mensen bezoeken en achterhalen met welke functies ze interactie hebben.

U vindt het rapport aan de linkerkant in de collectie Levenscyclus. Het rapport staat niet standaard in de collectie Bedrijfsdoelen. Een bewerker of beheerder kan het rapport wel toevoegen aan de linkernavigatie.

Het rapport bekijken

 1. Selecteer Rapporten Rapporten in het linkermenu.
 2. Vouw aan de linkerkant Engagement uit in de collectie Levenscyclus.
 3. Klik op Engagementoverzicht.

Kant-en-klare overzichtskaarten

Het rapport Engagementoverzicht heeft standaard de volgende overzichtskaarten. Beheerders en bewerkers kunnen de kaarten wijzigen, dus misschien ziet u andere kaarten.

Gemiddelde engagementduur

De kaart Gemiddelde engagementduur toont de gemiddelde tijd dat uw website focus had in de browser of de mobiele app op de voorgrond stond op het apparaat van een gebruiker. Google Analytics gebruikt de volgende formule om de gemiddelde engagementduur te berekenen:
Gemiddelde engagementduur = (de totale tijd dat uw website focus had of dat uw app op de voorgrond stond tijdens alle sessies) / (het totale aantal actieve gebruikers)
De gemiddelde engagementduur wordt automatisch berekend op basis van gegevens van de webpagina's en app-schermen die zijn ingesteld met Google Analytics.
Het diagram interpreteren
De gemiddelde engagementduur op het tabblad kan langer zijn dan de afzonderlijke gemiddelde engagementduur in het diagram.
Dit is omdat de gemiddelde engagementduur op het tabblad de totale engagementduur per gebruiker toont, gedeeld door het aantal gebruikers in de hele periode. Elk punt in het diagram toont de engagementduur per gebruiker gedeeld door het aantal gebruikers voor die dag.
Voorbeeld
2 gebruikers hebben uw website in juli bezocht.
 • Op 2 juli heeft gebruiker 1 uw website 3 minuten bezocht.
 • Op 3 juli heeft gebruiker 2 uw website 4 minuten bezocht.
 • Op 4 juli heeft gebruiker 1 uw website 5 minuten bezocht en heeft gebruiker 2 uw website 6 minuten bezocht.

In dit voorbeeld is de gemiddelde engagementduur op het tabblad 9 m 00 s, omdat gebruiker 1 de site in juli in totaal 8 minuten heeft bezocht en gebruiker 2 de site in totaal 10 minuten heeft bezocht. Het gemiddelde van die 2 is een engagementduur van 9 minuten.

De gemiddelde engagementduur in het diagram ziet er als volgt uit:

 • 2 juli: 3 m 00 s
 • 3 juli: 4 m 00 s
 • 4 juli: 5 m 30 s
In dit voorbeeld is de gemiddelde engagementduur op het tabblad groter dan de gemiddelde engagementduur per dag.

Sessies met engagement per gebruiker

De kaart Sessies met engagement per gebruiker toont het aantal sessies met engagement per gebruiker. Een sessie met engagement is een sessie die 10 seconden of langer duurde of 1 of meer conversiegebeurtenissen of 2 of meer pagina- of schermweergaven opleverde. Google Analytics gebruikt de volgende formule om de sessies met engagement per gebruiker te berekenen:
Sessies met engagement per gebruiker = (het aantal sessies dat 10 seconden of langer duurde of 1 of meer conversiegebeurtenissen of 2 of meer pagina- of schermweergaven opleverde) / (het totale aantal gebruikers)
Sessies met engagement per gebruiker worden automatisch berekend aan de hand van gegevens van de webpagina's en app-schermen die zijn ingesteld met Google Analytics.
Het diagram interpreteren
Het aantal sessies met engagement per gebruiker op het tabblad kan hoger zijn dan het aantal afzonderlijke sessies met engagement per gebruiker in het diagram.
Dit is omdat de sessie met engagement per gebruiker op het tabblad de som van de sessies met engagement per gebruiker toont, gedeeld door het aantal gebruikers in de hele periode. Elk punt in het diagram toont het aantal sessies met engagement per gebruiker gedeeld door het aantal gebruikers voor die dag.
Voorbeeld
2 gebruikers hebben uw website in juli bezocht.
 • Op 2 juli had gebruiker 1 1 sessie met engagement.
 • Op 3 juli had gebruiker 2 2 sessies met engagement.
 • Op 4 juli had gebruiker 1 3 sessies met engagement en had gebruiker 2 2 sessies met engagement.

