Konverteringer

Oppretting og bruk av kanalgruppering

Kanaletikettene du ser i rapporter for multikanalstrakter (Betalt annonsering, Organiske søk, Sosialt nettverk osv.), er som standard angitt som en del av grunnleggende kanalgruppering. Hvis du har spesifikke analysekrav, kan det være lurt å opprette egne kanalgrupperinger, som alle har egne sett med etiketter. Etikettene for grunnleggende kanalgruppering dekker imidlertid mange analytikeres behov.

Visning av standard etikettdefinisjoner (dvs. grunnleggende kanalgruppering)

Slik ser du hvordan standardetiketter (f.eks. «Sosialt nettverk») er definert:

 1. Klikk på Kanalgrupperinger som visningsalternativ i rapporten Toppbaner for konvertering eller Assisterte konverteringer, og velg Copy Basic Channel Grouping template (Kopier mal for grunnleggende kanalgruppering).
 2. Hvis du vil se hvordan en etikett er definert, klikker du på koblingen Rediger som vises når du fører markøren over etiketten.
 3. Når du har sett nok på etikettdefinisjonene, klikker du på koblingen Avbryt nederst i kanalgrupperingen.

Slik fungerer kanalgrupperinger

En kanalgruppering er et sett med etiketter. Hver etikett brukes på en kanal eller gruppe med kanaler som du ønsker å se i rapportene dine. Grunnleggende kanalgruppering er for eksempel en forhåndsdefinert kanalgruppering.

Du angir hvilke kanaler som skal tilhøre hvilke etiketter, når du definerer kanalgrupperingen. Her er noen eksempler på kanalgrupperinger du kan definere:

 • Merkevaresøk kontra ikke merkevaresøk: en etikett for «merkevaresøk» og en etikett for «ikke merkevaresøk»
 • Søk/samarbeidspartner/visningsannonse: en etikett for «søk», en etikett for «samarbeidspartner», og en etikett for «visningsannonse»
 • Betalt søk/visningsannonse: en etikett for «betalt søk», og en etikett for «visningsannonse»

Reglene tolkes i den rekkefølgen de er definert i, og hver kanalgruppering må inneholde minst én etikett. Eventuelle kanaler som ikke er inkludert i den første regelen (dvs. den første etiketten), inkluderes i den andre regelen, hvis det fins en. Kanaler som ikke er inkludert i den andre regelen (dvs. den andre etiketten), inkluderes i den tredje regelen, hvis det fins en. Eventuelle kanaler som gjenstår etter at alle reglene er brukt, inkluderes i den alternative etiketten «annet».

Bruk av kanalgrupperinger på rapporter

Rapportene Oversikt, Toppbaner og Assisterte konverteringer bruker som standard grunnleggende kanalgruppering. I rapportene Toppbaner og Assisterte konverteringer kan du imidlertid bruke alle andre kanalgrupperinger du har opprettet.

Du kan bruke en gruppering ved å klikke på Kanalgrupperinger som visningsalternativ, og deretter velge den kanalgrupperingen du vil bruke.

Kanalgrupperinger endrer ikke dataene dine. De gjør bare at du kan merke og samle kanaler mens du se på en rapport.

Oppretting av en kanalgruppering

Du kan opprette en egen kanalgruppering ved å kopiere grunnleggende kanalgruppering, og bruke den som mal for å komme i gang. Du kan også opprette en ny kanalgruppering fra bunnen av. Du kan opprette så mange kanalgrupperinger du vil.

Slik oppretter du en ny kanalgruppering:

 1. Klikk på Kanalgrupperinger som visningsalternativ i rapporten Toppbaner for konvertering eller Assisterte konverteringer, og velg Administrerer kanalgrupperinger.
 2. Klikk på + Opprett en ny kanalgruppering.
 3. Angi et navn for kanalgrupperingen.
 4. Legg til en regel for hver etikett du ønsker at skal vises i rapportene dine. Hvis du for eksempel vil gruppere all søketrafikk og merke den som «Søk», oppretter du en regel med følgende vilkår:

  (Inkluder medium som inneholder cpc-søk) ELLER (Inkluder medium som inneholder organiske søk)

 5. Klikk på Lagre kanalgruppering når du er ferdig med å legge til regler.