Konfigurowanie danych narzędzia Search Console w Analytics

Połączenie usługi w Analytics z usługą w Search Console umożliwia przepływ danych między nimi. Dane wyeksportowane z usługi w Search Console do Google Analytics podlegają warunkom korzystania z usługi Google Analytics. Dane z Google Analytics zaimportowane do Search Console podlegają warunkom korzystania z usługi Search Console.

Włączanie udostępniania danych narzędzia Search Console

Aby korzystać z raportów narzędzia Search Console, musisz w ustawieniach usługi włączyć udostępnianie jego danych. Musisz mieć uprawnienia do edycji na koncie Google Analyticsuprawnienia właściciela konta Search Console, które chcesz połączyć.

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz włączyć udostępnianie danych narzędzia Search Console.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia usługi.
 4. Przewiń w dół do sekcji Ustawienia Search Console. Powinien być widoczny adres URL Twojej witryny, co potwierdza, że jest ona zweryfikowana w narzędziu Search Console i masz uprawnienia do wprowadzania zmian. Jeśli nie widzisz tego adresu URL, musisz dodać swoją witrynę do narzędzia Search Console.
 5. W obszarze Search Console wybierz widoki raportowania, w których chcesz mieć widoczne dane narzędzia Search Console.
 6. Kliknij Zapisz.
Usługę Analytics można powiązać tylko z jedną usługą i odwrotnie. Utworzenie nowego powiązania powoduje usunięcie dotychczasowego.

Dane historyczne w raportach narzędzia Search Console

Narzędzie Search Console przechowuje dane z ostatnich 16 miesięcy. To oznacza, że raporty Analytics służące do optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek również obejmują dane z maksymalnie 16 miesięcy.

Dane narzędzia Search Console stają się dostępne w nim samym oraz w Analytics po upływie 48 godzin od ich zebrania.

Po włączeniu udostępniania danych narzędzia Search Console w Twoich raportach dostępne będą dane historyczne Search Console uzależnione od 2 czynników:

 • Data utworzenia widoku danych Analytics
  W widoku Analytics dostępne są dane obejmujące okres od dnia jego utworzenia.
 • Data i godzina weryfikacji witryny w Search Console
  Dane są dostępne w ciągu 24 godzin od weryfikacji witryny.
  Jeśli najpierw zakończysz weryfikację witryny, a dopiero później utworzysz widok, dostępne są w nim tylko dane zebrane od daty jego utworzenia.
  Jeśli najpierw utworzysz widok, a dopiero później zakończysz weryfikację witryny, w widoku dostępne są dane zebrane od czasu zweryfikowania witryny.

Na przykład:

 • 1 stycznia: utworzenie widoku A w Analytics.
 • 1 lutego: zweryfikowanie witryny w Search Console.
 • 1 marca: utworzenie widoku B w Analytics.
 • 1 kwietnia: włączenie udostępniania danych Search Console.

W wyniku tej serii zdarzeń:

 • Widok A obejmuje dane Search Console zebrane od 1 lutego.
 • Widok B obejmuje dane Search Console zebrane od 1 marca.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?