Konfigurere SEO-data i Analytics

For at du skal kunne vise rapporteringsdata i Søkemotoroptimalisering-delen, må datadeling for Verktøy for nettredaktører være aktivert for nettegenskapen din i Google Analytics.

Konfigurere SEO-rapportering for Analytics-rapportene

Kontakt administratoren for nettstedet hvis du ikke administrerer nettsøkoptimalisering for nettstedet ditt. Ellers må du kontrollere at du har lagt til nettstedet i Verktøy for nettredaktører, og at datainnsamlingen fungerer. Se Startveiledning Verktøy for nettredaktører hvis du ønsker mer informasjon.

Du finner informasjonen om SEO-konfigurasjonen i Nettegenskapsinnstillinger-skjermbildet (Alle kontoer > [konto] > [nettegenskap] > Nettegenskapsinnstillinger). I delen Nettegenskapsinnstillinger skal du se nettadressen til nettstedet ditt, noe som viser at nettstedet er bekreftet i Verktøy for nettredaktører, og at du har tillatelse til å foreta endringer. Hvis du ikke ser nettadressen i denne delen, må du legge til nettstedet i Verktøy for nettredaktører.

Som standard er SEO-rapportering aktivert for alle visninger som samler inn data for nettstedet. Du kan deaktivere SEO-rapportering for spesifikke visninger ved å klikke på Aktiver visninger og fjerne merket ved siden av visningene du ønsker å deaktivere. Klikk på Bruk for å lagre endringene.

Datatilgjengelighet i rapporter

Når du har aktivert SEO-rapportering for Analytics-rapportene, vises alle tilgjengelige historiske SEO-data for nettstedet i rapportene. Det er imidlertid to faktorer som har innvirkning på historiske data i disse rapportene:

 • Startdatoen for Analytics-visningen.
  Når Analytics-sporing er riktig konfigurert for et nettsted, kan du få presentert rapportdata for nettstedet i én eller flere visninger. For hver visning begynner rapportdataene på opprettelsesdatoen for visningen. Data som er eldre enn opprettelsesdatoen for visningen, er utilgjengelige.
 • Startdatoen for innsamlingen for nettstedet i Verktøy for nettredaktører.
  Hvis du allerede har konfigurert datainnsamling for Verktøy for nettredaktører, viser SEO-rapportene historiske data tilbake til opprettelsesdatoen for visningen. Hvis du akkurat har aktivert datainnsamling for nettstedet i Verktøy for nettredaktører, vises dataene i rapportene innen et døgn etter bekreftelsen av nettstedet. Verktøy for nettredaktører viser alle data som er samlet inn for dette nettstedet, men det er ikke sikkert at du ser historiske data fra før nettstedet ble bekreftet.

 

Her er en illustrasjon:

 1. 1. januar: Visning A i Analytics konfigurert for nettstedet.
 2. 1. februar: Datainnsamling for Verktøy for nettredaktører konfigurert for nettstedet.
 3. 1. mars: Visning B i Analytics konfigurert for nettstedet.
 4. 1. april: SEO-rapportering aktivert for visning A og B.

I dette tilfellet er datatilgjengeligheten for hver visning som følger:

 • Visning A: SEO-data fra 1. februar.
 • Visning B: SEO-data fra 1. mars.

Next: Slik bruker du SEO-rapportene

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
 • Svært unyttig
 • Ikke særlig nyttig
 • Litt nyttig
 • Svært nyttig
 • Ekstremt nyttig