Διαμόρφωση δεδομένων του Search Console στο Analytics

Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης δεδομένων του Search Console

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις αναφορές του Search Console, πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δεδομένων του Search Console στις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας. Πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή σε αμφότερους τους λογαριασμούς Google Analytics και Search Console που πρόκειται να συνδεθούν.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιοκτησία στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δεδομένων του Search Console.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ιδιοκτησίας.
 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Ρυθμίσεις Search Console. Θα εμφανίζεται το URL του ιστοτόπου σας. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ο ιστότοπος έχει επαληθευτεί στο Search Console και έχετε δικαίωμα να πραγματοποιήσετε αλλαγές. Αν δεν εμφανίζεται το URL, χρειάζεται να προσθέσετε τον ιστότοπό σας στο Search Console.
 5. Στην ενότητα Search Console, επιλέξτε τις αναλυτικές προβολές αναφορών στις οποίες θέλετε να εμφανίζονται δεδομένα του Search Console.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Μια ιδιοκτησία Analytics μπορεί να συσχετιστεί μόνο με έναν ιστότοπο και αντίστροφα. Η δημιουργία μιας νέας συσχέτισης καταργεί την προηγούμενη συσχέτιση.

Δεδομένα ιστορικού στις αναφορές του Search Console

Το Search Console διατηρεί δεδομένα των τελευταίων δεκαέξι μηνών. Ως εκ τούτου, οι αναφορές SEO στο Analytics περιλαμβάνουν επίσης δεδομένα έως δεκαέξι μηνών.

Τα δεδομένα του Search Console διατίθενται στο Search Console και στο Analytics 48 ώρες μετά τη συλλογή τους από το Search Console.

Όταν ενεργοποιείτε την κοινή χρήση δεδομένων του Search Console, τα δεδομένα ιστορικού του Search Console διατίθενται στις αναφορές σας και επηρεάζονται από δύο παράγοντες:

 • Την ημερομηνία δημιουργίας της αναλυτικής προβολής του Analytics
  Σε μια αναλυτική προβολή του Analytics διατίθενται μόνο δεδομένα από την ημερομηνία δημιουργίας της αναλυτικής προβολής και έπειτα.
 • Την ημέρα και ώρα της επαλήθευσης του ιστοτόπου στο Search Console
  Τα δεδομένα διατίθενται εντός 24 ωρών από την επαλήθευση του ιστοτόπου.
  Αν ολοκληρώσετε την επαλήθευση ιστοτόπου και κατόπιν δημιουργήσετε μια αναλυτική προβολή, τα δεδομένα διατίθενται από την ημερομηνία δημιουργίας της αναλυτικής προβολής και έπειτα.
  Αν δημιουργήσετε την αναλυτική προβολή και κατόπιν ολοκληρώσετε την επαλήθευση ιστοτόπου, τα δεδομένα διατίθενται από την ώρα της επαλήθευσης του ιστοτόπου και έπειτα.

Παράδειγμα:

 • 1 Ιανουαρίου: Δημιουργία της αναλυτικής προβολής A στο Analytics.
 • 1 Φεβρουαρίου: Επαλήθευση του ιστοτόπου στο Search Console.
 • 1 Μαρτίου: Δημιουργία της αναλυτικής προβολής B στο Analytics.
 • 1 Απριλίου: Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης δεδομένων του Search Console

Με δεδομένη αυτήν τη σειρά συμβάντων:

 • Η αναλυτική προβολή A περιλαμβάνει δεδομένα του Search Console από 1 Φεβρουαρίου και έπειτα.
 • Η αναλυτική προβολή Β περιλαμβάνει δεδομένα του Search Console από 1 Μαρτίου και έπειτα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;