Konfigurering av SEO-data i Analytics

Før du kan se data i Søkemotoroptimalisering-rapporter, må du slå på Search Console-datadeling for nettområdet ditt:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Under Administrator-fanen navigerer du til området der du ønsker å aktivere Search Console-datadeling.
 3. Klikk på Områdeinnstillinger i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Rull nedover til Search Console-innstillinger. Der skal du se nettadressen til nettstedet ditt. Dette er noe som viser at nettstedet er bekreftet i Search Console, og at du har tillatelse til å gjøre endringer. Hvis du ikke ser nettadressen, må du legge til nettstedet ditt i Search Console.
 5. Under Search Console-innstillinger velger du rapporteringsvisningene der du ønsker å se SEO-data.
 6. Klikk på Lagre.

Datatilgjengelighet i rapporter

Når du har slått på SEO-rapportering for Analytics-rapportene dine, kan du se alle tilgjengelige historiske SEO-data for nettstedet ditt i rapportene. Det er imidlertid to faktorer som har innvirkning på historiske data i disse rapportene:

 • Startdatoen for Analytics-visningen.
  Når Analytics-sporing er riktig konfigurert for et nettsted, kan du få presentert rapportdata for nettstedet i ett eller flere datautvalg. For hvert datautvalg begynner rapportdataene på opprettelsesdatoen for datautvalget. Data som er eldre enn opprettelsesdatoen for datautvalget, er ikke tilgjengelige.
 • Startdatoen for innsamlingen for nettstedet i Search Console.
  Hvis datainnsamlingen i Search Console allerede er konfigurert, inneholder SEO-rapportene historiske data tilbake til datoen da datautvalget ble opprettet. Hvis du akkurat har slått på datainnsamling for nettstedet i Search Console, vises dataene i rapportene senest ett døgn etter at nettstedet er bekreftet. I Search Console vises alle data som er samlet inn for dette nettstedet, men data fra før nettstedet ble bekreftet, er ikke nødvendigvis tilgjengelige.

Forestill deg det følgende scenarioet:

 1. 1. januar: Datautvalg A i Analytics konfigureres for nettstedet.
 2. 1. februar: Datainnsamling i Search Console konfigureres for nettstedet.
 3. 1. mars: Datautvalg B i Analytics konfigureres for nettstedet.
 4. 1. april: SEO-rapportering er slått på for visning A og B.

I dette tilfellet er tilgjengelige data for hver visning som følger:

 • Visning A: SEO-data fra 1. februar.
 • Datautvalg B: SEO-data fra 1. mars.
Var denne artikkelen nyttig?