Konfigurowanie danych narzędzia Search Console w Analytics

Włączanie udostępniania danych narzędzia Search Console

Aby korzystać z raportów narzędzia Search Console, musisz w ustawieniach swojej usługi włączyć udostępnianie jego danych. Musisz mieć uprawnienia administratora na obu kontach Google Analytics i Search Console, które mają być połączone.

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz włączyć udostępnianie danych narzędzia Search Console.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia usługi.
 4. Przewiń w dół do sekcji Ustawienia Search Console. Powinien być widoczny adres URL Twojej witryny, co potwierdza, że jest ona zweryfikowana w narzędziu Search Console i masz uprawnienia do wprowadzania zmian. Jeśli nie widzisz tego adresu URL, musisz dodać swoją witrynę do narzędzia Search Console.
 5. W obszarze Search Console wybierz widoki raportowania, w których chcesz mieć widoczne dane narzędzia Search Console.
 6. Kliknij Zapisz.
Usługę Analytics można powiązać tylko z jedną usługą i odwrotnie. Utworzenie nowego powiązania powoduje usunięcie dotychczasowego.

Dane historyczne w raportach narzędzia Search Console

Narzędzie Search Console przechowuje dane z ostatnich 16 miesięcy. To oznacza, że raporty Analytics służące do optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek również obejmują dane z maksymalnie 16 miesięcy.

Dane narzędzia Search Console stają się dostępne w nim samym oraz w Analytics po upływie 48 godzin od ich zebrania.

Po włączeniu udostępniania danych narzędzia Search Console w Twoich raportach stają się dostępne dane historyczne Search Console uzależnione od dwóch czynników:

 • Daty utworzenia widoku Analytics
  W widoku Analytics dostępne są tylko dane zebrane od daty jego utworzenia.
 • Daty i godziny weryfikacji witryny w narzędziu Search Console
  Dane są dostępne w ciągu 24 godzin od weryfikacji witryny.
  Jeśli najpierw zakończysz weryfikację witryny, a dopiero później utworzysz widok, dostępne są w nim tylko dane zebrane od daty jego utworzenia.
  Jeśli najpierw utworzysz widok, a dopiero później zakończysz weryfikację witryny, w widoku dostępne są dane zebrane od czasu zweryfikowania witryny.

Przykład:

 • 1 stycznia: utworzenie widoku A w Analytics.
 • 1 lutego: zweryfikowanie witryny w Search Console.
 • 1 marca: utworzenie widoku B w Analytics.
 • 1 kwietnia: włączenie udostępniania danych Search Console.

W wyniku tej serii zdarzeń:

 • Widok A obejmuje dane Search Console zebrane od 1 lutego.
 • Widok B obejmuje dane Search Console zebrane od 1 marca.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?