Konfigurering av SEO-data i Analytics

For at du skal kunne vise rapporteringsdata i Søkemotoroptimalisering-delen, må datadeling for Verktøy for nettredaktører være aktivert for nettegenskapen din i Google Analytics.

Konfigurering av SEO-rapportering for Analytics-rapportene

Kontakt administratoren for nettstedet ditt hvis du ikke administrerer optimalisering av nettsøk for nettstedet ditt. Ellers må du kontrollere at du har lagt til nettstedet i Verktøy for nettredaktører, og at datainnsamlingen fungerer. Se Startveiledning for Verktøy for nettredaktører hvis du ønsker mer informasjon.

Du finner informasjonen om SEO-konfigurasjonen i områdeinnstillingene for nettstedet ditt (Alle kontoer > [din konto] > [ditt nettområde] > Områdeinnstillinger). Under Innstillinger for verktøy for nettredaktører skal du se nettadressen for nettstedet ditt, noe som viser at nettstedet er bekreftet i Verktøy for nettredaktører, og at du har tillatelse til å gjøre endringer. Hvis du ikke ser nettadressen i denne delen, må du legge til nettstedet ditt i Verktøy for nettredaktører.

Som standard er SEO-rapportering aktivert for alle visninger som samler inn data for nettstedet. Du kan deaktivere SEO-rapportering for spesifikke visninger ved å klikke på Aktiver visninger og fjerne merket ved siden av visningene du ønsker å deaktivere. Klikk på Bruk for å lagre endringene.

Datatilgjengelighet i rapporter

Når du har slått på SEO-rapportering for Analytics-rapportene dine, kan du se alle tilgjengelige historiske SEO-data for nettstedet ditt i rapportene. Det er imidlertid to faktorer som har innvirkning på historiske data i disse rapportene:

 • Startdatoen for Analytics-visningen.
  Når Analytics-sporing er riktig konfigurert for et nettsted, kan du få presentert rapportdata for nettstedet i én eller flere datautvalg. For hvert datautvalg begynner rapportdataene på opprettelsesdatoen for datautvalget. Data som er eldre enn opprettelsesdatoen for datautvalget, er utilgjengelige.
 • Startdatoen for innsamlingen for nettstedet i Verktøy for nettredaktører.
  Hvis du allerede har konfigurert datainnsamling for Verktøy for nettredaktører, viser SEO-rapportene historiske data tilbake til opprettelsesdatoen for visningen. Hvis du akkurat har aktivert datainnsamling for nettstedet i Verktøy for nettredaktører, vises dataene i rapportene innen et døgn etter bekreftelsen av nettstedet. I Verktøy for nettredaktører kan du se alle dataene som er samlet inn for dette nettstedet, men det kan hende at historiske data før bekreftelsen av nettstedet ikke er tilgjengelige.

 

Her er en illustrasjon:

 1. 1. januar: Visning A i Analytics konfigurert for nettstedet.
 2. 1. februar: Datainnsamling for Verktøy for nettredaktører konfigurert for nettstedet.
 3. 1. mars: Visning B i Analytics konfigurert for nettstedet.
 4. 1. april: SEO-rapportering aktivert for visning A og B.

I dette tilfellet er datatilgjengeligheten for hver visning som følger:

 • Visning A: SEO-data fra 1. februar.
 • Visning B: SEO-data fra 1. mars.

Neste: Slik bruker du SEO-rapportene

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
 • Svært unyttig
 • Ikke særlig nyttig
 • Litt nyttig
 • Svært nyttig
 • Ekstremt nyttig