Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Dane ścieżek wielokanałowych – informacje

Przegląd informacji na temat ścieżek wielokanałowych można znaleźć w artykule Ścieżki wielokanałowe – informacje.
Tematy w tym artykule:

Dane w raportach Ścieżki wielokanałowe – omówienie

Raporty Ścieżki wielokanałowe są generowane na podstawie ścieżek konwersji, sekwencji interakcji (np. kliknięć/odesłań z kanałów) w ciągu 90 dni1 poprzedzających każdą konwersję i transakcję.

Dane ścieżek wielokanałowych są gromadzone z danych niepróbkowanych. O ile w raporcie nie zostały zawarte inne informacje, dane ścieżek wielokanałowych są wyliczane na podstawie wszystkich konwersji, transakcji i ścieżek konwersji odnotowanych od stycznia 2011 r.

Zestawianie danych ścieżek wielokanałowych może trwać do dwóch dni i dlatego informacje z bieżącego oraz poprzedniego dnia są niedostępne w raportach.

Analytics może zarejestrować do 5 tys. interakcji na jedną ścieżkę konwersji. Nie ma limitu liczby niepowtarzalnych ścieżek konwersji, które można zarejestrować.

Raporty Ścieżki wielokanałowe zawierają dane, jeśli miała miejsce co najmniej jedna konwersja.

Ścieżki konwersji

Ścieżka konwersji jest tworzona dla każdej konwersji i transakcji zarejestrowanej w systemie Analytics. Wielokrotne konwersje tego samego użytkownika są wyświetlane jako osobne ścieżki. Określone podzbiory ścieżek konwersji można wyodrębnić i analizować za pomocą opcji Segmenty konwersji.

Traktowanie wizyt bezpośrednich

Konwersja wygenerowana w ramach wizyty bezpośredniej (tj. użytkownik użył zakładki lub wpisał URL Twojej witryny w przeglądarce) jest przypisywana do bezpośredniego kanału w raportach Ścieżki wielokanałowe. Odróżnia je to od innych raportów Analytics, w których taka konwersja zostanie przypisana do poprzedniej kampanii niebezpośredniej lub niebezpośredniego źródła, jeżeli takie istnieją.

Na przykład jeżeli użytkownik dotrze do witryny za pomocą odesłania, a później dokona konwersji podczas wizyty bezpośredniej, to w innych raportach Analytics źródło bezpośrednie zostanie zignorowane. Konwersja zostanie przypisana odesłaniu.

W raportach Ścieżki wielokanałowe źródło bezpośrednie jest uwzględniane. Zostanie ono uznane za ostatnią interakcję przed konwersją, a odesłanie będzie podane jako interakcja wspomagająca.

Porównywanie raportów Ścieżki wielokanałowe z innymi raportami Analytics

Dane ścieżki konwersji są generowane dla wszystkich konwersji celu i transakcji e-commerce zarejestrowanych w Analytics. Z tego względu liczba konwersji i transakcji w raporcie Ścieżki wielokanałowe będzie taka sama jak w przypadku innych raportów Analytics. Porównując raporty Ścieżki wielokanałowe z innymi raportami Analytics, należy jednak pamiętać o następujących kwestiach:

 • Zestawianie danych o ścieżkach wielokanałowych może trwać do dwóch dni. W efekcie liczba konwersji podawana w raportach Ścieżki wielokanałowe dla dwóch ostatnich dni nie będzie odpowiadać wartości podawanej w innych raportach Analytics.
   
 • Konwersje w raportach Ścieżki wielokanałowe to łączna liczba konwersji celu w połączeniu z łączną liczbą transakcji e-commerce.
   
 • Jeżeli sesja nie jest związana z określoną kampanią, w raportach Analytics innych niż Ścieżki wielokanałowe jest ona określana jako „przejęta”. Natomiast w raportach Ścieżki wielokanałowe Analytics określa ją jako „bezpośrednią”.

  Jeśli np. użytkownik przejdzie do Twojej witryny z witryny google.pl, a później wróci w ramach wizyty „bezpośredniej” i dokona konwersji, w raporcie Wszystkie źródła odwiedzin Analytics zostanie ona zarejestrowana jako 1 konwersja ze źródła „google.pl/bezpłatne”. Raporty Ścieżki wielokanałowe zarejestrują 1 konwersję ze ścieżką: „google.pl / bezpłatne > bezpośrednie / (none)” w raporcie Najważniejsze ścieżki oraz „bezpośrednie / (none)” z 1 konwersją z ostatniej interakcji i „google.pl / bezpłatne” z 1 konwersją wspomaganą.
   
 • Raporty Ścieżki wielokanałowe domyślnie zawierają informacje o konwersjach z ostatnich 30 dni. Okres ważności można jednak wydłużyć (maksymalnie do 90 dni). Inne raporty Analytics nie mają takiej funkcji.

Sposób obliczania wartości Konwersje wspomagane/po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie

Konwersje wspomagane/po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie to stosunek liczby konwersji wspomaganych przez dany kanał do liczby konwersji, w przypadku których dany kanał pełnił funkcję ostatniej interakcji. Jeżeli na ścieżce pojedynczej konwersji dany kanał odegrał rolę wspomagającą wielokrotnie, powyższy wskaźnik uwzględni jako konwersję wspomaganą tylko jedną konwersję.

Konwersje wspomagane nie wykluczają się wzajemnie w różnych kanałach. Jeśli w przypadku jednej ścieżki konwersji funkcję wspomagającą pełnią dwa kanały, obu zostanie przypisana konwersja wspomagana. Z tego względu łączna liczba konwersji wspomaganych przypisanych do poszczególnych kanałów może być większa niż łączna liczba konwersji wspomaganych dla wszystkich kanałów.

1 Dla danych sprzed 1 stycznia 2012 r. okres ważności historii interakcji na ścieżce konwersji jest ograniczony do 30 dni. W przypadku zakresów dat po 1 stycznia 2012 r. użyj selektora kres ważności, który znajduje się u góry każdego raportu, by dostosować okres w przedziale 1-90 dni. ↑.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false