In dit voorbeeld is het aantal sessies met engagement per gebruiker op het tabblad 4, omdat gebruiker 1 in juli in totaal 4 sessies met engagement had en gebruiker 2 in juli in totaal 4 sessies met engagement had. Het gemiddelde van die 2 engagementduren is 4 sessies met engagement.

Het aantal sessies met engagement per gebruiker in het diagram ziet er als volgt uit:

 • 2 juli: 1 sessie met engagement
 • 3 juli: 2 sessies met engagement
 • 4 juli: 2,5 sessies met engagement
In dit voorbeeld is het aantal sessies met engagement per gebruiker op het tabblad groter dan het aantal sessies per sessie per gebruiker per dag.

Gemiddelde engagementduur per sessie

De kaart Gemiddelde engagementduur per sessie toont de tijd die per sessie op uw website of in uw app is doorgebracht. Google Analytics gebruikt de volgende formule om de gemiddelde engagementduur per sessie te berekenen:
Gemiddelde engagementduur per sessie = (de gemiddelde tijd dat uw website focus had in de browser of een app op de voorgrond stond op het apparaat van een gebruiker) / (het totale aantal sessies)
De gemiddelde engagementduur per sessie wordt automatisch berekend aan de hand van gegevens van de webpagina's en app-schermen die zijn ingesteld met Google Analytics.
Het diagram interpreteren
De gemiddelde engagementduur per sessie op het tabblad kan hoger zijn dan de afzonderlijke gemiddelde engagementduur per sessie in het diagram.
Dit is omdat de gemiddelde engagementduur per sessie op het tabblad de som van de engagementduur per sessie toont, gedeeld door het aantal sessies in de hele periode. Elk punt in het diagram toont de gemiddelde engagementduur per sessie gedeeld door het aantal sessies voor die dag.
Voorbeeld
2 gebruikers hebben uw website in juli bezocht.
 • Op 2 juli had gebruiker 1 1 sessie met engagement van 3 minuten.
 • Op 3 juli had gebruiker 2 2 sessies met engagement van 3,5 minuten en 4,5 minuten.
 • Op 4 juli had gebruiker 1 1 sessie met engagement van 4 minuten en had gebruiker 2 1 sessie met engagement van 6 minuten.

In dit voorbeeld zou de gemiddelde engagementduur per sessie op het tabblad 10 m en 30 s zijn, omdat gebruiker 1 in juli in totaal 7 minuten aan engagementduur had en gebruiker 2 in juli in totaal 14 minuten engagementduur had. Het gemiddelde van die 2 is een engagementduur van 10,5 minuten.

De gemiddelde engagementduur per sessie in het diagram ziet er als volgt uit:

 • 2 juli: 3 minuten engagementduur
 • 3 juli: 4 minuten engagementduur
 • 4 juli: 5 minuten engagementduur
In dit voorbeeld is het aantal sessies met engagement per gebruiker op het tabblad groter dan het aantal sessies per sessie per gebruiker per dag.

Gebruikers in de afgelopen 30 minuten

De de kaart Gebruikers in de afgelopen 30 minuten toont activiteit terwijl die plaatsvindt. Hiervoor worden gegevens uit het rapport Realtime gebruikt. De eerste helft van de kaart toont het totale aantal gebruikers in de afgelopen 30 minuten en het aantal gebruikers per minuut in de afgelopen 30 minuten.

De tweede helft van de kaart bevat realtime activiteit voor een relevante dimensie. In het rapport Engagementoverzicht kunnen bijvoorbeeld de populairste pagina's en schermen staan die gebruikers op dit moment bezoeken, terwijl in het overzichtsrapport Gebruikerskenmerken de populairste landen staan waarin gebruikers zich nu bevinden.

Weergaven en aantal gebeurtenissen

Weergaven toont het aantal mobiele app-schermen of webpagina's dat uw gebruikers hebben gezien. Herhaalde weergaven van één scherm of pagina tellen ook als afzonderlijke weergaven. Aantal gebeurtenissen toont het aantal keren dat een gebeurtenis is verzameld via uw website of app.
Beide statistieken worden automatisch berekend op basis van gegevens van de webpagina's en app-schermen die zijn ingesteld met Google Analytics.
Hoewel de diagrammen het aantal weergaven en het aantal gebeurtenissen per dag tonen, tonen de waarden op de tabbladen de som van het aantal weergaven en het aantal gebeurtenissen voor de hele periode.

Aantal gebeurtenissen per gebeurtenisnaam

De kaart Aantal gebeurtenissen per gebeurtenisnaam toont de topgebeurtenissen die gebruikers hebben geactiveerd en hoe vaak elke topgebeurtenis is geactiveerd. De volgende tabel toont bijvoorbeeld dat de gebeurtenissen screen_view en user_engagement het vaakst zijn geactiveerd.

U kunt op een gebeurtenis in de tabel klikken (bijv. screen_view) om een rapport over de gebeurtenis te openen. U kunt ook op Gebeurtenissen bekijken klikken om het rapport Gebeurtenissen te openen.

Weergaven per paginatitel en schermklasse

De kaart 'Weergaven per paginatitel en schermklasse' toont het aantal keren dat gebruikers elke pagina of elk scherm hebben bekeken in de opgegeven periode, gesorteerd op de meest bekeken pagina's en schermen.

In de onderstaande tabel zijn de pagina's met de homepage en het winkelwagentje de meest bekeken pagina's. U kunt op Pagina's en schermen bekijken klikken om het rapport Pagina's en schermen te openen.

Gebruikersactiviteit in de loop der tijd

De kaart 'Gebruikersactiviteit in de loop der tijd' toont het aantal mensen dat uw website of app in de afgelopen 30 dagen, 7 dagen of 1 dag heeft gebruikt. Op de kaart kunt u wijzigingen in de activiteit in een korter tijdsbestek bekijken in vergelijking met wijzigingen in een langer tijdsbestek. Op de kaart staan alleen gebruikers die interactie met uw app hebben gehad op de voorgrond van uw apparaat.

In het onderstaande diagram ziet u bijvoorbeeld 72.000 gebruikers in de afgelopen 30 dagen en 3500 gebruikers in de afgelopen 24 uur. Als het aantal gebruikers in de afgelopen 24 uur zou dalen, mag u verwachten in de komende 7 en 30 dagen minder gebruikers te zien.

Gebruikersloyaliteit

Gebruikersloyaliteit vergelijkt het engagement van actieve gebruikers over een kortere periode met het engagement gedurende een langere periode. Met deze verhoudingen krijgt u inzicht in hoe goed u gebruikers behoudt in de loop van de tijd. Hogere verhoudingen duiden erop dat het engagement en de gebruikersloyaliteit goed zijn.

Google Analytics berekent automatisch de volgende verhoudingen:

 • Dagelijks actieve gebruikers (DAG)/maandelijks actieve gebruikers (MAG)
 • Dagelijks actieve gebruikers (DAG)/wekelijks actieve gebruikers (WAG)
 • Wekelijks actieve gebruikers (WAG)/maandelijks actieve gebruikers (MAG)

De verhoudingen zijn opgebouwd uit de volgende waarden:

 • Dagelijks actieve gebruikers (DAG): het aantal actieve gebruikers in de afgelopen 24 uur
 • Wekelijks actieve gebruikers (WAG): het aantal actieve gebruikers in de afgelopen 7 dagen
 • Maandelijks actieve gebruikers (MAG): het aantal actieve gebruikers in de afgelopen 30 dagen

Voorbeeld: De verhouding DAG/MAG staat bijvoorbeeld voor het percentage gebruikers dat in de afgelopen 24 uur actief was op uw website of in uw app, gedeeld door de gebruikers die in de afgelopen 30 dagen actief waren. Als gebruikers dagelijks interactie hebben met uw website of app, is de verhouding 100%. Als sommige gebruikers de afgelopen maand engagement hebben gehad met uw site of app, maar die de afgelopen dag niet hebben bezocht, is de verhouding minder dan 100%.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256